Syksyn yhteishaussa 638 hakijaa – verkkokoulutukset kiinnostivat hakijoita

Yksitoista iloista piirrettyä hahmoa on sulloutunut sateelta suojaan saman sateenvarjon alle.

Syksyn yhteishaku on päättyi tänään klo 15.00. Humanistisen ammattikorkeakoulun hakukohteisiin tuli kaikkiaan 638 hakemusta. Kaikkiaan korkeakouluihin haki yhteensä 43 446 hakijaa, joka on peräti 26,6 prosenttia viime vuotista suurempi (34 323).

Humakin hakijamäärä on pysynyt suunnilleen viime vuotisella tasolla. Kaikkiaan hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin (140) on 3,94 ja ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin on 2,55. Aloituspaikkoja on Humakissa lisätty 15 viime vuotiseen verrattuna, joten opinnot pääsee aloittamaan isompi joukko hakeneita.

Humakissa Syksyn haussa olivat mukana AMK-tutkinnoista verkkototeutuksina järjestettävät Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op, järjestö- ja nuorisotyö, verkkotutkinto (MOVE) ja Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op, järjestö- ja nuorisotyö, Työyhteisön kehittäjä, (TYKE). YAMK-tutkinnoista mukana oli verkkototeutuksena niin ikään opiskeltava Kulttuurituottaja (ylempi AMK), 60 opintopistettä.

– ”Kokonaishakijamäärään voi olla tyytyväinen. Verkkototeutusten hakijamäärät todistavat, että toteutustapa on vetovoimainen. Humakille tämä on tärkeää siksi, että meillä on koulutustehtävä pienten mutta yhteiskunnallisesti merkittävissä koulutuksissamme ja verkkototeutus mahdollistaa opintojen tarjoamisen kaikkialla Suomessa”, toteaa Humakin rehtori Jukka Määttä päättyneestä yhteishausta.

Yhteisöpedagogikoulutusten vetovoima on korkea

Järjestö- ja nuorisotyön yhteisöpedagogi (AMK) MOVE oli nyt toista kertaa mukana syksyn yhteishaussa. Tänä vuonna hakijoita koulutukseen oli kaikkiaan 278, joista 134 ensisijaisesti tähän hakukohteeseen. Hakijamäärä laski hieman viime vuoden syksyn tasosta. Seuraavan kerran YP-MOVEen voi hakea kevään yhteishaussa maaliskuussa.

Humakin suosituimpiin hakukohteisiin kuuluva Työyhteisön kehittäjä (TYKE)-koulutus kiinnostaa edelleen. Hakukohde oli hakijamäärältään suosituin niin viime kevään kuin syksynkin yhteishaussa. Sama trendi jatkuu. Koulutukseen haki tänä vuonna kaikkiaan 287 hakijaa, joista 168 ensisijaisesti tähän hakukohteeseen. Hakijamäärät ylittivät viime vuoden tuloksen molemmissa kategorioissa. Seuraavan kerran koulutukseen voi hakea ensi kevään yhteishaussa maaliskuussa.

Työyhteisön kehittäjä -koulutus antaa opiskelijalle kattavat tiedot HR-prosesseista ja työyhteisöjen pelisäännöistä ja se valmentaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa työyhteisöjen ohjaus-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Koulutuksen potentiaali on huomattu työyhteisön kehittämisen parissa työskentelevien keskuudessa. Työyhteisöjen kehittäjien lisääntynyt tarve perustuu nopeatempoisesti muuttuvan työelämän niin työyhteisöille kuin yksittäisille ihmisillekin luomiin paineisiin ja toisaalta yleisen osaamistason nostoon liittyvään valtakunnalliseen tavoitteeseen. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä menestyäkseen organisaatioiden on kehitettävä työyhteisöjen toimintaa, osaamista ja organisaatiokulttuureja.

Humak on lisännyt yhteisöpedagogikoulutusten aloituspaikkoja viime syksystä tarjotakseen opiskelumahdollisuuksia useammalle hakijalle.

 

Kolme iloista punaposkista piirrettyä hahmo polkevat tandempolkupyörää hiukset hulmuten sekä teksti Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Humakin logo.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutus kiinnostaa

Kulttuurituottajan YAMK-koulutukseen hakeneita oli 73, joista 56 oli ensisijaisia hakijoita. Aloituspaikkoja on 30 kuten viime vuonna ja hakijamäärä kasvoi viime vuoden syksyn yhteishausta merkittävästi. Kolmatta kertaa uudistetussa muodossa järjestettävä verkkototeutuksena toteutettava kulttuurituottajakoulutus antaa pätevyyden hakea alan tehtäviä, joihin vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinto edistää tutkitusti niin kouluttautuneet urakehitystä kuin palkkatasoakin.

-“Verkkototeutuksen myötä koulutuksen saavutettavuus kaikkialla Suomessa toimiville kulttuurialan ammattilaisille on hyvällä tasolla. Kulttuurituotannon ylemmän koulutuksen tunnettuus on tällä hetkellä korkea ja tulee vain kasvamaan lisääntyvien tutkintojen myötä. Koronapandemian aiheuttama taantuma alalla on hellittänyt ja uusia työmahdollisuuksia on ilahduttavasti ilmaantunut alan ammattilaisille. Tämä näkynee myös tulevaisuudessa kiinnostuksena ylempää korkeakoulututkintoa kohtaan”, kertoo kulttuurituotannon koulutuksesta vastaava yliopettaja Pekka Vartiainen.

Perjantaina kerromme, miten valintaprosessi etenee seuraavaksi

Seuraava askel hakijoille on keskittyä koulutuskohtaisiin jatkotoimiin. Valintaprosessista ja ennakkotehtävistä kerromme tarkemmin perjantaina julkaistavassa uutisessa. Muun muassa kulttuurituottajakoulutukseen hakeneilla on edessään ennakkotehtävän tekeminen ja niiden pohjalta valittujen haastattelut.

Piirretty hahmo istuu tietokone sylissään lattialla sekä teksti Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Humakin logo.

Seuraava hakuaika koittaa tammikuussa

Syksyn yhteishaun päättymisen jälkeen, katseet voi jo kääntää kohti seuraavaa hakuaikaa, joka on tammikuussa aikavälillä 4.1. – 18.1.2023. Silloin hakuun tulevat ammattikorkeakoulujen vieraskieliset koulutukset, kuten Humakin Adventure and Outdoor Education.

Jos syksyn yhteishaku ei tuottanut tulosta koulutuspaikan suhteen tai jos matalan kynnyksen kouluttautuminen kiinnostaa, Humakin avoimessa AMK:ssa voi suorittaa haluamiaan opintoja. Avoimesta AMK:sta löytyy myös kurkistuskursseja, joilla voi ennen virallista hakemista saada kosketusta itseään kiinnostavan koulutuksen sisältöihin.

 

Teksti: Jarmo Röksä