Tammisaaren kansallispuisto Liittyviä tiedostoja

Huippusuosittu seikkailukasvatuksen SKER taso 2 tuli myyntiin verkkokaupassamme 6.2.2019 kello 08:00. Pahoittelut niille, jotka eivät päässeet ilmoittautumaan. Seuraavan kerran ilmoittautuminen on tämän päivän tietojen mukaan vuoden 2020 tammikuussa.

Huomaa myös: Seikkailukasvatusta voi Humakissa päästä opiskelemaan kokonaisena tutkintona. Haku tähän englanninkieliseen tutkintoon on korkeakoulujen yhteishaussa 20.3. 2019 alkaen.

Seikkailukasvatus 2 opinnot edellyttävät riittävää lähtötasoa. Mikäli omaat jo perusretkeilytaidot, voit suorittaa Seikkailukasvatuksen tason 2 opinnot myös ilman Seikkailukasvatus 1 opintojen suorittamista. Emme edellytä Seikkailukasvatus 1 opintoja, mutta kylläkin riittäviä tietoja ja taitoja opintojen suorittamiseksi turvallisesti.

Seikkailukasvatuksen opintokokonaisuudet on tarkoitetettu nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille täydennyskoulutukseksi, mutta soveltuvat myös luontomatkailun ja -elämysten parissa työskenteleville. Molempien jaksojen laajuus on 20 opintopistettä ja niiden hinta on 300 euroa. Seikkailukasvatuksen opinnoista ei myönnetä alumni-, eläkeläis- tai työttömyysalennuksia.

Seikkailukasvatuksen opinnot taso 1 kurssi varattiin taas nopeasti loppuun. Paikat on aikaisemmilla kerroilla myyty hyvin nopeasti loppuun, joten sinun kannattaa olla paikalla verkkokaupassa heti kello 08:00, kun kurssi-ilmoittautuminen alkaa. Huomaathan, ettei selainta kannata päivittää sitä koko ajan klikkaamalla juuri ennen kurssien avautumista, sillä se saattaa juuri kriittisellä hetkellä jumittaa selaimesi. Odota kello kahdeksaan saakka.

Mikäli et saa paikkaa kurssilta ja haluat ilmoittautua peruutuspaikkajonoon, niin lähetä ilmoittautumisen jälkeen viesti otsikolla “SKER 1 tai 2 peruutuspaikkajono” osoitteeseen viestinta@humak.fi. Peruutuspaikoista ilmoitetaan aikaisintaan viikon kuluttua ilmoitusajan alusta. Tarkkailethan sähköpostiasi, mikäli ilmoittaudut jonoon. Paikat tarjotaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja tarjottu paikka on voimassa 24 h. Sen jälkeen sitä tarjotaan seuraavana jonossa olevalle.

Seuraava ilmoittautumismahdollisuus avoimen amk:n toteutuksiin on vuonna 2020 tammikuussa. Seikkailukasvatusta voi opiskella myös kokonaisen tutkinnon verran. Suomalaisilla todistuksilla hakeville seikkailukasvatuksen tutkintoon johtavan (englanniksi opiskeltava) koulutuksen hakuaika on 20.3.-3.4.2019.

Lähiopetuspäivät

Seikkailukasvatus 1 on myyty siis loppuun. Sen lähiopetuspäivät järjestetään 15.5. – 15.9.2019 välisenä aikana seuraavasti:

 • 15.–19.5.2019 Nurmijärven kampus
 • 3.–7.6.2019 Nurmijärven kampus
 • 14.–18.8.2019 Tammisaaren Saariston kansallispuisto
 • 11.–15.9.2019 Hammastunturin erämaa

Seikkailukasvatus 2:lle otetaan 16 opiskelijaa*. Tason lähiopetuspäivät ovat 3.7.2019 – 21.3.2020 välisenä aikana seuraavasti:

 • 3.–7.6.2019 Nurmijärven kampus
 • 17.–23.8.2019 Pohjois- Skandinavia, Norja
 • 5.–9.2.2020 Äkäslompolo, Kolari
 • 15.–21.3.2020 Ylläs – Pallas kansallispuisto

Seikkailukasvatuksen esitteistä voit tutustua koulutuksen sisältöön tarkemmin Seikkailukasvatuksen opinnot taso 1 ja Seikkailukasvatuksen opinnot taso 2 (pdf). Koulutukset ovat laajuudeltaan 20 opintopistettä ja opintokokonaisuuden hinnat ovat vain 300  euroa.

