Uudet kulttuurituottajat (ylempi AMK) 2015 Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

 —Muistan päivän jolloin tapasin tämän ryhmän ensimmäistä kertaa, totesi johtaja Katri Kaalikoski Humakista avatessaan kulttuurituotannon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon valmistujaistilaisuuden Helsingissä.

—Pariisissa oli juuri tehty isku Charlie Hebdo-lehden toimitukseen. Keskustelu eurooppalaisesta identiteetistä on ollut koko opiskelujenne ajan keskiössä. Myös Suomessa on puhuttu kulttuurista ja kulttuuri-identiteetistä enemmän kuin aikoihin.  Teillä kulttuurituotannon ammattilaisina on paljon tehtävää ja teitä tarvitaan.

Ammattilaisten verkosto

Kulttuurituotannon maisteritasoinen koulutus on Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Humakin yhteistoteutus, jonka aikana alalla toimivat ammattilaiset syventävät tuottajuusosaamistaan. Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintotodistuksen sai 16 ammattilaista – heistä 8 humakilaista. Vuoden kestävän täsmäkoulutuksen aikana opiskelijat ovat tuottaneet kehittämissuunnitelmia ja muita opinnäytetöitä, joiden aiheet heijastavat kulttuurin ja kulttuurituotannon ajankohtaisia näkymiä. Kun vankka käytännössä hankittu ammattitaito yhdistyy uuteen tietoon, syntyy uutta – tämä on ylemmän amk-tutkinnon vahvuus.

—Opinnäytteenne antavat hyvän läpileikkauksen siitä, mitä kulttuurialalla tapahtuu, luonnehti Humakin yliopettaja Pekka Vartiainen valmistuneiden opinnäytetöiden aihepiirejä. Niissä näkyy mm. digitalisaation vaikutus, yrittäjyys ja rajapinnoilla toimiminen.

Kaksi esimerkkiä valmistuneista ja heidän opinnäytetöistään

Elina Lyijynen: Miten sotahistoriaa tuotteistetaan kulttuurimatkailun tarpeisiin?

Elina Lyijynen valmistui kulttuurituottajaksi (ylempi AMK)
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Elina Lyijynen

Miten luoda sotahistoriallisille opastuskierroksille sellainen elämyksellinen tuotepaketti, joka koskettaa uusia sukupolvia, jotka eivät itse ole kokeneet sotaa? Kysymys oli askarruttanut Elina Lyijystä siitä saakka kun hän kiinnostui sotahistoriasta suorittaessaan harjoitteluaan Etelä-Karjalan museossa. Hän opiskeli kulttuurituottajaksi (AMK) silloisessa Humakin Joutsenon yksikössä.

Elina Lyijynen rakensi ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyössään elämyksellisen tuotepaketin sotahistoriallisia opastuskierroksia varten. Pohjana hän käytti Lappeenrannan kaupungin vuosien 2011 – 2014 hanketyön aineistoja. Tilaajana oli Salpalinjan Oppaat r.y,. jonka toimintaan Lyijynen osallistuu vapaaehtoisena.

Elämyksellinen tuotepaketti rakentuu moduleista: opastus, linnoitustyöt, muonitus ja vapaa-ajan vietto sota-ajan tapaan. Opastuksia toteuttavat yhdistyksen jäsenet vapaa-ajallaan ja harrastuspohjalta. Opinnäytetyön aikana Lyijynen toteutti innovointiprosessin ja ensimmäisen pilotoinnin arviointeineen. Kesällä 2015 rekisteröityneen yhdistyksen tehtäväksi jää jatkossa varsinainen tuotantoprosessi.

Parhaan arvosanan (5) saaneen opinnäytetyön taustalla on monivuotinen harrastuneisuus ja perehtyneisyys kulttuurimatkailuun ja erityisesti sotahistoriaan. Elina Lyijysen urapolku on kulkenut persoonallisesti: emännästä tuli insinööri, sitten tutkija ja kulttuurituottajasta (AMK) tänä syksynä kulttuurituottaja (ylempi AMK)

 

Tuula Salo: Mitä puhelimella voi tehdä kulttuurin katsomoissa?

Tuula Salo valmistui kulttuurituottajaksi (ylempi AMK)
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Tuula Salo

Miksei mobiililaitteita hyödynnetä enemmän kulttuurialan yleisötutkimuksissa? ihmetteli Tuula Salo, kulttuurituottaja-yrittäjä, jonka pitkään uran mahtuu mm. yli kymmenvuotinen työkokemus monikansallisten projektiryhmien vetämisestä ICT-alalla.

Salo tutustui asiaan tarkemmin, ja totesi että megatrendien, kuten digitalisaation ja voimaantuvien yhteisöjen vaikutuksia ei yleisötutkimuksen menetelmissä ole huomioitu. Oopperaillan aikana syntyneestä oivalluksesta kehittyi opinnäytetyön aihe.

Pilotoitava kohde löytyi omasta opiskeluryhmästä. Salo testasi mobiilitutkimuksen soveltuvuutta yleisötutkimukseen kesän 2015 aikana taidekeskus Salmelassa. —Ajattelin ensin, että mobiilikäytettävyys ei ole tälle, usein keski-iän ylittäneelle kohderyhmälle sopiva. Pian tulin kuitenkin toisiin aatoksiin eli käänsin asian toisinpäin: jos tämä ryhmä innostuu, silloin innostuvat kaikki!

Mobiilitutkimus on helppoa, vaivatonta ja kustannustehokasta. Se tuo yleisötutkimukseen dialogin mahdollisuuden, kiteyttää Tuula Salo tutkimuksensa tuloksen.

Tuloksena syntyi oman yrityksen tuotantoyhtiö Tutsan käyttöön tehty yleisötutkimuspalvelu KultQuest™.  Oman yritykseni, Tuotantoyhtiö Tutsa Oy:n olen perustanut starttirahan turvin syksyllä 2008. Pitkän työuran aikana opitut taidot, täsmällisyyden merkityksen ymmärtäminen ja tehokas verkostoituminen ovat olleet pienen yritykseni elinehtoja.

Tuula Salon matka kulttuurituottajaksi on kulkenut musiikki-, ICT- ja markkinointialan kautta Humakiin, jossa hän suoritti ensin kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon vuonna 2008, sitten toiminnallisen mediakasvatuksen erikoistumisopinnot ja saa joulukuussa 2015 kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintotodistuksen.

Tuula Salo: Puhelimet kulttuurin katsomoissa: Mobiililaitteiden hyödyntäminen yleisötutkimuksessa
Elina Lyijynen: Sammaloituneiden kivien tarina: Kolmas sektori sotahistorian elävöittäjänä

Opinnäytetöihin voi tutustua ammattikorkeakoulujen opinnäytetietokannassa Theseuksessa: https://www.theseus.fi/

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) haussa seuraavan kerran syksyn 2016 yhteishaussa.

Yläkuvassa Humakin ja Metropolian yhteisestä koulutuksesta valmistuneita kulttuurituottajia (ylempi AMK) vastuuopettajineen (Leena Björkqvist, eturivissä vasemmalla ja Pekka Vartiainen, eturivissä oikealla)