Seikkailukasvatuksen osaaminen vahvistui työharjoitteluissa

Sampsa Vähä-Karvia on seikkailukoulutuspainotteisen Adventure and Outdoor Education (Yhteisöpedagogi, AMK) koulutuksen kolmannen vuoden opiskelija. Opintoihin sisältyy kolme työharjoittelujaksoa, Sampsa kokee harjoittelujaksojen tukeneen koulutusta syventämällä jo opittuja taitoja, tarjoamalla uusia oppimiskokemuksia ja antamalla käytännön kosketuksen työelämään.

Ennen opintoja Humakissa Sampsa oli opiskellut eräoppaaksi. Kansainvälinen seikkailukasvatuksen AMK-tutkinto kuulosti Sampan korvaan mainiolta keinolta jatkaa opintoja, sillä opinnot tarjoavat pedagogisia ryhmänohjaus- ja ihmistaitoja, joita voi hyödyntää työelämässä.

Käytäntö yhdistyy teoriaan

“Työ eräohjauksen parissa oli mukavaa. Lopulta kuitenkin kaipasin työhön lisäksi jotain uutta ja mielenkiintoista, joka syventäisi alan osaamista. Olin ollut pitkään kiinnostunut opettamisesta ja pedagogisista opinnoista. Adventure and Outdoor Education tarjosi pedagogiikan opiskelun lisäksi myös käytännön oppimista. Tässä yhdistyi molemmat asiat ja siksi päätin lähteä mukaan”, Sampsa kertoo.

Adventure and Outdoor Education yhdistää yhteisöllisen pedagogiikan käytännön tekemiseen. Osa opinnoista toteutetaan autenttisissa ympäristöissä eri puolilla Pohjoismaita, jonka kautta opiskelijat pääsevät harjoittelemaan esimerkiksi turvallisuustaitoja, johtamista, ryhmän ohjausta sekä vuoristokiipeilyä, melontaa ja erämaavaellusta. Opinnot pitävät sisällään kolme harjoittelujaksoa, Sampsa kokee harjoittelujaksojen antaneen paljon uusia kokemuksia ja taitoja.

Teltta ja retkeilyvarusteet pilivä hipovan vuoren päällä
Maisemia vuoren päällä Lofooteilla. Kuva: Hanna Solja

Työharjoittelusta uusia kokemuksia

Työharjoittelupaikoiksi Sampsa etsi itseään kiinnostavia harjoittelupaikkoja, jotka tarjosivat mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja uusien taitojen oppimiseen. Hyvä harjoittelupaikka tukee opintoja laajentamalla harjoittelijan ymmärrystä alasta käytännön kokemuksen kautta. Sampsa kokee, että harjoittelupaikoilla on ollut keskeinen rooli syventävinä oppimiskokemuksina.

“Harjoittelupaikkaa etsiessä oli tärkeintä, että harjoittelupaikat tarjoaisivat itselle uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia oppia uutta. Ensimmäisenä opintovuonna olin harjoittelussa Haltian luontokeskuksessa Nuuksiossa, jossa olin mukana ohjaamassa luontokoulupäiviä vieraileville koululuokille. Vastuu työssä kasvoi hiljalleen kokemuksen myötä, alussa toimin apuohjaajana ja harjoittelun loppuvaiheilla ohjasin luontokoulupäiviä itsenäisesti.”

Toisen harjoittelujakson Sampsa suoritti Plan International Suomessa, jossa suunniteltiin ympäristökasvatuspainotteisiä retkiä maahanmuuttotaustaisille henkilöille. Harjoittelun aikana suunniteltiin ja ohjattiin luontoretkiä. Sampsa oli mukana myös suunnittelemassa harjoittelupaikan kehitystoimintaa osallistujapalautteen avulla.

“Itseluottamus omaan ammattitaitoon on kohentunut harjoittelupaikkojen myötä merkittävästi. Usko omaan osaamiseen kasvaa, kun harjoittelussa annetaan harjoittelijalle vastuuta, ja pääsee itse näkemään kuinka pärjää työssään alan ammattilaisten kanssa. Positiivinen työharjoittelukokemus on varmistus siitä, että on menossa valitsemallaan alalla oikeaan suuntaan”, Sampsa summaa.

Mies tekee ruokaa retkikeittimellä korkean kukkulan päällä, taustalla pieni norjalaiskaupunki.
Retkiruokailua Norjassa. Kuva: Hanna Solja

Työyhteisöjen merkitys korostuu harjoitteluissa

Ryhmänohjaustaidot ovat tärkeitä esimerkiksi seikkailukasvattajan ja oppaan rooleissa, siksi kolmanneksi harjoittelupaikaksi valikoituikin ryhmänohjaajan pesti Anjalan nuorisokeskuksella Kouvolassa. Nuorisokeskuksella Sampsa suunnitteli luontokoulupäiviä ja ohjasi nuorisoryhmiä. 

“Ohjaustyö lasten ja nuorten parissa on hyvin erilaista kuin aikuisten ohjaaminen, josta minulla oli jo aiempaa kokemusta. Oli mietittävä tarkemmin, miten asiat tulee ilmaista, ja miten ryhmän huomio kiinnitetään. Harjoittelun aikana sain ohjaukseen uusia näkökulmia. Oli mielenkiintoista nähdä, miten omat ohjaustaidot kehittyivät”, Sampsa mietiskelee.

Toimivalla työyhteisöllä on suuri merkitys oman viihtyvyyden ja työyhteisön toiminnan kannalta. Harjoittelut ovat antaneet Sampsalle uutta perspektiiviä työyhteisöjen toimintaan.

“Kun asiat on organisoitu ja mietitty hyvin, oman työn tekeminen helpottuu. Kaikki työharjoittelupaikat ovat olleet tässä suhteessa erinomaisia. Harjoittelijalle on annettu vastuuta ja kohtelu on ollut tasa-arvoista. Toivon että tämäntyyppistä opiskelua tulee jatkossa lisää kaikille tasoille, käytännössä oppiminen on ollut hienoa.”

Yhteishaku Adventure and Outdoor Education (Yhteisöpedagogi, AMK) alkaa tammikuussa 2021. Koulutukseen voit tutustua tarkemmin Humakin englanninkieliseltä sivustolta ja opintoihin voi hakea studyinfon sivuilta.

Banneri Adventure and Outdoor Education ilmoittautumissivulle. Sisältää neljä kuvaa: kanootti tyynellä järvellä, kolme hiihtäjää vetävät varusteita perässään, ryhmä opiskelijoita kalliokiipeilemässä, ryhmä hiihtäjiä peräkkäin vuoren edustalla.