Oona Tikkaoja Humak

Ilmoittaudu uuteen Soveltavan taiteen palvelumuotoilu (10 op) –opintojaksolle Humakin avoimessa ammattikorkeakouluun. Kurssi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi ammatilliseen täydennyskoulutukseen tai kulttuurituottajakompetenssien hankintaan muilla aloilla toimiville. Ilmoittautuminen päättyy 1.2.2019.

Kurssi on kehitetty Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen aikana toteutetuista koulutuksista saatujen kokemusten perusteella. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat kaikille avoimia koulutustaustaan tai ikään katsomatta.

Sopii kulttuuri-, sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalla toimiville

Helmikuussa alkava 10 opintopisteen laajuinen soveltavan taiteen palvelumuotoilu sopii täydennyskoulutukseksi kulttuuri, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimiville.

Kymmenen opintopistettä vastaa laskennallisesti 270 tunnin työmäärää. Koulutus sisältää neljän opintopisteen laajuisen palvelumuotoiluprojektin ja kuusi opintopistettä verkossa toteutettavia tehtäviä.

– Kurssi soveltuu erinomaisesti sellaiselle, joka suunnittelee soveltavaa taidetta hyödyntävää projektia SOTE-alalle, esimerkiksi vaikkapa senioripalveluihin, sanoo opintojaksosta vastaava lehtori Sanna Pekkinen Humakista.

Soveltavan taiteen palvelumuotoilu
Ilmoittaudu Soveltavan taiteen palvelumuotoiluun yllä olevaa kuvaa klikkaamalla

Onnistuneesta hankkeesta kiinnostavaksi koulutuspalveluksi

Pekkinen kertoo, että opintokokonaisuus pohjautuu Humakin johtamassa ESR-rahoitteisessa Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa saatuihin hyviin kokemuksiin. Hankkeen aikana kehitettiin lähes 30 soveltavan taiteen hanketta SOTE-alalle projektiin valittujen taiteilijoiden, tuottajien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimesta.

Hankkessa luotiin yli 20 julkaisua osallistavan hyvinvointitaiteen palvelumuotoilusta.

– Julkaisut on otettu hyvin vastaan ammattilaisten parissa. Ne ovat keskeistä oppimateriaalia uudessa täydennyskoulutuksessamme. Voit tutustua niihin hankkeen verkkosivuilla osoitteessa: https://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi/julkaisut/, Pekkinen kertoo.

Kolme webinaaria ja konkreettinen palvelumuotoiluprojekti

Opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.2.2019. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoimia kaikille ja ne soveltuvat täydennyskoulutuksen lisäksi myös itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Kymmenen opintopisteen kokonaisuus maksaa 150 euroa.

Opintojakso toteutetaan ajalla 8.2. – 9.5.2019. Se sisältää kolme 1,5 h pituista webinaaria (8.2., 7.3, 9.5.). Webinaarien aikana käydään läpi opintojakson toteutusta ja projekteja.

Opiskelijat hankkivat itse työelämäkumppanin, jonka kanssa palvelumuotoiluprojekti toteutetaan. Se voi olla osallistava taidetuokio ikäihmisille, kuvataidetuokio lasten päiväkerhossa, musiikkipaja nuorisotalolla tai vaikkapa taidelähtöinen työhyvinvointipäivä omalla työpaikalla. Ajatuksia projektien sisällöistä ja toteutuksista saat opintojakson teoriaosuudesta ja osallistumalla ensimmäiseen webinaariin.

Opintojakson toteutuksesta vastaa kulttuurituotannon lehtori Sanna Pekkinen, joka veti työparinsa kanssa Jyväskylässä kaksi Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen valmennusta ja vastasi hankekoordinoinnista Keski-Suomessa.

Opintojaksolta työvälineet soveltavan taiteen projektien toteuttamiseen

Verkko-opintojaksolla perehdytään hyvinvoinnin, taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden ja palvelumuotoilun käsitteisiin sekä tutustutaan taiteen soveltavan käytön menetelmiin ja muotoihin.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen laajan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja palvelumuotoilun periaatteet soveltavan taiteen tuotannoissa. Jakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa yhteistyöprojektin soveltavan taiteen keinoin.

Opintojakso sopii parhaiten taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoille.

Ilmoittautumislinkki

Lisätietoja:
Sanna Pekkinen, 0400349219, sanna.pekkinen@humak.fi

Uutisen kuvat:
Hyvinvoinnin välitystoimiston kuva-arkisto