Pepe Uimonen viihtyy Kauniaisten ilmapiirissä
-“Minusta parasta Humakissa on se, että toisin kuin monissa muissa ammattikorkeakouluissa, kulttuurituottajaopiskelijana pääsen suorittamaan vähintään kolme harjoittelujaksoa opintojeni aikana”, sanoo Pepe Uimonen, joka opiskelee kulttuurituottajaksi (AMK) toista vuotta pääkaupunkiseudun yksikössä Kauniaisissa. Kauniainen sijaitsee lähellä pääkaupunkiseudun monipuolista kulttuuritarjontaa.” On mahtavaa päästä heti opintojen alussa sisään tuottajan todelliseen työelämään”, jatkaa Pepe.

Ei luokassa istumista vaan projekteja

Sama asia tulee esille kaikessa opiskelijoilta kerätyssä palautteessa, kertoo Kauniaisten kampuksen lehtori Terhi Dahlman. –”Harjoittelua ja yhteistyökumppanien verkostoa kiitetään, ja sitä että Humak avaa väyliä työelämään. Hyvät verkostot ovat avainroolissa.”

Projekteja tehdään yhdessä heti opintojen alusta alkaen. Ensimmäisen vuoden projektina on tuotettu esimerkiksi Helsingin Seniorisäätiön sosiaalisen sirkuksen tapahtuma vanhustentaloon.

50 / 50 -malli – opintojen puolivälissä Helsinkiin

Humakissa työelämälähtöisyys on korostunut syksystä 2013 lähtien. Silloin siirryttiin uuteen kaksivaiheiseen opetusmalliin. Pääkaupunkiseudulla tämä tarkoittaa sitä, että opinnot aloitetaan kampuksella Kauniaisissa ja päätetään Helsingin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksessa (TKI-keskus Ilkka).

Kampuksella luodaan ammattitaidon ja ammatti-identiteetin perusteet. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksissa harjoittelutehtävät ja projektit muuttuvat vaativammiksi ja yhteistyötä työelämän kanssa syvennetään. Opinnäytetyö valitaan usein aiheesta, joka on noussut harjoittelun aikana.

Käytännöllisyys ja projektilähtöisyys keskeistä kulttuurituottajan ammatissa

Humakin opintoihin sisältyy koko opiskeluajan oikeita projekteja, joiden avulla tutustutaan kulttuurituotannon verkostoihin ja työtehtäviin. Harjoittelujen vaativuusaste kehittyy opintojen myötä.

Kulttuurituottajaopiskelijamme pääsevät mukaan käytännön tuotantoihin heti opiskelujen alusta alkaen. Kauniaisten kampuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat parhaillaan harjoittelujaksolla. Harjoitteluja tehdään  musiikkitapahtumassa, dokumenttielokuvayhtiössä, teatterissa, konserttitoimistossa, pr-, media- ja mainostoimistossa, kansalaisjärjestössä, radiossa, tanssielokuvafestivaalilla, kansainvälisessä kulttuurikeskuksessa, näyttelyssä…

Opiskelijoita kannustetaan kontakteihin

Terhi Dahlman kertoo, että  ensimmäisenä syksynä opiskelijoita tutustutetaan kulttuurituotannon toimijoihin. Luodaan ensi kosketuksia verkostoihin ympäri kaupunkia, ja kannustetaan ottamaan yhteyttä eri paikkohin. Aloitteellisuus kannattaa.

Valmistuessaan opiskelijoillamme on omiin tavoitteisiinsa tähtäävät verkostot, jotka auttavat työllistymään, kertoo Terhi Dahlman. – Minulla on sellainen tuntuma, että meiltä valmistuvat työllistyvät alan töihin, mikä ei tällä alalla ole itsestään selvää.