*Huomaa, että verkkokaupassa avautuvien kurssien kokonaismäärä saattaa poiketa ennalta ilmoitetusta, koska aiemmin opiskelleille tarjotaan mahdollisuutta ilmoittautua opintokokonaisuuteen ennen sen avautumista verkkokauppaan.

Opin­nois­sa edel­ly­te­tään opin­to­jen käy­tän­nön to­teu­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta riit­tä­vää psyyk­kis­tä ja fyy­sis­tä ter­veyt­tä se­kä toi­min­ta­ky­kyä. Opis­ke­li­jan tu­lee pys­tyä toi­mi­maan eri­lai­sis­sa so­siaa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ryh­mis­sä, osal­lis­tu­maan se­kä ly­hyil­le et­tä pi­dem­pi­kes­toi­sil­le, useam­man päi­vän mit­tai­sil­le melonta- ja maastovaelluksille se­kä toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­väl­lä ta­val­la.

Lähiopetuspäiviä järjestetään Humakin Nurmijärven kampuksella sekä maastokohteissa ympäri Suomen ja Pohjois-Skandinavian.

Seikkailukasvatus
Melonta on yksi seikkailukasvatuksessa opiskeltavia lajitaitoja

Nopeasormiset palkitaan!

Paikkoja koulutuksiin on rajoitetusti. Aikaisemmin opintojaksoja suorittaneilla on mahdollisuus ilmoittautua opintoihin ennen varsinaista ilmoittautumispäivämäärää. Tällä pyritään varmistamaan, että opiskelijat saavat mahdollisuuden suorittaa halutessaan seikkailukasvatuksen opintojaksot mahdollisimman lähellä toisiaan. Tästä johtuen uutisessa ilmoitettu aloituspaikkojen määrä saattaa vaihdella.

Mikäli olet osallistunut jollekin tasoista aikaisemmin ja haluat täydentää osaamistasi, ilmoittaudu opintokokonaisuudesta vastaavalle lehtorille sähköpostitse osoitteeseen kai.lehtonen@humak.fi.

Tasolle 1 otetaan 18 ja tasolle 2 16 nopeinta  ilmoittautumisjärjestyksessä. Kokemuksemme mukaan kurssit täyttyvät nopeasti. Kannattaa siis tutustua alla oleviin ilmoittautumisohjeisiin huolella.

Ellei onnistunut, kysy peruutuspaikkaa

Mahdollisia peruutuspaikkoja voi kysyä osoitteesta viestinta@humak.fi, mikäli joku ilmoittautuneista peruisi osallistumisensa. Peruutusmahdollisuus päättyy seitsemän päivän kuluttua.

Ilmoitamme mahdollisista peruutuksista ja paikan vapautumisesta yhteydenottojärjestyksessä. Mikäli paikkaa tarjoava ei ole vastannut viestimme vapautuneesta paikasta 24 h sisällä, tarjoamme paikkaa seuraavana jonossa olevalle. Samalla paikka jonossa poistuu.

Seikkailukasvatus
Seikkailukasvatus on erikoiskurssi kasvatusalan ammattilaisille.

Suunnattu ammatikseen ohjaaville

Avoimen AMK:n koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo ohjaajakokemusta ja kiinnostusta toteuttaa toiminnallisia, elämyksellisiä ja turvallisia kokonaisuuksia. Opiskelijoilla toivotaan olevan retkeilytausta ja opintojen suorittaminen vaatii opiskelijalta normaalia fyysistä ja henkistä kuntoa.

