Jos suunnittelet soveltavaa taidetta hyödyntävää projektia, kannattaa lähteä mukaan Soveltavan taiteen palvelumuotoilu (10 op) -opintojaksolle. Nämä avoimen AMKin opinnot soveltuvat erityisesti kulttuuri-, sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalla toimiville, mutta myös muutoin itsensä kehittämiseen.

Soveltavan taiteen palvelumuotoilu (10 op) -opintojakso on kehitetty Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen (ESR) aikana toteutetuista koulutuksista saatujen kokemusten perusteella.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat kaikille avoimia koulutustaustaan tai ikään katsomatta. Ilmoittautuminen päättyy 2.2.2020.

Koulutus sisältää neljän opintopisteen laajuisen palvelumuotoiluprojektin ja kuusi opintopistettä verkossa toteutettavia tehtäviä. Kymmenen opintopistettä vastaa laskennallisesti 270 tunnin työmäärää.

“Kurssi soveltuu erinomaisesti sellaiselle, joka suunnittelee soveltavaa taidetta hyödyntävää projektia SOTE-alalle, esimerkiksi vaikkapa senioripalveluihin”, sanoo opintojaksosta vastaava lehtori Sanna Pekkinen Humakista.

Palautteena viime vuoden kurssista: ” Kiitos hyvästä kurssista, olen oppinut todella paljon uusia asioita, käsitteitä ja työkaluja. Toivon että pääsen soveltamaan niitä pian käytännössä.”

Onnistuneesta hankkeesta kiinnostavaksi koulutuspalveluksi

Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen aikana kehitettiin lähes 30 soveltavan taiteen hanketta SOTE-alalle projektiin valittujen taiteilijoiden, tuottajien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimesta. Lisäksi hankkessa luotiin yli 20 julkaisua osallistavan hyvinvointitaiteen palvelumuotoilusta.

“Julkaisut on otettu hyvin vastaan ammattilaisten parissa. Ne ovat keskeistä oppimateriaalia uudessa täydennyskoulutuksessamme,” Pekkinen kertoo.

Voit tutustua julkaisuihin hankkeen verkkosivuilla osoitteessa: https://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi/julkaisut/.

Kolme webinaaria ja konkreettinen palvelumuotoiluprojekti

Opintojakso toteutetaan ajalla 7.2. – 8.5.2020. Koulutus sisältää kolme 1,5 h pituista webinaaria (7.2., 5.3, 8.5.). Webinaarien aikana käydään läpi opintojakson toteutusta ja projekteja.

Opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.2.2020. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kymmenen opintopisteen kokonaisuus maksaa 150 euroa. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Humak myöntää eläkeläisille, työttomille, Humakin alumneille 50 % alennuksen opintopisteen hinnasta (1 op / 15 €).

Opiskelijat hankkivat itse työelämäkumppanin, jonka kanssa palvelumuotoiluprojekti toteutetaan. Se voi olla osallistava taidetuokio ikäihmisille, kuvataidetuokio lasten päiväkerhossa, musiikkipaja nuorisotalolla tai vaikkapa taidelähtöinen työhyvinvointipäivä omalla työpaikalla. Ajatuksia projektien sisällöistä ja toteutuksista opiskelija saa opintojakson teoriaosuudesta ja osallistumalla ensimmäiseen webinaariin.

Opintojakson toteutuksesta vastaa kulttuurituotannon lehtori Sanna Pekkinen. Hän on vetänyt työparinsa kanssa Jyväskylässä jo kaksi Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen valmennusta ja vastasi hankekoordinoinnista Keski-Suomessa.

Opintojaksolta työvälineet soveltavan taiteen projektien toteuttamiseen

Verkko-opintojaksolla perehdytään hyvinvoinnin, taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden ja palvelumuotoilun käsitteisiin sekä tutustutaan taiteen soveltavan käytön menetelmiin ja muotoihin.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen laajan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja palvelumuotoilun periaatteet soveltavan taiteen tuotannoissa. Jakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa yhteistyöprojektin soveltavan taiteen keinoin.

Opintojakso sopii parhaiten taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoille.

ILMOITTAUDU OPINTOIHIN

Lisätietoja:
Sanna Pekkinen, p. 0400 349 219, sanna.pekkinen(at)humak.fi

 

Lataa avoimen AMKin esite klikkaamalla kuvaa.