Suomen, Botswanan ja Namibian korkeakoulujen yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi

Turun yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Botswana University of Agriculture and Natural Resources (BUAN) sekä University of Namibia (UNAM) ovat aloittaneet monialaisen yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja kestävän kehityksen edistäminen.

“Tässä yhteistyössä on mielestäni kaksi erityisen tärkeää pointtia: kestävään kehitykseen liittyvät kansainväliset opinnot ja uusi yhteistyö afrikkalaisten yliopistojen kanssa, toteaa lehtori Laura Keihäs. 

PEBES. Pedagogics of Biodiversity and Environmental Sustainability. Logot: Turun yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Botswana University of Agriculture and Natural Resources (BUAN) sekä University of Namibia (UNAM)

 

Uuden hankkeen myötä mahdollistuu kansainvälinen yhteistyö 

Hankkeen aikana kukin korkeakouluista vetää yhden projektityötyyppisen kurssin englanniksi. Kustakin partnerikorkeakoulusta valitaan kaksi opiskelijaa, jotka muodostavat kahdeksan opiskelijan ryhmän. Opiskelijaryhmä tutustuu opettajien tuella yhteen kestävyysteeman aiheeseen sekä suunnittelee ja toteuttaa tähän teemaan liittyvän tehtävän. Valmistelutyötä tehdään verkkotapaamisissa, joiden jälkeen toteutetaan lyhyet kenttäjaksot Suomessa, Botswanassa ja Namibiassa. Kenttäjaksoilla toteutetaan yhdessä jokin ympäristökasvatukseen liittyvä aktiviteetti. 

Ensimmäisen PEBES-projektikurssin vetää Turun yliopisto kevätlukukaudella 2023. Yhteistyöprojekti huipentuu 22.–26.5. Turussa ja Seilin saarella toteutettavaan ympäristökasvatustehtävään. Turun yliopiston järjestämän jakson teemana on ”Sustainable Seas” (kestävät meret). Humak rekrytoi parhaillaan ensimmäisiä opiskelijaosallistujia mukaan PEBES-yhteistyöhön. Hakuaikaa kevään jaksolle on 2.12.2022 saakka. 

Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa yhteistyökorkeakoulujen tarjoamia verkko-opintoja ja sisällyttää niitä tutkintoonsa saaden uusia, kansainvälisiä näkökulmia kestävään kehitykseen, luonnonsuojeluun ja ympäristökasvatukseen.

 

Kestävä kehitys PEBES-hankkeessa ja Humakissa

Verkkokurssien ja projektikurssien lisäksi PEBES-yhteistyökorkeakoulut kehittävät yhdessä virtuaalista opetusta ja tuottavat verkkoluentoja hankkeen teemoihin liittyen. Tavoitteena on luoda neljän yhteistyökorkeakoulun välille pitkäkestoista yhteistyötä ja toimintamalleja. Yhteistyökorkeakoulujen mielestä kestävä kehitys ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on koko ihmiskunnan yhteinen haaste, joka edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja innovaatioita. Onhan planeettamme maa yhteinen kotimme, jonka kantokyky riippuu niistä päätöksistä, joita tällä hetkellä teemme kestävän kehityksen hyväksi. Kuten namibialainen sanonta kuuluu: The earth is not ours, it is a treasure we hold in trust for future generations.” (Maapallo ei ole meidän, se on aarre, jonka säilyttämisestä olemme vastuussa tuleville sukupolville.) 

Neljä lasta tuijottaa metsään. Heistä näkyy selät.
Lapset metsässä. Kuva: Minna Toivonen

“Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja muut globaalit kestävän kehityksen haasteet voidaan ratkaista vain tiiviillä, eri alojen ammattilaisten kansainvälisellä yhteistyöllä, jossa paikalliset yhteisöt ovat mukana aktiivisesti.”, sanoo hankkeen projektipäällikkö dosentti Annika Saarto Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä. 

