Seikkailukasvatuksen (ylempi AMK) -opintokokonaisuus käynnistyy – tammikuussa Experiential learning and society 5 ECTS

Piirretty hahmo lentää ilmapalloilla.

Nyt pääsee ilmoittautumaan uuteen, tammikuussa alkavaan “Experiential learning and society” (5 ECTS) -opintojaksoon. Avoimen AMKin verkkokauppaamme on lisätty englanniksi toteutettava, YAMK-tasoinen kokemuksellista oppimista ja seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa käsittelevä opintojakso. Experiential learning and society -kurssi on osa Experiential and Adventure Education 15 op (ECTS) -opintokokonaisuutta.

Humakissa käynnistyy Experiential and Adventure Education 15 op (ECTS) -opintokokonaisuus tammikuussa 2022 aluksi viiden opintopisteen laajuisella Experiential learning and society -opintojaksolla. Kaksi muuta 5 op -laajuista jaksoa tulevat tarjontaamme vuonna 2023. Opinnot ovat suoritettavissa myös yksittäisinä jaksoina.

Kokemuksellista oppimista seikkailu- ja elämyspedagogiikan näkökulmilla

Experiential learning and society 5 ECTS (suom. Kokemuksellinen oppiminen ja yhteiskunta, 5 op), lisätään ymmärrystä kokemuksellisen oppimisen ja seikkailu- ja elämyspedagogiikan teoreettisesta viitekehyksestä sekä käytännöllisistä lähtökohdista ja periaatteista.

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kysymyksiin, keskusteluihin, kehittämiseen ja tutkimukseen sekä tarkastellaan kokemuksellisen oppimisen ja seikkailu- ja elämyspedagogiikan merkitystä, mahdollisuuksia ja sovellettavuutta erilaisissa toimintaympäristöissä, ammattialoilla ja yhteisöissä.

Seikkailun (YAMK)-opinnot täydentävät Humakin seikkailukasvatuksen koulutustarjontaa.

– Experiential and Adventure Education 15 op (ECTS) on jatkumoa vuonna 2018 käynnistetylle AMK-tasoiselle Adventure and Outdoor Education (Community Educator, Bachelor of Humanities) -tutkinnolle. Se on tällä hetkellä ainoa englanninkielinen yhteisöpedagogitutkinto ja myös ainoa seikkailukasvatukseen kiinnittyvä korkeakoulututkinto Suomessa, kertoo yliopettaja Anita Saaranen-Kauppinen.

Kädet pöydällä ja kartta, suurenlasi, seikkailukasvatusteema.
Experiential learning and society 5 ECTS -opinnot suoritetaan keväällä 2022 verkko-opintoina itsenäisesti, ryhmätöinä ja webinaareina.

Kansainvälinen asiantuntija- ja oppimisympäristö – peruskielitaidolla pärjää

Opintokokonaisuuden opintojaksot toteutetaan englanniksi, jolloin ne mahdollistavat kansainvälisen oppimisympäristön. Erityisiä kielitaitovaatimuksia opintoihin ei ole – riittää, että opiskelija pystyy lukemaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan ja hieman puhumaankin englanniksi.

Opinnoissa tarkastellaan niin suomalaisia kuin kansainvälisiä näkökulmia. Opintojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden, kumppaneiden ja verkostojen kanssa.

Opinnot toteutetaan yhteistyössä Outward Bound Finland (OBF) ry:n kanssa. OBF on kansainvälinen koulutusorganisaatio, jonka erityisosaamista on seikkailullinen pedagogiikka ja kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiminen, joiden avulla tuetaan kasvua ja kehitystä. OBF:n tavoitteena on muutos haasteita sisältävän toiminnan avulla ja missiona on tehdä maailmasta empaattisempi.

Verkko-opinnot sisältävät webinaareja, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Experiential learning and society -opintojakso opiskellaan 13.1.–31.3.2022.

Kurssiin sisältyy neljä webinaaria: torstaisin 20.1., 10.2., 24.2., 17.3., klo 13–16 Suomen aikaa. Webinaareihin osallistuminen on suositeltavaa.

Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä ja/tai ryhmissä toteutettavaa työskentelyä ja tehtäviä.

Opinnot sopivat monen alan ammattilaisille sovellettavaksi omaan työhön

Seikkailukasvatusta ja elämyspedagogiikkaa toteutetaan esimerkiksi nuoriso- ja järjestötyössä sekä kasvatuksen ja koulutuksen, liikunnan ja urheilun, kuntoutuksen, terapeuttisen työskentelyn, sosiaalityön, hoitotyön, sekä yhteisöjen kehittämisen ja yritystoiminnan alueilla.

YAMK-tasoiset kokemukselliseen oppimiseen ja seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan liittyvät opinnot sopivat erityisesti nuorisotyön, nuorten kanssa ja järjestöissä tehtävän työn sekä kasvatus- ja sosiaalialan osaajille, jotka haluavat syventää kansainvälistä, teoreettista sekä kehittämis- ja tutkimusosaamistaan. Opinnot soveltuvat myös esimerkiksi kasvatus-, sosiaali-, yhteiskunta- ja terveysalojen ja -tieteiden opiskelijoille ja ammattilaisille. Lisäksi opinnoista voivat hyötyä matkailun ja liiketalouden kentän toimijat.

Opintoihin ei vaadita yhteisöpedagogitutkintoa tai seikkailukasvatuksen opintoja, vaikka näistä tutkinnoista onkin hyötyä. Aiempi AMK-tutkinto (perustutkinto) aiemmin mainituilta aloilta on suositeltava, mutta ei pakollista.

Metsämaisema, rinne, jossa kolme kiipeilyvarusteista henkilöä.
Kuva: Emilia Reponen.

Opintokokonaisuus on tarjolla kokonaisuudessaan vuonna 2023

Experiential and Adventure Education -kokonaisuuteen (15 op) kuuluvat kaksi muuta 5 op:n opintojaksoa tulevat tarjolle 2023 alkaen.

– Tulevien opintojaksojen nimet, osaamistavoitteet ja sisällöt vahvistetaan kevään 2022 aikana. Mutta nyt voidaan jo todeta, että toinen opintojaksoista painottuu pedagogiseen kehittämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä ja toisessa puolestaan on mukana esimerkiksi palvelumuotoilun ja yrittäjyyden näkökulmia elämys-, seikkailu-, hyvinvointi- ja luontotoiminnassa, kertoo Anita Saaranen-Kauppinen.

Ilmoittaudu opintoihin verkkokaupassa viimeistään 3.1.2022

Ilmoittautuminen ja maksu tehdään Humakin verkkokaupassa, josta löytyy myös lisätietoja Experiential learning and society -opintojaksosta sekä avointen paikkojen määrä.

Opintojakson hinta on 75 euroa. Humak myöntää 50 % alennuksen yksittäisille opintojaksoille työttömille (1.1.2022 alkaen), eläkeläisille ja Humakista tutkintoon valmistuneille alumneille.

Humak tarjoaa työttömille ja kokoaikaisesti lomautetuille avoimen AMK:n opintoja myös maksutta. Maksuttomuus koskee uusia ilmoittautumisia, jotka tehdään viimeistään 31.12.2021.

Read translation in English

Teksti: Anita Saaranen-Kauppinen ja Marika Stam.
Kuvat: Humak Seikkailukasvatus -arkisto.