Ada Vakker Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Hautio: Tavoittaako taide? Kulttuurituottaja (AMK)

Tampereen keskustasta noin 20 minuutin bussimatkan päässä sijaitseva Tesoma on tyypillinen suomalainen lähiö. Tesomalaisten aikuisten käsitykset alueella asuvista nuorista ovat negatiivisia. Mielikuvaa ovat muokanneet mm. muutamat mediassa julkaistut yksittäistapaukset.

Humakin kulttuurituottajaopiskelijat tarttuivat haasteeseen, kuinka mielukuvaa tesomalaisista nuorista voitaisiin parantaa. Myös nuorten osallistumista aluekehityshankkeisiin, joista he ovat loistaneet poissaolollaan, haluttiin parantaa. Ada Vakker, Camilla Pitkäniemi, Elina Lindroos ja Kaisa Huova halusivat kehittää nuorten osallisuutta ja erityisesti osallistumista Tesomalla osana opintoihinsa sisällytettyä projektiaan. Toimeksiantajana opiskelijoilla oli Tampereen kaupunki, joka halusi saada suuremman joukon nuoria osallisiksi.

—Opiskelijoiden toteuttama kehittämistehtävä liittyi OKM:n Humakille myöntämään arviointihankkeeseen. Sen tarkoituksena oli arvioida alueellisten taidehankkeiden vaikuttavuutta. Opiskelijat lähtivät kehittämään nuorten osallisuutta ja osallistumista osana kulttuurituottaja (AMK) -opintoja. Tehtävä on osa kymmenen opintopisteen Kehittämistyön menetelmät-opintojaksoa , kertoo Humakin lehtori Minna Hautio.

Hautio toimi opiskelijoiden valmentajana projektissa ja hänen mukaansa opiskelijoiden työ on saanut tamperelaisilta kumppaneilta positiivista palautetta.

—Humakin kustantama ja OKM:n rahoittama julkaisu ilmestyi tämän vuoden tammikuussa ja sen projekteissa tulee hyvin esiin humakilailen tapa oppia työelämäläheisesti osana TKI-toimintaamme, Hautio kertoo.

Kulttuurituottaja AMK Tampere Tesoma
Opiskelijat esittelivät #Tessucrew’n Snapchat-viestinnän onnistumista Humakin työelämäsemimaarissa. Kuvassa Ada Vakker (vas.), Camilla Pitkäniemi, Elina Lindroos ja Kaisa Huova

#Tessucrew sai nuoret mukaan Snapchat -palvelulla

Ada, Camilla, Elina ja Kaisa vierailivat Tesomalla useasti hankkeen aikana. Kun perinteiset nuorten tavoittamiskeinot eivät tuottaneet tulosta, he pohtivat, mitä kanavia nuoret käyttävät viestinnässään.

—Nuoret kokivat perinteiset kouluissa järjestetävät tiedotustilaisuudet kankeina saarnatilaisuuksina, Ada Vakker kertoo. Selvitettyään nuorten käyttämiä kommunikaatiokanavia, opiskelijat valitsivat työkaluikseen Snapchatin ja Instagramin.

—Varsinkin Snapchat oli tesomalaisilla nuorilla aktiivisesti käytössä ja se osoittautui hankkeen edetessä parhaaksi nuorten osallistamiskanavaksi, Ada, joka tekee sosiaalisen median käytöstä opinnäytetyötään, paljastaa.

—Aloimme käyttää Snapcatia nuorten tavoittamisessa. Vaikka palvelu ei ollut meille aluksi tuttu, saimme nuoret todella hyvin kiinni. Ei aikaakaan, kun meillä oli jo 114 nuorta seuraajaa, Camilla ja Kaisa kertovat. Projektin brändäys onnistui yli odotusten. Opiskelijaneidot huomasivat, että vieraillessaan Tesomassa, nuoret puhuivat heistä #Tessucrew -tyypeinä.

—Mikä tärkeintä, me saimme tällä tavoin nuoria mukaan toimintaan – enemmän, kuin perinteisillä menetelmillä on saatu, Ada päättää.

Osallistaminen ja osallisuus

Stereotyyppinen kuva passiivisesta tesomalaisesta nuoresta romuttui, kun löydettiin oikea kommunikointikanava nuorten kanssa. Snäppäämällä osallistettiin nuoria uudella tavalla toimintoihin mukaan. Nuoria saapui hyvin paikalle vaikka tilaisuuksista tiedotettiin ainoastaan Snapchatin kautta. Myös tilaajana toiminut Tampereen kaupunki oli tyytyväinen.

Opiskelijat kasvattivat seuraajien määrää kasvatettiin sissimarkkinoinnilla jalkautumalla nuorisotaloihin ja levittämällä #Tessucrew -tarroja nuorten suosimiin paikkoihin. Puskaradio toimi.

—Mikä parasta, Tesoman nuorisotalo tulee käyttämään Snapchatia nuorisotalon viestinnässä myös jatkossa. Se toimii, Ada iloitsee.

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen, työelämäläheinen, ammattikorkeakoulu, jossa suuri osa opiskelua tapahtuu oikeissa työelämäprojekteissa. Humak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Lisäksi ammattikorkeakoululla on toimipiste Tampereella, jossa järjestetään ajoittain Humakin aloihin liittyvää monimuotokoulutusta. Koulutusalamme ovat kulttuurituotannon lisäksi järjestö- ja nuorisotyö (yhteisöpedagogi (AMK ja ylempi AMK) sekä tulkki (viittomakieli ja kielellinen saavutettavuus).

Kulttuurituottajaksi voi opiskella jälleen myös Tampereella

Humak tarjoaa tämän vuoden yhteishaussa jälleen mahdollisuuden opiskella Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinto Tampereella. Yhteishaku alkoi eilen (15.3.) ja se päättyy 5.4.2017. Linkki koulutukseemme oheisesta linkki-laatikossa.

Humak on järjestänyt monimuotokoulutusta Tampereella neljä kertaa aikaisemmin, Opinnot ovat olleet erittäin suosittuja. Syksyllä alkavien opintojen lähiopetuspäivät järjestetään aikaisemmasta poiketen Tampereen keskustassa, Pinnissä yliopistolla.

Edellinen Tampereella opiskellut kulttuurituottajaryhmä tuotti festivaalitapahtuman Reykjavikiin, Islantiin. Tuotanto sai paljon julkisuutta. Mm. Helsingin Sanomat kirjoitti tapahtumasta sivun suuruisen uutisen.

 

Artikkelin pääkuvassa: Ada Vakker. Kuvaaja Emilia Reponen, Humak