Kadulla kulkevaa nuorisoa Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Ohjelma ja ilmoittautuminen Mikä MOOC?

Valkean talon Studia Generalia –luentosarjan huhtikuun teemana on Nuorisotyön menetelmien monet kasvot. Humakin ja yhteistyökumppanien asiantuntijat kertovat 23.4.2015 klo 16–18 nuorisotyön uusista menetelmistä. Paikka on Valkea talo, os. Ilkantie 4, Helsinki.

Oppiminen käy leikiten – Miten pelejä ja leikkejä voidaan käyttää kasvatuksen välineenä?

Pelit ja leikit ovat perinteisiä seikkailukasvatuksen menetelmiä. Ne toimivat jo yksinäänkin ryhmähengen kohottajana, mutta tehokkaimmillaan ne ovat osa laajempaa seikkailukasvatuksellista prosessia. Luennolla käsitellään pelien ja leikkien antamia mahdollisuuksia kasvatuksen välineenä sekä tarkastellaan turvallisuuden ja kokemisen tasoja leikeissä. Humakin lehtori Jussi Muittari kertoo kokemuksistaan pelien ja leikkien hyödyntämisessä Seikkailukasvatuksen opettajana.

Paikalla! Nuorten ja nuorisotyön panos asuinalueen parantamiseen

Nuorten asiantuntijuutta hyödynnetään Paikalla-hankkeessa, joka on Humakin osuus pääkaupunkiseudun  korkeakoulujen yhteisessä Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka- kehittämisohjelmassa. Hanketta ja sen toimintamuotoja esittelee Studia Generalia -luennolla Humakin lehtori Sari Höylä.

-“Paikalla! -hanketta Humak toteuttaa yhdessä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa”, kertoo Sari Höylä. -“Kehitämme opiskelijaryhmän kanssa sellaisia yhdyskuntatyön malleja, joilla voidaan edistää ja tukea nuorten osallisuutta asuinalueiden kehittämisessä. Hanke on vuoden 2015 kestävä.”

Mellunmäki, viikki ja Malmi ovat Paikalla-hankkeen kehittämiskohteita
Yhteisöpedagogiopiskelijat kehittävät Paikalla-hankkeessa helsinkiläisiä asuinalueita: edessä Mellunmäen, taaempana Viikin ja Malmin ryhmät.

MOOCit ovat avoimia ja maksuttomia verkko-opintoja, joita kuka tahansa voi opiskella

“Avoimen verkko-opiskelumallin avulla voimme tuoda digitaalista osaamista nuorisotyöntekijöille eri puolilla maata”, kertoo Humakin verkko-oppisen asiantuntija, lehtori Päivi Timonen.

MOOCit (Massive Open Online Course) ovat massiivisia avoimia verkko-opintoja, ja niiden avulla monet eritaustaiset ja -taitoiset henkilöt opiskelevat yhdessä samanaikaisesti (tai eri aikaisesti) verkossa.

– “Tämä on yhteisöllinen ja tasa-arvoinen tapa kouluttaa, toteaa Timonen. -“MOOCien avulla vastaamme ajankohtaiseen kouluttamistarpeeseen. Koska MOOCeissa sisältönä on nuorisotyön digitaalisuus ja digitaaliset taidot niin on varsin luontaista että opinnot ja täydennyskoulutus toteutettaisiin verkkoympäristössä”.

Studia Generalia -luennolla kertovat yhteisestä Distanssi-hankkeestaan Päivi Timonen, Jussi Linkola Metropolia AMK:sta ja Suvi Tuominen Verkkonuorisotyön valtakunnallisesta kehittämiskeskuksesta (Verke). Distanssi-hankkeessa selvitettiin modernien etäoppimistapojen mahdollisuuksia. Selvitystyössä painottuivat MOOCien sisällöllinen, pedagoginen ja tekninen näkökulma.

Tulokset ovat näkyvillä muun muassa MOOCiin menevä nuorisotyö -mikrokirjassa, Etäoppimassa-verkkojulkaisussa, Distanssin-blogissa (http://distanssi.metropolia.fi) ja nyt Studia Generaliassa (SG).

Valkeassa talossa on Humakin TKI-keskus(Ilkka)
Valkea talo on kuulojärjestöjen monitoimitalo. Siellä toimvat myös Humakin Helsingin TKI-keskus (Ilkka) ja hallinto sekä Kuurojen kansanopisto.

Valkean talon Studia Generalia

Sarja tekee tunnetuksi Valkeassa talossa toimivien yhteisöjen osaamista ja nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun niille tärkeitä kysymyksiä. Tavoitteena on lisätä talon yhteisöjen vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa, edistää yhteiskunnallista keskustelua talon yhteisölle tärkeistä asioista, lisätä Valkean talon yhteisöjen toiminnan vaikuttavuutta ja elävöittää talon toimintaa.

Seuraavan Valkean talon Studia Generalian aiheena on  alustavasti viittomakielilaki, yhdenvertaisuuslaki, YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja niiden näkyvyys ihmisten arjessa. Alustava päivämäärä on kansainvälisellä kuurojen viikolla 22.9. klo 14-16.

Ilmoittautumiset ja ohjelma

Studia Generalian ohjelma 23.4. 2015 ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/StudiaGeneralia2

Rajoitetun paikkamäärän takia pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään 21.4.2015 klo 15 mennessä: