TikTok-sovellus on tullut täydentämään artistien markkinointikanavia – rap-artisti Uniikki avaa tietä Suomessa

Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Kulttuurituottaja (AMK) Milja Maunuvaara valmistui keväällä Humakista. Tuoreen alumnimme opinnäytetyössä Milja tutki TikTok-sovelluksen mahdollisuuksia artistien markkinoinnissa. Miljan opinnäytetyö antoi kehittämisideoita myös työn tilaajalle, suomalaisella rap-artisti Uniikkille. 

TikTok-sovellus on varsin tuore ja kovassa nousussa oleva mobiilisovellus, jossa ideana on julkaista lyhyitä, noin 15–60 sekunnin kestäviä videoita. Sovelluksen suosio on noussut merkittävästi maailmalla jo vuodesta 2018. Suomessa sovelluksen käyttö on lisääntynyt vähän myöhemmin.

Suomessa TikTok-sovellusta on tutkittu vielä aika vähän ja tunnettuja “tiktokkaajiakaan” ei ole vielä monia.

“Vasta muutamalla suomalaisella on TikTok-sovelluksessa yli miljoona seuraajaa,” Milja Maunuvaara kirjoittaa opinnäytetyössään “TikTok-sovelluksen hyödyntäminen artistin markkinointikanavana.

Ulkomaiset artistit sen sijaa ovat jo osanneet hyödyntää TikTok-sovellusta markkinointitarkoituksessa.

“Tästä syystä opinnäytetyö on ajankohtainen juuri tällä hetkellä, varsinkin artistille”, Milja toteaa. Työhönsä hän saikin paljon uutta tietoa juuri ulkomaalaisilta TikTok-tileiltä, joita hän esittelee taustamateriaalinaan.

Uniikki sai opinnäytetyön aineistosta kehittämisideoita markkinointiinsa

Milja kertoo opinnäytetyössään, että Uniikki valikoitui opinnäytetyön tilaajaksi, koska hän on alkanut käyttää TikToksovellusta maaliskuussa 2020. Musiikin lisäksi rap-artisti on tunnettu sosiaalisen median käyttäjä ja vaikuttaja.

“Uniikki on onnistunut luomaan kestävän ja tunnetun brändin ja uskoo vahvan brändin auttavan luomaan muutakin sisältöä musiikin lisäksi. Toisaalta hän myös uskoo vahvan henkilöbrändin auttavan musiikin markkinoinnissa, ja näkee näiden tukevan toinen toisiaan.”

“Uniikki oli halukas oppimaan sovelluksen mahdollisuuksista niin musiikin markkinoinnissa, kuin oman brändin edistämisessä,” Milja kirjoittaa.

Uniikki sai opinnäytetyön tuloksena kehittämisideoita TikTokin hyödyntämiseen ja konkreettisia vihjeitä sisällöntuottamisesta sekä eri somekanavien keskinäisestä synergiaeduista.

Opinnäytetyössään Milja toteaa  TikTok olevan todella hyödyllinen sovellus musiikin ja artistin markkinoinnissa.

Milja Maunuvaara teki opintojensa loppuvaiheessa oma-aloitteisesti videon Humakin kulttuurituotannon opinnoistaan ja polustaan kulttuurituottajan tutkintoon. Katso video alla olevasta linkista YouTubessa.

Sosiaalisen median kanavia järkevää käyttää yhdessä

Milja Maunuvaara toteaa opinnäytetyössään, että sosiaalisen median sovellutuksia on hyödyllisintä käyttää yhdessä.

“Esimerkiksi Instagram on linkitetty artisti Uniikin Facebooksivulle ja TikTokvideoita voidaan jakaa suoraan Instagramiin, jonne pystyy vaikka luomaan kohokohdan nimeltä TikTok.”

Dokumenttianalyysinsä perusteella “hauskoina pidetyt videot ovat suosituimpia sovelluksessa”.

“Voidaan myös todeta, että käyttäjällä tulee olla jokin oma juttu”, Milja kirjoittaa.

Loppupäätelmissään Milja on koostanut vinkkilistan TikTokin käyttöön. Yli 20-kohtainen lista antaa monitahoisen ohjeistuksen sovelluksen tekokkaaseen hyödyntämiseen. Vinkkilistan sisältöä ja toimivuutta voi testata vaikka tutustumalla esimerkkinä olevien TikTok-esimerkkien toteutuksiin.

Milja Maunuvaaran opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannasta.

Lähde ja tekstilainaukset: Milja Maunuvaara, opinnäytetyö.

Teksti: Marika Stam.

Lue lisää aiheesta verkkosivuiltamme:

Avoin AMK avasi polun kulttuurituottajan digiopintoihin