Tapio Huttula, Humak

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) yhteydessä toimiva arviointineuvosto on valinnut puheenjohtajakseen Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Tapio Huttulan ja varapuheenjohtajaksi Espoon kaupungin sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)  toteuttaa opetuksen ja koulutuksen arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Valtioneuvoston nimittämä arviointineuvoston keskeisenä tehtävänä on määrittää opetuksen ja koulutuksen arviointikohteet ja laatia esitys Koulutuksen arviointisuunnitelmasta opetus- ja kulttuuriministeriölle.

− Pidän suurena mahdollisuutena sitä, että koulutuksen arviointitoiminta on nyt koottu yhteen organisaatioon. Oppimistulosten arviointien, teema- ja järjestelmäarviointien sekä laatujärjestelmien auditointiosaamista yhdistämällä meillä on mahdollisuus luoda jotain täysin uutta. Juuri käynnistyneellä strategiatyöllä tähtäämme siihen, että arviointitoiminnan tavoitteet asetetaan riittävän korkealle. Yksi tällainen tavoite voisi olla kehittävän arviointitoiminnan kansainvälinen edelläkävijyys. Suomi on Tanskan ohella ainoa Euroopan maa, jossa yhdessä arviointiyksikössä tehdään kaikkien koulutusasteiden arviointia, arviointineuvoston puheenjohtaja Tapio Huttula toteaa.

Lisää Karvin sivuilla.

Rehtori Tapio Huttula on myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston jäsen.