Nuorisokasvatustoiminta herätti ihastusta

Kirkon Kasvatuksen päivillä tammikuun puolivälissä Jyväskylässä juhlistettiin Laukaalla alkanutta ennakkoluulotonta yhteistyötä nuorisokasvatustoiminnassa. Kunta ja seurakunta yhdistivät kymmenen vuotta sitten resurssinsa palkatakseen yhdessä kuntaan koulun nuorisotyöntekijän. Nuorisokasvatus koulussa -toiminnan ensiaskeleet otettiin siis Keski-Suomessa.

  • Tämä Laukaan malli on saatava kaikkiin seurakuntiin ja kuntiin, totesi piispa Simo Peura.

Tukea lapsille ja nuorille ratkaisevissa nivelvaiheissa

Laukaassa toiminta on liitetty osaksi oppilashuoltoa. Siellä keskitytään etenkin kuratiiviseen toimintaan. Painopiste on lasten ja nuorten tukemisessa perusopetuksen toisessa ja kolmannessa nivelvaiheessa. Siirtyminen alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle vaativat usein tukea.

  • Olemme olleet oikealla tiellä kun olemme yhdessä kehittäneet koulun toimintakulttuuria, oppilashuollon toimintaa sekä mallintaneet kunnan ja seurakunnan kasvatusyhteistyötä”, tiivistää kasvatussihteeri Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi.

Nuorisokasvatus on tukea, ohjausta ja tapahtumia

Kuudesluokkalaisille tarkoitettu K12-kasvukurssi, jossa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, seitsemäsluokkalaisten toimintapäivät, kerho-ohjaajakoulutus ja -toiminta, Äxäri-kurssit kahdeksasluokkalaisille, opintoretket, Nivel-sopimukset yhdeksäsluokkalaisille tai vaikkapa Abikirkko ovat esimerkkejä Nuorisokasvatus koulussa -toiminnasta.

Yhteisöpedagogiopiskelijat ovat tulevia nuorisotyöntekijöitä

Laukaan kunta ja seurakunta ovat Humakille tärkeitä työelämäkumppaneita. Useita yhteisöpedagogiopiskelijoita on ollut harjoittelijoina, ja työelämälähtöinen opinnäytetyökin on Laukaasta tehty.

Nuorisotyö koulussa on ollut yksi keskeisistä kehittämiskohteista Humakin Jyväskylän alueyksikössä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuloksena on yhdessä alueen työelämän kanssa kehitetty nuorisotoimen ja koulujen yhteistyötä. Humak on julkaissut useita kirjoja aiheesta, esimerkiksi Pauliina Lahtinen on Marjo Kolehmaisen kanssa tehnyt teoksen Nuorisotyöt­­­ä koulussa – yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen.

Teksti: Maarit Honkonen-Seppälä ja Tuula Johansson
Kuvat: Seppo Kujala