Tekoverta ja elvytystä keskellä luontoa – Adventure and Outdoor Education -opiskelijat harjoittelivat ensiaputaitoja

Yksitoista iloista piirrettyä hahmoa on sulloutunut sateelta suojaan saman sateenvarjon alle.

Koleassa, mutta aurinkoisessa syyssäässä Humakin Nurmijärven kampuksen pihamaalla makaa ihminen kaatuneen pyörän vieressä ja kanervikossa jollain on pää veressä. Englanninkielisen Adventure and Outdoor Education -tutkinnon opiskelijat harjoittelevat ensiaputaitoja. Harjoitusten lomassa opiskelijat Sasha, Suzette ja Diego ehtivät kertomaan oppimistaan taidoista ja yhteisöpedagogin opinnoistaan.

Tuleville seikkailukasvatuspainotteisille yhteisöpedagogeille on tärkeää päästä oppimaan ensiaputaitoja ja asiakasryhmistä vastaamista myös haasteellisissa ulko-oloissa. Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat ensiaputaitoihin ja toimiseen myös tilanteissa, joissa apu voi olla kaukana sekä heillä on ryhmä vastattavanaan.

Yhteisöpedagogi (AMK) koulutusta tarjotaan Nurmijärven kampuksella niin suomeksi kuin englanniksi. Seikkailukasvatuspainotteinen yhteisöpedagogi-ryhmä, Adventure and Outdoor Education (Community Educator, Bachelor of Humanities, 210 ECTS), on varsin kansainvälinen. Tästäkin ryhmästä puolet on kotoisin Suomesta ja puolet on muuttanut Nurmijärvelle eri puolilta maailmaa.

Metsäisessä maastossa, reppujen vieressä istuvat mies vasemmalla, nainen takana keskellä, nainen oikealla. Kaikilla on päällään ulkoiluvaatteet ja päähineet. Oikeanpuolisella naisella on päässään pipo ja laskettelulasit.
Adventure and Outodoor Educator -opiskelijat Diego (vas.), Suzette ja Sasha (oik.) harjoittelivat ensiaputaitoja Humakin Nurmijärven kampuksen pihamaalla. (Kuvakaappaus videotallenteesta. Videokuvaus Petra Karjalainen.)

Ensiaputaidoista saa varmuutta ja vastuunkantoa

Ensiapukurssilla opiskeltiin teoriaa ja käytäntöä niin Nurmijärven kampuksen järvimaisemallisessa opetusluokassa kuin metsäisellä pihamaalla. Erilaisia hätätilanteita jäljiteltiin myös visuaalisin efektein. Osa opiskelijoista kulkikin pitkin päivää pää tekoveressä tai muutoin ruhjeilla.

Adventure and Outodoor Educator -opiskelija Sasha, joka on lähtöisin USA:sta ja sittemmin asunut Iso-Britanniassa kertoo osallistuvansa esiapukurssille, koska ensiaputaitoja on tärkeää osata, mikäli jotain tapahtuu. Työtehtävissä hän tuntee vastuunsa asiakkaistaan ja heistä huolehtimisesta. Harjoittelu antaa varmuutta toimia erityistilanteissa.

Suomalais-filipiiniläinen Suzette lisää ensiaputaitojen olevan ylipäätään tärkeitä kaikille ja on tärkeää oppia toimimaan myös itsenäisesti.

Pääosin Brasiliassa asunut, puoliksi myös suomalainen Diego painottaa tärkeiksi taitojen hallitsemisen ulkoilmaoloissa ja ryhmästä vastaavan tulee osata toimia hätätilanteissa.

Opiskelijat kertoivat oppineensa muun muassa elvytystä, sidontaa, tukehtuneen auttamista ja defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttöä. Myös viestinnän ja rauhoittavien toimintatapojen oppiminen on ollut tärkeää. Kurssin tarkoituksena oli luoda ymmärrystä riskitilanteista, antaa varmuutta ja uskallusta toimia sekä oppia ryhmätoimintaa.

Varpujen päällä makaa nainen ja hänen päätään pitää toinen nainen sekä kolmas nainen pitää kiinni makaavana henkilön jalasta. Kaikki ovat ulkovaatteissa.
Ensiapukoulutuksen harjoittelu vei Adventure and Outdoor Education -opiskelijat tunneiksi luokkahuoneesta ulos ja kirpeään syyssäähän. Kuva: Petra Karjalainen.

Hyvähenkisessä ryhmässä tuetaan toisia ja hankitaan monipuolisia taitoja ammattiuralle

Diego arvostaa koulutuksen hienoja ja kauniita puitteita ja olosuhteita sekä monipuolisia mahdollisuuksia oppia ulkoilmatoiminnasta. Opinnoista hän kokee saavansa välineitä ammatilliseen toimintaan. Diegon tavoitteenaan on yritystoiminta ja opinnoissa pääsee verkostoitumaan.

Sasha tuntee opintojen vastaavan alalle suuntautuneen unelmien ja tavoitteiden toteuttamisessa. Opinnoista saa paljon taitoja. Toki opinnoista voi löytyä ihan uusi urakin monelle.

Ravintola-alalta yhteisöpedagogiopintoihin päätynyt Suzette kehuu ryhmän yhteishenkeä, ilmapiiriä ja keskinäistä annettavaa tukea. Opintoihin ja kaikenlaisten taitojen harjoitteluun kiinnostunut on säilynyt koko ajan ja osaamista karttuu. Opiskelijat oppivat ammatillisten taitojen lisäksi jokapäiväisessäkin elämässä tarvittavia taitoja, myös pehmeitä arvoja, ihmissuhdetaitoja ja viestintää.

Teksti: Marika Stam.

Yhteishaku Communitys Educator, Adventure and Outdoor Education -koulutukseen on käynnissä 19.1.2022 kello 15.00 asti opintopolussa. Klikkaa alla olevasta bannerista hakulomakkeelle (avautuu ulkoiselle sivustolle):

Vaakamuotoinen ja sinipohjainen banneri AdEd tammikuun yhteishausta.
Klikkaa bannerista Bachelor of Humanities, Community Educator, Outdoor and Adventure Education hakulomakkeelle opintopolku.fi -palvelussa. Suomenkieliseen yhteisöpedagogi-koulutukseen on yhteishaku maaliskuussa.