Tarinallinen vuosikertomus 2021 on julkaistu

Humakin toiminta esitetty lukuina. Liikevaihto 15 miljoonaa, henkilöstö 143, opiskelijat 2009, tutkinnot amk 272 ja yamk 59, 3300 hakijaa, alumnit 5861, julkaisut 417, avoin amk opintopisteet 29869, 25938 blogilukukertaa, hankkeita 60, tki-rahoitus 1,4 M, www-sivuilla 1,12 miljoonaa latausta ja 731 tuhatta istuntoa, 600 0 Facebook-seuraajaa, 3441 tuotetta avoimen amk:n kaupasta ja ensimmäinen sija opintojen sisällöissä.

Tarinallinen vuosikertomus Humakin toiminnasta vuodelta 2021 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää muun muassa poimintoja kehittämis- ja koulutustoiminnasta, jonka kautta vahvistamme toimialojemme osaamista valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toimintakertomus tuo esiin Humakin vahvuusalojen: yhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon sekä tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden asiantuntijoiden kertomuksia viime vuoden aikana tehdyistä oivalluksista hanke- ja koulutuspuolen kehittämistehtävissä.

Humakin toimintakertomus hyväksyttiin aiemmin tällä viikolla pidetyssä hallituksen kokouksessa.

-”Humak on kehittänyt rohkeasti toimintaansa viime vuosina. Keskeinen voimavaratekijä on osaava henkilöstö, jonka hyvinvoinnista on pidettävä huolta myös jatkossa. Samalla on säilytettävä herkkyys ennakoida muuttuvaa tulevaisuutta,” Humakin hallituksen puheenjohtaja Eevi Kurtti totesi asian yhteydessä.

Kestävä kehitys omana teemanaan

Vahvuusalojen tarinoiden lisäksi vuosikertomuksessa esitellään laajemmin Humakin kestävän kehityksen ohjelmaa.

Humakin tavoitteena on olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä.

Humak on mukana ammattikorkeakoulujen yhteisessä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa. Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus viimeistään vuonna 2030 ja että kaikki Humakista valmistuneet opiskelijat pystyvät edistämään kestävää kehitystä ja torjumaan yhteiskunnassa esiin tulevia ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia. Kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyy Humakin jokapäiväisessä toiminnassa ja valinnoissa ja ohjelma toimii perustana Humakin toimintaa ja koulutusta kehitettäessä.

Humak lukuina ja numeroina

Perinteiseen tapaan vuosikertomus 2021 esittelee ja kokoaa Humakin toiminnan tunnuslukuja yhteen visuaaliseen näkymään. Niihin voit tutustua vuosikertomuksen “Humak lukuina“-sivulla.