kutu yamk 2017 Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Tutustu hakuohjeisiin Ennakkotehtävä

Kulttuurituotannon huippututkinto, kulttuurituottaja (ylempi AMK) on haussa ajalla 6.9.2017 (klo 8.00) –  20.9.2017 (klo 15.00). Koulutus alkaa tammikuussa 2018. Se soveltuu kulttuurituotannon ammattilaisille, jotka haluavat syventää tuottajuuden ja kulttuurin välittäjätoiminnan osaamistaan. Koulutus antaa pätevyyden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Humak ja Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestävät koulutuksen yhdessä. Humakin aloituspaikkamäärä on 15 opiskelijaa. Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa Helsingissä Humakin ja Metropolian tiloissa. Kulttuurituottaja (ylempi AMK) – Master of Culture and Arts -tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja sen kesto on 1-1,5 vuotta.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeen vähintään 36 kuukauden soveltuvaa työkokemusta.

Hakuun liittyy ennakkotehtävä, joka julkaistaan 6.9.2017 klo 8.00. Tehtävä palautetaan hakuaikana sähköiseen palautusjärjestelmään.

Hakukelpoinen ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittanut hakija kutsutaan valintakokeeseen. Yksipäiväinen valintakoe on Helsingissä ajalla 7.-8.11. (9.11. varapäivä).

Syvennä kulttuurituotannon asiantuntemustasi

Ylempi AMK-tutkinto eroaa yliopistojen maisteriohjelmista siinä, että opiskelijoilla on takanaan runsaasti alan työkokemusta, monilla enemmän kuin vaadittu minimi eli kolme vuotta. Koulutus tuo yhteen kokeneita ammattilaisia, jotka pääsevät jakamaan tietojaan ja kokemuksiaan. Opiskelijat laativat opintojensa aikana heiltä tilatun kehittämistyön, jonka lähtökohtana on arvioida ja mallintaa kentällä toteutettavia toimintoja ja innovoida näiden pohjalta uusia käyttökelpoisia toimintamenetelmiä.

Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Opintojen aikana tutustutaan seminaarien, ryhmätöiden, asiantuntijatapaamisten ja itsenäisten tehtävien avulla lähemmin kulttuurialan tuotannollisen kentän nykytilaan ja muutoksessa olevaan toimintaympäristöön.

Opintojen lopputuloksena syntyy paitsi kestäviä työkaluja kentän tarpeisiin myös vahva kulttuurituotantoalan asiantuntijaverkosto.

Yllä olevalla videolla lehtori Pia Strandman Metropoliasta ja yliopettaja Pekka Vartiainen sekä YAMK-opiskelijat Turun Kaupunginteatterin hallintopäällikön Jere Pensikkala  ja SirkusUnionin toiminnanjohtajan Annukka Toivonen kertovat kokemuksiaan koulutuksesta.

Ylemmän amk-tutkinnon opiskelu on Pensikkalan mukaan hyvä aika miettiä omaa työtään ja sen kehittämistapoja. Välillä on hyvä tarkastella uudelleen tekemisen tapoja. Opintoihin kuuluva kehittämishanke antaa tähän ja oman osaamisen kehittämiseen paljon mahdollisuuksia.

Pia Strandman korostaa, että kulttuurituotannon YAMK-tutkinnossa painopiste on jo olemassa olevan osaamisen syventämisessä, nimenomaan johtamisessa ja esimiestyössä. Tutkinnon opetussuunnitelmatasolla kehittämistyön aihe on sellainen, että siinä mennään hyvin syvälle.

—Opinnoista puolet on kehittämistyötä, toteaa Vartiainen. Opinnäytetyön kautta löytyy syvempi asiantuntemus, kun kehitetään omaa toimintaympäristöä.

Verkostoituminen on kaikkien mielestä merkittävä tämäntyyppisen koulutuksen etu. Eri alojen puolentoista vuoden kohtaamisesta jää jäljelle pysyviä ammattilaisten verkostoja. Tähän koulutukseen otetaan noin 30 opiskelijaa vuosittain. Näin laajaa verkostoa ei ole mahdollista rakentaa yksinään.

Koulutus auttaa löytämään ja syventämään oman toimintaympäristön mahdollisuuksia.

Erityisesti kannattaa mielestäni hakea tähän koulutukseen, jos omassa organisaatiossa on muutostarve, sanoo Annukka Toivonen. Hyvä aika kouluttautumiselle on silloin kun ammatillisesti pitäisi myös itse siirtyä jollekin uudelle tasolle.

Lue lisää opintojen sisällöstä:

KUTU-YAMK-OPS-2016-20.pdf

humak_opinto-opass-2016-2017-verkko.pdf

 

Katso tarkat valintaperusteet: valintaperusteet ja hakuohjeet

 

Kuvassa sivun ylälaidassa keväällä 2017 valmistunut kulttuurituottaja (ylempi AMK) -ryhmä. Kuva: Pekka Vartiainen.