Suomen tulevaisuus nojaa koulutukseen ja osaajiin, mutta rahoitus junnaa paikallaan

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..

Tiedote 16.9.2020, Arene ry

Hallitus on löytänyt koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta oivallisen kärjen kestävän kasvun ohjelmalle, jota rahoitetaan EU:n elvytyspaketista. Samalla korkeakoulutuksen rahoitus junnaa paikallaan, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut yli 10 000 aloituspaikan lisäyksistä.

Hallituksella on ymmärrys, että Suomen tulevaisuus nojaa koulutukseen ja osaajiin. Budjettiriihen yleiset viestit koulutuksen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan merkityksestä ovat tervetulleita. Ne jatkavat kesän lisätalousarvion koulutusmyönteistä linjaa, arvioi toiminnanjohtaja Petri Lempinen Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta budjettiriihen tuloksia. Arene, OAJ, SAMOK ja Sivistystyönantajat esittivät budjettiriihen alla ammattikorkeakouluja osaamiselvytyksen alustoiksi.

Arene pitää 40 miljoonan euron kohdistamista jatkuvaan oppimiseen mm. työikäisten osaamisen kehittämiseen välttämättömänä toimena koronan heikentämässä työllisyystilanteessa.

Samalla Lempinen ilmaisee Arenen huolen korkeakoulutuksen rahoituksen tulevaisuudesta. Ammattikorkeakoulujen valtion rahoitus nousee ensi vuonna indeksitarkistusten myötä reilut 2 prosenttia.

-Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen aloituspaikat kasvavat viidenneksellä vuosina 2020–22. Tätä varten on tulossa vain kertaluontoinen lisärahoitus kesäkuun lisätalousarviosta.

Koulutuksen lisäksi tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan lisää rahoitusta tukemaan elinkeinoelämän uudistumista ja vihreää siirtymistä. Työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävä TKI on ammattikorkeakoulujen perustehtävä koulutuksen ohessa

-Ammattikorkeakouluissa TKI-toiminnan hidasteena on projektikohtainen rahoitus, joka voi tehdä toiminnasta tempoilevaa, Arenesta muistutetaan.

Ateriatuen korotus oikea ratkaisu

Arene on tyytyväinen hallituksen päätökseen korottaa korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea.

-Tuetun opiskelija-aterian arvo huomattiin jälleen kerran keväällä, kun useimmat opiskelijaruokalat sulkivat ovensa osana oppilaitosten sulkemista, Lempinen muistuttaa tuen merkityksestä.

Opiskelija-aterian enimmäishintaan 1.8.2020 tehtyä korotusta kompensoidaan 4,2 miljoonan euron määrärahalisäyksellä, jolla korotetaan ateriatukea 0,36 eurolla. Ateriatuen taso on 1.1.2021 alkaen 2,30 euroa ateriaa kohden.

Arene, OAJ, SAMOK, Sivista: Ammattikorkeakoulut osaamiselvytyksen kärkeen >>

Lisätietoja:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Toiminnanjohtaja
Petri Lempinen