Suosittu Pelikasvatus nuorisotyössä I – ilmoittautuminen päättyy 30.12.

Pelikasvatus nuorisotyössä I-opintojakso keräsi viime keväänä runsaasti nuorten pelaamisesta ja pelikulttuureista kiinnostuneita nuorisotyöalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Pelikasvatus koostuu kahdesta erillisestä opinstojaksosta, joista toinen järjestetään kevätlukukaudella ja toinen syyslukukaudella. Kevätlukukauden Pelikasvatus nuorisotyössä 1 (5 op) jaksolla tutustutaan mm. digitaalisen nuorisotyön käsitteisiin, pelisivistykseen sekä tarkastellaan nuorten pelaamista eri näkökulmista. Erityisesti keskitytään yhdenvertaisuuden näkökulmaan.

Opintojaksolla pääset vähän itsekin kokeilemaan pelaamista, mutta opintojakso ei edellytä aiempaa kokemusta pelaamisesta eikä sinusta tarvitse tulla pelaajaksi voidaksesi tehdä pelikasvatusta. Ilmoittautuminen kevään opintojaksolle Avoimessa amk:ssa päättyy 30.12.2022.

Varmista paikkasi opintojaksolla ja ilmoittaudu jo tänään alla olevaa banneria klikkaamalla. Kurssin opintomaksu on 75 euroa. Humakin alumnit, kokoaikaisesti lomautetut, työttömät ja eläkeläiset saavat opintojen hinnasta -50% alennuksen.

Pelikasvatus nuorisotyössä.

Suunniteltu yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa

Opintojakso on koottu yhdessä alan parhaiten asiantuntijoiden kanssa. Opintojaksoja on jatkokehitetty yhdessä vuonna 2022 siihen osallistuneiden opiskelijoiden, joista monet ovat itsekin olleet pelikasvattajia, kanssa.

Pidin erityisesti webinaareista. Kiva, että ne toteutettiin sillä tavalla, että ensin opiskeltiin itse ja sitten syvennettiin webinaarissa. Kurssimateriaalit oli hyviä ja erityisesti pidin kurssille tehdyistä videoista. Aikataulutus oli mielestäni hyvä ja kurssin onnistui hyvin suorittamaan myös työn ohessa. – Opiskelijapalaute

Pelikasvatukseen osallistuneet opiskelijat ovat kiittäneet opintojaksojen hyvää henkeä ja innostusta, joka on välittynyt ryhmätöissä.

-” Opintoihin on ilmoittautunut asiasta kiinnostuneita, samanhenkisiä nuorisotyöntekijöitä, kasvattajia ja pelikulttuureista kiinnostuneita. Se on näkynyt yhteisenä innostumisena tekemisessä. Ryhmillä on ollut poikkeuksellisen vahva omistajuus opintoihin. Aihekin on hyvin ajankohtainen ja meillä on vieraina hyviä asiantuntijoita alustamassa aiheesta”, kertoo opintojakson suunnittelusta vastannut Humakin yliopettaja Merja Kylmäkoski.

Opiskelijapalautteita viime kevään toteutuksesta

“Opintojakso oli aseteltu, rakennettu ja esitetty selkeästi ja jatkuva palautekierre muiden opiskelijoiden kanssa oli joskus palkitsevaa.”

“Opintojakso oli hyvin suunniteltu, tehtäviä oli sopivasti ja ne oli hyvin jaksotettu luentojen väliin. Tehtävät myös tukivat hyvin luennoilla käytyjä asioita. Kurssin oppimateriaali oli mielenkiintoista ja kivasti oli käytetty videoita ja kirjoitettua materiaalia, jolloin monenlaiset oppijat pystyvät omaksumaan tiedon. Kiitos monipuolisesta, innostavasta ja mielenkiintoisesta kurssista!”

Kurssiympäristössä oli hyödynnetty intuitiivisesti Moodlen ominaisuuksia, ja tämä teki kurssin sisältöjen ja tehtävien suoritusohjeiden löytämisen vaivattomaksi. Tykkäsin siitä, miten aiheet ja tehtävät oli jaettu selkeästi eri viikoille, se tuki kykyäni suorittaa kurssitehtävät ajallaan ja olla perillä siitä, mistä missäkin webinaarissa puhutaan ja mitä sisältöjä milloinkin tulee olla otettuna haltuun. Osioiden teksteissä oli myös reilusti linkkejä eri tiedonlähteisiin ja resursseihin sekä toimijoiden ja hankkeiden sivuille, tämä tarjosi mahdollisuuden perehtyä kurssin aiheisiin ja pelikasvatuksen kenttään syvällisemmin. Kokonaisuudessaan tämä oli innostava ja hauska opintojakso, kiitos!

“Tehtävät olivat monipuolisia ja mielekkäitä, eikä tarvinnut kirjoitella pitkiä esseitä.”

“Oli yleisesti ottaen mukava pyöriä spesifin aiheen piirissä hetken aikaa ja keskustella ihmisten kanssa.”

“Vierailevat puhujat kertoivat mielenkiintoisista aiheista. Yhdessä pelaaminen oli parasta! Lopputehtäväkin oli mielenkiintoinen ja kannusti pohtimaan asiaa syvällisesti.”

Opintojen sisältö

 • Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa pelisivistyksen ohjaamaa pelikasvatustanuorisotyöllisessä pelitoiminnassa.
 • Osaa arvioida kriittisesti omaa tapaa pelikasvattaa sekä omaa suhdetta pelaamiseen ja pelikulttuuriin.
 • Osaa perustella pelikasvatuksen tarpeen esimerkiksi pelikulttuurin merkityksen nuorille.
 • Ymmärtää pelisivistys keskeiset sisällöt ja hahmottaa sen roolin ohjaamassa pelikasvatusta.
 • Opiskelija saa käsityksen siitä, mikä on ominaista ammatillisessa osaamisessa nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa, ja mitä tämä tarkoittaa peilaten ajankohtaisiin nuorisotyön ilmiöihin kuten e-urheiluun ja ikärajoihin.
 • Opiskelija saa valmiuksia työn sanoittamiseen erityisesti työyhteisön osaamisen ja yhteistyöntukemisen näkökulmasta.
 • Opiskelija ymmärtää pelikulttuurissa olevia yhdenvertaisuuttarajoittavia ilmiöitä ja niiden taustaa erityisesti sukupuolten tasa-arvon sekä teknologiataitojen oppimisen näkökulmasta. Opiskelija saa valmiuksia edistää yhdenvertaisuutta nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa

Opintojaksolla on kolme webinaaria, joista opiskelijan on osallistuttava reaaliaikaisesti vähintään kahteen saadakseen opintojakson hyväksytysti suoritetuksi. Webinaarien luento-osuudet tallennetaan myöhemmin katsottaviksi. Webinaareissa on kuitenkin pääosassa yhteinen tiedontuotanto ja ryhmätyöt.

Opintojakson webinaarien ajankohdat

 • 18.01.2023 13.00 – 16.00
 • 01.02.2023 13.00 – 16.00
 • 13.02.2023 13.00 – 14.00 (sparraus, jonka aikana opiskelijoiden on mahdollista saada lehtoreilta ja muilta opiskelijoilta tukea laajemman itsenäisen tehtävän tekemiseen.
 • 08.03.2023 13.00 – 16.00