Ägräs Fiskars Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Ägräs verkkosivuille

—Omassa työssäni kaikki perustuu yhteisöllisyyteen, ja se ei ole pelkästään markkinointikikkailua vaan aidosti uusien mahdollisuuksien ja ovien avaamista alojen välisen yhteistyön kautta, toteaa Susanna Kankare (kuvassa oikealla), yrittäjä ja fiskarsilaisen Ägräs Distillery Oy:n toimitusjohtaja. Hänen ammattitaitonsa rakentuu monen alan työkokemuksesta ja koulutuksista.  Yksi niistä on yhteisöpedagogi (AMK).

Susannan  on ennakkoluulottomasti kartuttanut osaamistaan eri aloilla. Ensimmäisenä tutkintonaan hän suoritti liiketalouden tutkinnon, merkonomin tutkinnon (-98). Tämän jälkeen hän aloitti työuransa Nokia Oyj:llä toimien mm. henkilöstöhallinnossa palkanlaskijana, avustavana ostopäällikkönä sekä viimeisimpänä tuotekehityksessä testausprojektien leaderina.

Halu työskennellä lasten ja nuorten parissa toi opiskelemaan Humakiin

—Nokialta hyppäsin täysin uuteen ja toisenlaiseen maailmaan, työskentelemään erityislasten avustajaksi ja siitä ohjaajaksi alaikäisille turvapaikanhakijoille, kertoo Susanna. —Ihmisten kanssa työskentely alkoi tuntua enemmän omalta ja päätin hankkia itselleni koulutuksen, joka valmentaisi minut lasten ja nuorten kanssa työskentelemiseen. —Päädyin Humakiin Lohjalle vuonna 2005, ja valmistuin yhteisöpedagogiksi (AMK). Siitä alkoi yli 10 vuotta kestänyt ura lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Olen työskennellyt niin lastensuojelulaitoksissa, koulukodeissa kuin perhetyöntekijänäkin ja kaikkea siltä väliltä

Oman yrityksen Susanna perusti vuonna 2013. Hän on tehnyt oman yrityksen kautta niin lastensuojelun perhetyön töitä, järjestänyt koulutuksia ja tapahtumia sekä tehnyt palvelumuotoilua ja konseptisuunnittelua.

Ägräs Fiskarsin Ruukki
Ägräs Distillery toimii ruukkimiljöössä Fiskarsissa

Monialaiset verkostot ovat auttaneet uralla eteenpäin

—Päädyin mukaan perustajaosakkaaksi Rekolan Panimon yhteistyökuvioiden kautta, kertoo Susanna. — Minulla on vahvat verkostot Fiskarsin Ruukin alueella ja lisäksi valtakunnallisesti hyvin monialaisten toimijoiden kanssa. Niiden koen vaikuttaneen paljon urakehitykseeni.

Susanna Kankareen nykyinen päätyö on Ägräs Distillery Oy:n toimitusjohtajan työ, jossa hän vastaa vuonna 2015 perustetun käsityöläistislaamon toiminnasta.—Tarkoituksenani oli aluksi vastata tislaamon yhteydessä toimivan taproomin eli tuttavallisemmin maisteluhuoneen / ravintolan konseptoinnista ja palvelutuottamisesta, jossa  korostuu vahvasti Fiskarsin Ruukin paikallinen ja monialainen yhteistyö ja yhteisöllisyys. Lopulta päädyin kuitenkin koko paketin toimitusjohtajaksi.

—Kansainvälisyys on iso osa työnkuvaa. Alusta asti olemme korostaneet tähtäävämme ulkomaille ja tällä alalla näkyvyys kansainvälisillä markkinoilla on tärkeää, sillä markkinat Suomessa ovat kuitenkin rajalliset.

Ägräs toimii Fiskarsissa
Ägräs Distillery käsityöläistislaamo toimii Fiskarsin kylässä Länsi-Uudellamaalla

Yhteisöpedagogin monet mahdollisuudet

—Parasta yhteisöpedagogikoulutuksessa  ovat olleet sen tarjoamat monipuoliset soveltamismahdollisuudet, kertoo Susanna.

—Erikoistuin erityiskasvatukseen, mutta koulutukseeni sisältyi mm. seikkailupedagogiikan ja kulttuurituotannon opintoja, joista on ollut itselleni valtavasti hyötyä mm. työnhaussa kun on voinut perustella monialaista osaamista myös koulutuksen kautta.

Uskon, että tulevaisuudessa yhteisöpedagogikoulutuksen osaaminen on kysyttyä perinteisten  kolmannen sektorin työpaikkojen ohella talous- ja liike-elämään sijoittuvissa projektitöissä ja mm. yhteistyöhankkeissa, joissa mukana on kolmas sektori sekä yksityinen sektori.

 Halu oppia vie eteenpäin

—Olen opiskellut niin amk-tutkintoja sekä erikoistumisopintoja täydentääkseni omaa ammatillista osaamistani ja niiden lisäksi suorittanut lisäopintoja mm. yliopistossa (mm.sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja) ja suorittanut erikoisammattitutkinnon (tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto). listaa Susanna. —Vahvuus on oma kiinnostukseni ja haluni oppia uutta. Ja mistä saan sillä hetkellä parhaimman hyödyn irti, niin sitä kohti olen yleensä lähtenyt suuntaamaan niin työelämässä kuin työelämää tukevissa opinnoissanikin.

Susanna Kankare laajentaa nyt osaamistaan luovan johtajuuden suuntaan. Hän opiskelee parhaillaan luovan tuottajan ylempää AMK-tutkintoa Turussa.

Valokuvassa sivun ylälaidassa Susanna Kankareen kanssa Fiskarsin taiteilijoiden, muotoilijoiden ja käsityöläisten osuuskunnan ONOMA:n markkinointipäällikkö Matleena Kalajoki, jonka kanssa Ägräs Distillery tekee paljon näkyvää yhteistyötä tällä hetkellä teemalla Combining Art and Art of Distilling

Kuvaaja: Kari Nyyssönen 

_____________________________________________________________________________________________

Humakissa yhteisöpedagogiksi (AMK) voi opiskella joko päivä- tai monimuotototeutuksessa.

Syksystä 2017 eteenpäin Humakissa alkaa myös työyhteisöjen kehittämiseen keskittyvä yhteisöpedagogikoulutus. Tästä koulutuksesta valmistuvat työskentelevät HR-asiantuntijatehtävissä ja erilaisissa yhteisöllisissä kehittämistehtävissä yrityksissä, kolmannella sektorilla ja julkisen sektorin organisaatioissa.

Yhteisöpedagogi (AMK)

Ammattikorkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden soveltuvalla alalla saavutetun työkokemuksen jälkeen on mahdollista jatkaa suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa Yhteisöpedagogi (ylempi AMK).