Syksyn yhteishaun valinnat etenevät Humakissa hakukohteiden omien valintatapojen mukaan

Humakissa syksyn hakukausi jatkuu yhteishaun hakijoiden osallistumisella oman hakukohteensa opiskelijavalintaan.

Syksyn yhteishaku päättyi keskiviikkona. Opetushallituksen mukaan syksyn yhteishaun hakija haki keskimäärin 2,7 hakukohteeseen. Hakukohteiden opiskelijavalinnoissa on eroavaisuuksia toistensa kanssa. Humakissa syksyn hakukausi jatkuu hakijoiden osallistumisella oman hakukohteensa opiskelijavalintaan.

Valintatapana valintakoekurssi

Yhteisöpedagogikoulutuksen verkkototeutusten MOVE ja TYKE valintatapoina toimivat  valintakoekurssit. Molemmilla verkkototeutuksilla on oma valintakoekurssinsa. Kurssin suorittaminen toimii syksyn yhteisöpedagogikoulutusten valinnan perusteena, mutta samalla kurssin tekemisestä on mahdollista kerryttää itselleen ammattikorkeakoulutasoisia opintopisteitä.

Hakukohteen yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE) valintakoekurssi suoritetaan ajalla 21.9.-19.10.2022. Kurssi avautuu 21.9.2022 klo 15.00. Valintakoekurssi on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja se suoritetaan verkossa Hoodle -oppimisympäristössä. Lue lisää valintakoekurssista ja sen aloittamiseen liittyvistä ohjeistuksista hakukohteen valintaperusteista.

Hakukohteen yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE) valintakoekurssi suoritetaan ajalla 27.9-25.10.2022. Kurssi avautuu 27.9.2022 klo 12.00. Valintakoekurssi on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja se suoritetaan verkossa Hoodle -oppimisympäristössä. Lue lisää valintakoekurssista ja sen aloittamiseen liittyvistä ohjeistuksista hakukohteen valintaperusteista.

Valintatapana karsiva ennakkotehtävä ja haastattelu

Hakukohteen kulttuurituottaja (ylempi AMK), verkkototeutus valintatapana on ennakkotehtävä ja haastattelu. Ennakkotehtävä on karsiva. Hakukelpoinen ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittanut hakija kutsutaan haastatteluun. Hakijan tulee palauttaa ennakkotehtävä 26.9.2022 klo 15.00 mennessä. Lue lisää valintatavasta hakukohteen valintaperusteista.

Tulosten julkistaminen

Syksyn yhteishaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.11.2022. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään pe 2.12.2022 klo 15:00. Varasijalta hyväksytyksi voi syksyn yhteishaussa tulla 13.12.2022 klo 15:00 asti.