Humak työstää tällä hetkellä uusia opetussuunnitelmia, joissa kestävä kehitys tulee olemaan nykyistä selvemmin esillä. Parhaillaan Humakissa pilotoidaan Kestävän maailman kehittäjä -moduulia, joka koostuu Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus (5 opintopistettä) sekä Kohti kestävää maailmaa (5 opintopistettä) -opintojaksoista.

 

Tavoitteena pitkäkestoinen yhteistyö ja kestävämpi kehitys  

PEBES-hankkeen tavoitteet luonnon monimuotoisuuteen ja kestävyyteen liittyvän osaamisen kehittämisestä ovat erittäin ajankohtaisia. Kestävä kehitys kuuluu jatkossa kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden kompetensseihin sekä alemmissa että ylemmissä tutkinnoissa. Tavoitteena on, että jokainen valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä. Ylemmissä AMK-tutkinnoissa korostuu lisäksi kestävien ja vastuullisten toimintatapojen kehittäminen ja johtaminen sekä kestävyysmuutoksen edistäminen työyhteisössä ja yhteiskunnassa, kuten ARENE:n Suosituksessa ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta 2022 todetaan.

 

Viisi ihmistä seisoo kyltin edessä.
Thotayamarulan luonnonsuojelualue Botswanassa, Kuva: Joyce Lepet

Yhteistyöhankkeen nimi Pedagogics of Biodiversity and Environmental Sustainability, lyhyesti PEBES, kertoo hankkeen tavoitteista ja teemoista. Hankekumppanien yhteisenä tavoitteena on, että tulevat opettajat, kasvattajat ja ympäristöasiantuntijat saavat monialaista tietoa ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta (biodiversity) ja kestävyyteen (sustainability) liittyvistä teemoista sekä hyödyntävät saamaansa tietoa yhteiskunnassa pedagogisia menetelmiä käyttäen.

 

Yhteistyötä rahoittaa Opetushallituksen Team Finland Knowledge -ohjelma

PEBES-hanke käynnistyi syksyllä 2022 ja kestää kaksi vuotta, vuoden 2024 loppuun. Yhteistyötä rahoittaa Opetushallituksen Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelma, joka tukee korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä yhteistyö- ja liikkuvuushankkeiden kautta.  
 
Vuonna 2022 TFK-ohjelma rahoittaa ensisijaisesti yhteistyötä Eteläisen Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kanssa. Toisella hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 90 ja rahoituksen sai 30 koulutusyhteistyöhanketta. Eniten hakemuksia, yhteensä 36 kpl, kohdistui Eteläisen Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön, johon hankerahoituksen sai 13 hanketta, PEBES-hanke mukaan lukien.  TFK-rahoituksen saaneista hankkeista ja rahoitusperusteista on tietoa Opetushallituksen sivuilla. 

TFK-ohjelman haetut ja rahoitetut hankkeet kohdealueittain vuonna 2022. Eniten hakemuksia kohdistui Eteläisen Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön (36 kpl) sekä Latinalaiseen Amerikkaan (35 kpl). Seuraavaksi eniten hakemuksia kohdistui Kaakkois-Aasiaan (9 kpl) ja lisäksi Kiinaan (5 kpl) ja Intiaan (5 kpl). Alakohtaisesti eniten hankehakemuksia kohdistui terveysalaan, toiseksi eniten insinööritieteisiin ja kolmanneksi eniten ympäristönsuojelualalle.
TFK-ohjelman haetut ja rahoitetut hankkeet. Kuva: Opetushallitus

 

 

Lisätietoja PEBES-hankkeesta: 

Lue lisää PEBES-hankkeen sivuilta klikkaamalla tästä.

Turun yliopisto, Annika Saarto (dosentti), annika.saarto@utu.fi 

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Laura Keihäs (lehtori), laura.keihas@humak.fi 

 

 

 

Teksti: Laura Keihäs