Humak Toimeen! -hanke

Ennätysmäärä peruskoulun luokanopettajia, 450 kappaletta, kokoontuu tänään ja huomenna Turun Logomolle Liikkuva koulu -projektin tiimoilta. Liikkuva koulu ja sen rinnakkaishanke Toimeen! pyrkivät lisäämään liikunnallisuutta ja toiminnallisuutta tavallisen suomalaisen peruskoululaisen arkeen. Toimeen! on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään toiminnallisia menetelmiä aineenopettajan arjen avuksi. Hanke on syksyllä 2015 pitänyt eri puolilla Suomea sijaitsevissa yläkouluissa koulutuksia, jonka perusteella Humakin toiminnallisten menetelmien asiantuntijat ovat koonneet koulutuspaketteja, joita voidaan toteuttaa kouluissa myös itsenäisesti. Hankkeen puitteissa ensimmäisen vaiheen pilotointiin on valittu kymmenen koulua Turun seudulta aina Lappiin saakka.

Aktiivisesti kolmella kielellä

—Toimeen! -koulutukset ja itse hanke on kolmikielinen: koulutuksia vedetään suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Pilottikouluihimme kuuluu myös kansainvälisiä kouluja ja pieniä ruotsinkielisiä yläasteita, kertoo Humakin lehtori Kim Lindblad hankkeen esittelypisteellä Logomossa samalla, kun opettajat ympäri Suomen pysähtyvät aktiivisesti kysymään Toimeen! -hankkeen mahdollisuuksista vierailla heidän kouluillaan. —Itsenäisen koulutuksen jälkeen kouluilla on mahdollisuus kutsua Humakin toiminnallisen median asiantuntijat pitämään koulutussessio lukuvuoden 2016-2017 aikana.

Lindblad kertoo, että hankkeessa on lähdetty helpoista käytännönläheisistä toiminnallisuutta lisäävistä aktiviteeteista, jotka toimisivat mainiosti myös aikuisten avokonttoreissa. —Pohtikaa, miten tiloja voitaisiin aktiivisemmin hyödyntää toiminnallisuuden näkökulmasta. Voitaisiinko konttorissa pitää esimerkiksi Istumisen vähentämisen kampanjaviikko tai kävellen kolmanteen kerrokseen-kampanja, Lindblad ehdottaa.

Toimeen Humak
Lattialle kiinnitetty Toimeen! -hankkeen mindmap toimi keskustelun avaajana. Humakin oranssipaitaiset Jussi Muittari (vas) ja Eeva Pekanheimo esittelemässä hankkeen ideaa.

Toiminnallisuus lisää oppimista

—Terve sielu terveessä ruumiissa sanotaan jo vanhassa sananlaskussakin, mutta myös tieteellinen tutkimus on osoittanut kiistatta, että fyysinen aktiivisuus ja toiminnallisuus edesauttavat oppimista, Humakin lehtori Jussi Muittari kertoo ja jatkaa että ToiMeen! –hanke sopii myös istuvan hallituksen ohjelmaan, jonka yksi tavoitteista on koululaisten aktiivisuuden lisääminen.

ToiMeen! -hanke jatkuu kolme vuotta. Hanke alkoi kartoittamalla yläkouluissa käytettyjä toiminnallisuutta edistäviä menetelmiä ja on nyt tuottanut yläkoulun opettajille ideoita ja menetelmiä toiminnallisen opetuksen edistämiseksi valtakunnallisesti. Humakin koordinoima hanke toimii läheisessä yhteistyössä Liikkuvakoulu-ohjelman kanssa.

Toimeen! näkee oppilaan aktiivisena oppijana

Toiminnalliset menetelmät perustuvat ABL (Activity based learning) viitekehykseen, jossa oppilas nähdään aktiivisena oppijana. Toiminnallisissa menetelmissä käytetään useita pedagogisia lähestymistapoja, joista kokemuksellisen ja osallisuutta vahvistavan oppimisen teoriat ovat selkeimmin esillä. —Toiminnallisissa menetelmissä tärkeää on aidot oppimisympäristöt, jotka aktivoivat osallistujaa, kertoo Humakin esittelypisteellä myös päivystävä Eeva Pekanheimo, aktiivinen liikkuja itsekin. —Aktiivisen tekemisen kautta oppilaat sitoutetaan paremmin ryhmään, ja he saavat mahdollisuuden fyysiseen aktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen. Näiden tekijöiden kautta opiskelusta tulee mielekkäämpää, Pekanheimo jatkaa.

Toimeen! Hanke Humak
Toimeen! -hankkeessa kysytään, miten kouluihin voidaan lisätä toiminnallisuutta

Ympäristö apuvälineenä turvallisuus huomioiden

Aidot oppimisympäristöt synnyttävät motivaation ja tämä lisää opiskelijan sitoutumista aiheeseen. Oppimisympäristöä vaihdellaan tilanteiden ja opetusaiheiden mukaan luokkatilasta koulun ulkopuolelle digitaalisia ympäristöjä unohtamatta. Oppiminen toteutuu parhaiten, kun oppilaalla on turvallista osallistua tehtävään. —Tämän takia toiminnallisissa menetelmissä kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen, Humakin seikkailukasvatusopinnoissa lehtorinakin toimiva Muittari kertoo.

—Paras tapa opettajille tutustua hankkeeseen on vierailla meidän verkkosivuillamme, Lindblad neuvoo. —Siellä on avattu hankkeen taustoja, menetelmiä ja sieltä löytyvät myös yhteystietomme, Kim kannustaa.

Kuvat: Etusivun nostokuvassa Humakin lehtori Jussi Muittari (vas) esittelee esittelypisteen lattiaan kiinnitettyä mindmapia. Artikkelin pääkuvassa Humakin lehtorit Kim Lindblad (vas.) ja Eeva Pekanheimo (oik, molemmilla oranssi paita) keskustelemassa Toimeen! -hankkeen koulutuksista. Kuvaaja Jarmo Röksä.