Päivi Marjanen, Humak

Humakin koulutusjohtaja Päivi Marjanen vierailee parhaillaan Kiinassa maan opetusministeriön ja UNICEFin kutsumana. Marjanen on kutsuttu Kiinan puhumaan sosioemotionaalisesta oppimisesta suomalaisessa koulujärjestelmässä.

Chanchunissa järjestettävään kasvatusalan konferenssiin osallistuu noin 500 varhaiskasvatuksen johtajaa eri puolilta Kiinaa. Tapahtumassa promotoidaan uutta SEL-ohjelmaa eli Social Emotional Learning –opetuskokonaisuutta, joka on tarkoitus ottaa maassa käyttöön.

Sosioemotionaalinen oppiminen, lasten vertaisryhmäoppiminen, lapsen sosioemotionaalisten taitojen tukeminen sekä subjektiivinen hyvinvointikokemus ovat olleet Marjasen tutkimusintressejä jo pitkään.

Kuinka sosioemotionaalinen oppiminen sulautetaan perinteiseen pedagogiikkaan?

”Aloitin teeman käsittelyn kymmenisen vuotta sitten. Tänä aikana teema on koko ajan ollut nousussa. Tutkimukseni kautta uskon saaneeni nyt kutsun myös Kiinaan. Suomi-pedagogiikkahan on hyvin tunnettua siellä ja Suomi-perspektiiviä halutaan opetukseen”, Marjanen toteaa.

Suomi-pedagogiikka perustuu Marjasen mukaan hyvin paljon vertaisryhmäoppimiseen sekä sosiokulttuurisen oppimisen ajatteluun. Nämä taidot on sisään leivottu opetussuunnitelmaan. Oppiminen tapahtuu vertaisryhmässä ja oppilas oppii käyttämään emotionaalisia taitojaan oppimisen apuna.

-”Kiinalainen järjestelmä tunnetaan perinteisemmästä pedagogiigasta ja kun puhutaan sosioemotionaalisten taitojen oppimisesta, niin perinteinen pedagogiikkaahan täytyy jossain määrin rikkoa. Erillisenä osasena asian tarkastelu vaikuttaisi kuitenkin olevan kiinalainen tapa tarkastella tätä asiaa”, Marjanen pohtii.

Suomen maine koulutusmaana on erinomainen

Suomen maine koulutusmaana on Kiinassa erittäin hyvä. Maa onkin yksi Suomen koulutusviennin pääkohteita. Ammattikorkeakoulut ovat olleet aktiivisia koulutusviennissä. Kiinalaisia ryhmiä tulee Suomeen heitä varten järjestettyyn tutkintokoulutukseen

Marjanen pitää matkansa aikana kaikkiaan kuusi esitystä eri tilaisuuksissa. Toinen merkittävä tilaisuus on matkan aluksi National Open Universityssä pidettävä tapahtuma, jossa pidettävät esitykset keskittyvät opetuksen laadun arviointiin, 0-3 vuotiaiden opetuksen kehittämiseen sekä koulutuksen suomalaisten erityispiirteiden esittelyyn.

National Open University on Kiinan suurin oppilaitos ja paikalla on myös hyvin arvovaltainen koulutusvaikuttajista koostuva yleisö.

Humakia unohtamatta

Vaikka Marjanen meneekin Kiinaan vieraaksi ensisijaisesti kutsuttuna asiantuntijana, hänestä on luonnollista markkinoida humakilaista osaamista Kiinassa tapaamilleen vaikuttajille.

-”Kaikkia tilanteita täytyy hyödyntää myös oman organisaation toiminnan tekemiseksi tunnetuksi”, Marjanen korostaa ja kertoo miettineensä, mitä voisi viedä mukaan tapahtumiin, joissa on paikalla käytännössä koko Kiinan johtavat kasvatuksen ostajat.

-“Lähdimme kehittämään koulutuspalveluiden henkilöstön kanssa konsepteja, jotka olisi helppo siirtää eri ryhmille”, Marjanen kertoo.

Tuloksena oli mm. humakilaisen multimodaalisen viestinnän osaamisen koulutuspaketit, josta on hyötyä koko koulusektorilla sekä kasvatusalan ammattilaisille suunnatut Adventure Education Summer Schoolit, jotka perustuvat Humakin pitkään seikkailukasvatuspedagogiilan perinteeseen.