Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Sign Wiki suomi SignWiki suomenruotsi

Suomalaisen viittomakielen erikois- ja ammattisanastoa on Humakissa koottu ja taltioitu jo 15 vuoden ajan. Tähän työhön ovat osallistuneet niin lehtorit kuin opiskelijatkin. Nyt sanasto on siirretty verkkoon. Tämän on mahdollistanut Koneen säätiön rahoittama Korpus- ja SignWiki -hanke. Tässä kaikkiaan kolme vuotta kestäneessä hankkeessa Humak ja Kuurojen Liitto ovat yhdessä taltioineet suomalaisia nykyviittomakieliä – suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä –myös tuleville sukupolville.

Hankkeen päätösseminaari pidettiin 25.11.2015 Valkeassa talossa Helsingissä. Silloin esiteltiin SignWiki-kansalaissanakirja, jonka kokoamiseen humakilaiset ovat erityisesti osallistuneet. Seminaarissa esiteltiin myös ensimmäinen tutkijoita varten suomalaisesta viittomakielestä koodattu aineisto. Tämä ns. Kipo-kielikorpus käsittää viittomakielelle käännetyn suomalaisten viittomakielten kielipoliittisen ohjelman. Tästä suomalaisten yliopistojen konsortion, FIN-CLARINin ylläpitämästä kielipankista (https://www.kielipankki.fi/) voivat hyötyä esimerkiksi viittomakielen opettajat, sillä aineistojen käyttöön ja Kipo-korpukseen voivat muutkin kuin kielentutkijat hakea käyttöoikeuksia.

Arkipäivän ilmaukset, urheilu, viikonpäivien ja kuukausien viittomat suosituimpia

Syyskuussa 2013 Islannista hankitulle SignWiki-alustalle perustettiin kaikille kielenkäyttäjille avoimet sivustot. Niille on kerätty sekä suomalaisen että suomenruotsalaisen viittomakielen sanastoa. Talkootyö oli yksi keskeinen työmetodi erikoissanaston kokoamisessa.

Suomalaisen viittomakielen sivustolla (http://finsl.signwiki.org/) on yli 3 700 viittomasivua ja niillä yhteensä noin 7 000 viittomavideota. Viittojina esiintyy yli 40 henkilöä. Sivustoja on jo katsottu noin 900 000 kertaa. Suosituimmat kategoriat ovat arkipäivän ilmaukset ja urheilu. Myös sosiaalisen median termejä löytyy sivuilta.

Erittäin uhanalaisen suomenruotsalaisen viittomakielen elvyttämisessä SignWiki-työllä on tärkeä tehtävä. Viittomiston kuvaaminen sanakirjassa (http://finssl.signwiki.org/) on voimaannuttanut pientä kieliyhteisöä: vaikka työtä on tehnyt alle kymmenen hengen joukko talkoolaisia, koossa on jo 630 viittomasivua ja noin 950 viittomavideota. Sivujakin on katsottu yli 125 000 kertaa. Katsotuimpien joukossa ovat viikonpäivien ja kuukausien viittomat.

Humakin lehtoreiden ja opiskelijoiden vahva panos

—Humakin lehtorit ja opiskelijat ovat osallistuneet talkoistamiseen järjestämällä kielikerhoja ja haastattelemalla vapaaehtoisia viittomakielisiä. He ovat myös tallentaneet kerätyt viittomat, kertoo Korpus- ja SignWiki -hankkeen vastuullinen johtaja Humakin yliopettaja Päivi Rainò. Humakin viittomakieliset lehtorit tuottivat myös itse aineistoa sivustolle.

Yliopettaja Päivi Rainò ennen Korpus ja Sign Wiki -hankkeen päätösseminaaria
Humakin yliopettaja Päivi Rainò on ollut Korpus- ja SignWiki -hankkeen vastuullinen johtaja

 

Toteuttamisessa on ollut hanketyöntekijöiden lisäksi mukana Humakin lehtoreita (Outi Ahonen, Liisa Halkosaari, Zita Kóbor-Laitinen, Sirpa Lyytinen, Juha Manunen, Juha Oksanen, Ulla Sivunen) ja runsaasti tulkkiopiskelijoita Kauniaisten ja Kuopion kampuksilta.

Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa sanastotyön opintojakso termityön ja osa harjoittelustaan hankkeen parissa. Syntyi myös opinnäytetöitä, joiden ohjaamisesta vastasivat lehtori Zita Kóbor-Laitinen ja yliopettaja Päivi Rainò.

Vuonna 2016 päävastuu SignWiki-sivustojen ylläpidosta siirtyy Kuurojen Liitolle. Kipo-korpuksen omistaa Kuurojen Liitto.

 

Etusivun kuvassa Humakin yliopettaja Päivi Rainò
Yläsivun kuvaan on koottu esimerkkejä sosiaalisen median termeistä suomalaisella viittomakielellä. Lähde: SignWiki

http://finsl.signwiki.org/index.php/Luokka:Sosiaalinen_media