—Ohjenuorana pitäisin, että henkilö selviytyy noin kymmenen kilometrin päivävaelluksesta maastossa 20 kg:n rinkka selässään sekä pystyy melomaan 20 kilometrin kajakkivaelluksen päivän aikana, seikkailukasvatuksesta vastaava Humakin valmentaja Kai Lehtonen opastaa opintoa pohtivia.

Elämyksiä seikkailullisessa ympäristössä ryhmän kehittämiseksi

Seikkailukasvatuksessa hyödynnetään osallistujan elämyksiä ja kokemuksia yksilön ja ryhmän ominaisuuksien kehittämiseksi. Opinnot toteutetaan seikkailullisessa ympäristössä ja aktiviteeteissä. Näitä ovat melonta, vaeltaminen ja kiipeily. Tiedot ja taidot ovat kuitenkin sovellettavissa laajasti erilaisiin muihinkin toimintoihin. opinnoissa keskitytään seikkailukasvattajan ohjaaja-, laji- ja turvallisuustaitoihin.

Opinnot toteutetaan monimoto-opintoina, joihin sisältyy neljä lähijaksoa. Lähijaksojen lisäksi opiskelijalta edellytetään aktiivisuutta opintoihin kiinteästi liittyvien etätehtävien tekemisessä.

Tarvittavat varusteet ja muut kustannukset

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksun lisäksi opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksestaan ja matkoistaan. Humak antaa käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat, kiipeilyvälineet ja melontavarusteet lähiopetuspäivien ajaksi.

Opiskelijan kannattaa hankkia tarpeelliset vakuutukset kurssille. Kiljavan opistolla on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus.

Seikkailukasvattavat Hammastunturiin erämaassa
Vaelluksella Hammastunturin erämaassa

Tarkistuslista opiskelijaksi haluavalle

Oman ja muiden opiskelijoiden oppimisen ja turvallisuuden takaamiseksi, opiskelijaksi aikovan on hyvä tutkiskella osallistumismahdollisuuksiaan etukäteen. Mikäli tämä askarruttaa, kysy asiasta tarkemmin seikkailukasvatuksen valmentajalta Kai Lehtoselta (kai.lehtonen@humak.fi).

Perusedellytys:

 • normaali henkinen ja fyysinen kunto riittää
 • edellyttää mahdollisuutta osallistua kaikille lähijaksoille, osasuoritukset eivät mahdollisia
 • hakijan on mahdollista liikkua maastossa vaeltaen tai meloen, yöpyä teltassa ja valmistaa ruokaa retkikeittimellä

Turvallisuuteen liittyvät edellytykset:

 • terveydentila ei ole esteenä kajakkimelonnalle tai vaeltamiselle rinkka selässä
 • uimataito
 • lääkitys tms. verrattavat tekijät eivät muodostu esteeksi osallistumiselle

Ilmoittautumisen jälkeen tarkista sähköpostisi

Ilmoittautumisen jälkeen tarkkaile postiasi. Onnistuneen kurssimaksun suorittamisen jälkeen lähetämme opiskelijalle sähköpostin, jossa olevan linkin kautta häntä pyydetään kertomaan aikaisemmasta kokemuksestaan ja mahdollisuuksistaan soveltaa seikkailukasvatuksen metodiikkaa työssään. Näiden tietojen täyttäminen auttaa valmentajiamme rakentamaan ja räätälöimään opiskelukokemusta siten, että se hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia opiskelijoita.

Lisätietoja

Lisätietoja opetuksen sisällöistä ja ilmoittautumisesta lehtori Kai Lehtoselta sähköpostitse osoitteesta kai.lehtonen@humak.fi.

Bachelor adventure and outdoor education
Seikkailukasvatuksesta voi opiskella myös englanninkielisen Bachelor tutkinnon syksystä 2018 alkaen.

