Suomalais-saksalaista laatuyhteistyötä Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

PH Ludwigsburg PH Karlsruhe PH Schwäbisch Münd

Kolmen Baden-Württembergin osavaltion pedagogisen korkeakoulun edustajat vierailivat Humakissa 30.5. – 1.6. 2016.  Suomalaiseen laatutoimintaan tutustuivat Lorraine Birr, Alexandra Findeis ja Stefanie Rhein Pädagogische Hochschule Ludwigsburgista; Sarah Weber ja Stefan Wörmann, Pädagogische Hochschule Karlsruhesta ja Martina Schmette Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmündista.

Näillä kolmella korkeakoululla on käynnissä vuosien 2014 -2016 aikana yhteinen laatutoiminnan kehittämisprojekti. Vierailun taustalla oli projektin aiemman työntekijän, Viktoria Ilsen ja Humakin laatuvastaavan, Hannu Sirkkilän tapaaminen syksyllä 2014 Ludwigsburgissa. Projektissa mukana olevat halusivat tämän jälkeen tehdä benchmarking-tyyppisen vierailun tutustuakseen Humakin laatutoiminnan käytäntöihin.

Vierailijoiden ohjelma oli monipuolinen sisältäen muun muassa käynnin Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen, Karviin, koulutusjohtaja Jukka Määtän johdolla perehtymistä Humakin strategiaan, Hannu Sirkkilän esitelmät Humakin valmennuspedagogiikasta ja laatutoiminnasta, ja Humakin opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojalan informaatiota Humakon toiminnasta.

Humakin johdon road show ja muut laatukulttuuriset käytännöt kiinnostivat

Vieraat olivat erittäin tyytyväisiä toteutuneeseen ohjelmaan. Heille mielenkiintoista oli saada yksityiskohtaista tietoa Humakin laatukulttuurista ja käytännöistä. He saivat myönteisen kuvan siitä, miten Humakin laatujärjestelmässä on kyetty reagoimaan viime vuosina moniin muutoksiin, miten laatutoiminta tukee johtamista ja miten Humakissa toteutetaan on erilaisia laatukulttuurisia käytäntöjä (johdon road show, alueiden laatupäivät).

Myös tieto ammattikorkeakoulujen uudesta rahoitusjärjestelmästä, josta kertoivat sekä koulutuspäällikkö Juha Makkonen että Karvin arviointiasiantuntija Touko Apajalahti, koettiin hyvin informatiivisena. Innovaatiopäällikkö Timo Parkkolan esitelmä Humakin TKI-toiminnasta, projektijohtamisesta ja rahoitusmahdollisuuksista antoi mielenkiintoista vertailupohjaa vastaavaan tilanteeseen Baden-Württembergin osavaltiossa.

Laajenevaa yhteistyötä

Kolmen päivän aikana pohdittiin ja ideoitiin myös uusia yhteistyömahdollisuuksia. Pädagogische Hochschule Ludwigsburg ja Humak ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 1999 alkaen. Vierailun myötä yhteistyön mahdollisuus avautuu myös Pädagogische Hochschule Karlsruhen ja Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmündin kanssa.

Keskustelussa nousi esille mm. yhteisten laatupäivien järjestäminen, joissa voitaisiin vertailla laatukulttuurin käytäntöjä ja saada best practicies -esimerkkejä. Myös pedagogiset kehittämishankkeet voisivat olla mahdollisia. Lisäksi esimerkiksi mediakasvatuksen alalta löytyy korkeakouluja yhdistävää osaamista.

Humakin tarjoama ohjelma oli tiivis. Vapaat hetket tarjosivat kuitenkin vierailijoille mahdollisuuden keskustella keskinäisestä yhteistyöstä ja oman laatutoiminnan kehittämisestä. Vieraat nauttivat olostaan Helsingissä, johon mainiot puitteet tarjosi poikkeuksellisen lämmin alkukesän sää.

Teksti ja etusivun nostokuva: Humakin yliopettaja, laatuvastaava Hannu Sirkkilä
Kuvassa sivun ylälaidassa vasemmalta: Stefan Wörmann, Stefanie Rhein, Sarah Weber, Alexandra Findeis, Martina Schmette, Hannu Sirkkilä, Lorraine Birr, Juha Makkonen.