Theo, Salla ja Juulia suosittelevat Humakia opiskelupaikaksi niille jotka pitävät tekemisestä Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

HUMAKO Humakin arvot #Koulutuslupaus

 

Valitsin opiskelupaikakseni Humakin, sillä en halua vain lukea asioista vaan tehdä niitä”, kertoo opiskelijakunta HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen (kuvassa keskellä). –” Olen utelias ja haluan saada asiat toimimaan. Tehtävä opiskelijakunnan johdossa opettaa vastuunkantoa, sillä koordinoin ja johdan hallituksen toimintaa ja vastaan taloudesta. Olen myös ammattikorkeakoulumme osakeyhtiön hallituksessa opiskelijaedustajana, mikä on vastuullista ja teettää paljon valmistelutöitä.”

Opiskelijakunta on myös hyvä harjoittelupaikka

Toiminta opiskelijakunnassa kerryttää myös Sallan opintopisteitä. Tekemällä oppiminen on tärkeä oppimisympäristö Humakissa. Hän suorittaa harjoitteluna yhteispedagogitutkintoon sisältyvää Hallintorakenteen toiminnot ja talous –kurssia.

”Humakin hallintorakenteet eivät ole byrokraattiset. Matalan organisaation ansiosta hommat hoituvat joustavasti,” toteaa Salla. ”Tykkään siitä että yhteydenpito esimerkiksi opintoasiainpäällikön ja rehtorin kanssa on mutkatonta. Kollegat isommissa ammattikorkeakouluissa pitävät tätä ihanteellisena.”

”Järjestöhommiin haluan ehdottomasti valmistuttuani. Etupolitiikkaa tekevät järjestöt ovat minun juttuni, en halua välttämättä osallistua puoluepolitiikkaan. Olin harjoittelussa esimerkiksi Nyyti ry:ssä, joka edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Sen agendan koen todella omakseni, sillä haluan auttaa eniten tukea tarvitsevia. ”

Myös toinen hallituksen jäsen, koulutuspoliittinen vastaava Juulia Saukkonen (kuvassa oikealla) tekee työharjoittelua HUMAKOn toimistossa.

”Suoritan harjoitteluna Järjestötyön toiminta ja talous -kurssia. Olen toiminut paljon erilaisissa järjestöissä. Nyt on hyvä päästä tekemään käytännössä toimintasuunnitelmaa, talousarviota, projektibudjetointia ja tilinpäätöstä. Näistä sisällöistä minulle on ammatillista hyötyä, sillä suuntaudun järjestöalalle.

”Kavereita on melkein missä tahansa”

Juulia on hyödyntänyt monipuolisesti Humakin verkoston tarjoamat mahdollisuudet. Hän aloitti yhteisöpedagogiopinnot Tornion kampuksella, ja on suorittanut kursseja myös Joensuussa – ja nyt Helsingin TKI-keskuksessa. Välissä hän oli kolme kuukautta vaihdossa Tansaniassa.

”Humak on joustanut hyvin, vaikka en ole mennyt perinteisen kaavan mukaan. Asuntokin löytyy kun on Humakissa saanut kavereita joka puolelta Suomea”, toteaa Juulia.

Joillakin Humakin kampuksilla voi myös asua. HUMAKOn varapuheenjohtaja, ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Theo Tyrväinen (kuvassa vasemmalla) hyödyntää tätä mahdollisuutta. ”Minusta Nurmijärven kampuksen asuntola on kiva ja helppo paikka. Asun osittain Helsingissä ja osittain Nurmijärvellä. Naapurini Esa on myös HUMAKOn hallituksessa. Hän on pohjoisesta ja minä Helsingistä. Voin näin tutustua ihan muualta tulevaan opiskelukaveriin.”

Theo vastaa HUMAKOn hallituksessa uudesta toimintamuodosta, kummitoiminnasta. Se aloitettiin syksyllä 2014 madaltamaan yhteydenoton kynnystä Humakin eri kampusten välillä. Jokaiselle kampukselle on nimetty oma kummi, jonka kautta on mahdollista antaa niin risuja kuin ruusuja ja tuoda keskusteluun sellaisiakin asioita, joita ei paikallisesti voi kysyä.

Harrastuneisuus tuo pisteitä valintakokeissa

Haastateltavat ovat olleet aktiivisia jo yläasteella ja lukiossa oppilaskunnissa ja nuorisoparlamentissa, ja esimerkiksi toimineet vapaaehtoistyössä koti- ja ulkomailla. Opiskelijakunta HUMAKOn hallituksessa on eniten yhteisöpedagogiopiskelijoita, mutta edustajistossa on myös kulttuurituottaja- ja tulkkiopiskelijoita. Järjestötoiminnan lisäksi harrastuneisuuspisteitä saa esim. harrastajateatteritoiminnasta, musiikin harrastamisesta, partiossa toimimisesta jne.

Opiskelijoita HUMAKOn punaisissa haalareissa Studia-messuilla. Kuvaaja: Marika Stam
Opiskelijakunta HUMAKOn tutorit osallistuvat mm. Studia-messuilla Humakin markkinointiin

Millainen ihminen menestyy Humakin aloilla?

Pitää olla uskallusta ja uusia ideoita. Vanhoihin totuttuihin kaavoihin pitäytymällä ei työllisty. Kun tartut spontaanisti juttuihin ja uskallat lähteä tekemään suunnittelemaan ja kehittämään uusia toimintatapoja, silloin menestyt näillä aloilla.

Humakin arvoihin kannattaa tutustua – myös hakemista harkitsevan

Theon mielestä Humakin vahvuuksia ovat joustavuus ja avoimuus. ”Täällä suhtaudutaan meihin opiskelijoihin yksilöllisesti. Ilmapiiri ja toimintaympäristö ovat joustavia. Pidän tärkeänä sitä, että hakija löytää paikan, jossa hän on sinut itsensä kanssa. Suosittelen, että ne jotka harkitsevat hakemista Humakiin tutustuvat arvoihimme”, toteaa Theo.

#Koulutuslupaus ja vaaliaktiivisuus

HUMAKO osallistuu myös korkeakouluopiskelijoiden valtakunnalliseen eduskuntavaalikampanjaan #Koulutuslupaus. Siinä sitoutetaan ehdokkaita ja poliitikkoja koulutusta koskevien lupausten taakse ja kannustetaan opiskelijoita vaaliaktiivisuuteen. HUMAKOssa asiasta vastaa Salla Paavilainen: pj.humako@humak.edu

 Tilaa tutorit kouluusi

Humakin tutorit kiertävät toisen asteen oppilaitoksissa esittelemässä Humakia ja sen koulutusaloja. He tulevat mielellään kertomaan konkreettisesti omien kokemustensa kautta siitä, millaista opiskelu Humakissa on. Millaista on valmennuspedagogiikka, millaista työelämäläheinen opiskelu?
Ota yhteyttä HUMAKOn tutorvastaavaan Tiia Haimiin, p. 040 0822266, tutor.humako@humak.edu