Haluatko tietää lisää seikkailukasvatuksesta?

Olemme vuosien varrella julkaisseet useita uutisia ja blogikirjoituksia seikkailukasvatuksesta.

 • Lue blogikirjoitus Seikkailukasvatus SKER2 -opiskelijoiden jäätikkövaelluksesta Pohjois-Norjassa
 • Tutustu englanninkielisen tutkinto-opiskelijoiden blogiin: http://aded.humak.fi
 • Lue englanninkielinen uutinen vaihto-opiskelijoidemme kokemuksista Seikkailu- ja liikuntakasvatuksen opintojen alusta syksyllä 2017 Kiljavan kampuksella
 • Lue uutinen seikkailukasvatuksen ammatillisten opintojen päättäneestä melontavaelluksesta Tammisaaren kansallispuistossa
 • Ja joskus seikkailukasvatus saattaa viedä Afrikkaankin. Lue uutinen.
 • Tutustu kuviin Instagramissa @humak_adventure ja tunnuksella #humakadventure

Kiinnostaako tutkinto? Bachelor in Adventure and Outdoor Education – uutta kevään yhteishaussa

Tänä vuonna haetaan toista kertaa uuteen englanninkieliseen seikkailukasvatuksen Bachelor-tutkintoon. Koulutus alkaa syksyllä 2019. Haku Bachelor’s Degree in Adventure and Outdoor Education koulutukseen on kevään ensimmäisessä korkeakoulujen yhteishaussa (9.-23.1.) ulkomaisilla todistuksilla hakeville ja toisessa yhteishaussa (20.3.-3.4.) suomalaisilla tutkintotodistuksilla hakeville.

Lue lisää tutkintokoulutuksesta.

Ilmoittautumista helpottavia vinkkejä (linkki opintokokonaisuuteen)

Seikkailukasvastuksen opintokokonaisuudet löytyvät Humakin Avoimen amk:n verkkokaupasta Opintokokonaisuus -välilehden alta.

Huomaathan, että linkit avautuvat vasta tarkalleen ilmoitettuina aikoina eli kello 8 aamulla. Selaimen toistuva päivittäminen ennen ilmoitettua kellonaikaa ei auta. Se saattaa pahimmassa tapauksessa jumittaa selaimesi ja sen takia et ehdi ilmoittautua ajoissa, mikäli samanaikaiset pyynnöt kuormittavat palvelimemme. Odota siis kärsivällisesti.

Kurssit löytyvät näistä osoitteista tai kuvaa klikkaamalla:

https://kauppa.humak.fi/tuote/seikkailukasvatus-taso-1-20-op/  (tai klikkaa alla olevaa kuvaa)

https://kauppa.humak.fi/tuote/seikkailukasvatus-taso-2-20-op/ (tai klikkaa alla olevaa kuvaa)

Voit pyytää tarvittaessa neuvoa sivun oikeasta alareunasta löytyvästä asiakaspalvelu-chatistä, joka on avoinna aina, kun siinä lukee “chat”. Muina aikoina voit jättää meille viestin ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Ennen maksua joudut tekemään tilin verkkokauppaamme. Opintokokonaisuudesta ei myönnetä alennuksia, joten voit nopeuttaa ostoasi jättämällä alennusperustekohdat täyttämättä ja edetä suoraan maksamaan.

Vinkki: Mikään ei estä, että käyt tekemässä tilin valmiiksi jo ennen kuin ilmoittautumisen varsinaista alkua – näin sinun ei tarvitse käyttää aikaa tietojen täyttämiseen oston aikana. Muistathan tallettaa salasanasi ja käyttäjätunnuksesi! Ostoskori ei varaa tuotetta vielä sinulle – vasta onnistuneesti paytrailin kautta läpi mennyt ostos takaa sinulle paikan.

Tarkkaile onnistuneen ilmoittautumisesi jälkeen tarkkailla sähköpostia ja käydä täyttämässä pyydetyt lomakkeemme.