Yhteisöpedagogit Vehmersalmella.

-En olisi millään pystynyt yksin järjestämään näin monipuolista kokonaisuutta. Tältä pohjalta meillä riittää nuorisotalolla keskusteltavaa vielä pitkään, toteaa Henni Vartiainen tyytyväisenä. Vartiainen toimii nuoriso-ohjaajana Kuopion nuorisopalveluissa Vehmersalmella.

Kuopion ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat Vehmersalmelle, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Kuopion keskustasta, toiminnallisen päihdekasvatuspäivän viime keskiviikkona.

Sosiaalisen vahvistamisen osaajia

Päivän toteutus päihdekasvatus —teemalla oli osa yhteisöpedagogien opintoja. Valmentajuuspedagogiikan mukaiisesti työelämän teoria ja käytäntö pyritään tuomaan opiskelijoiden eteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja. Aikaisemmin syksyllä Kuopion ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat tuottamassa Supersyyslomaa.

Sosiaalinen vahvistaminen –opintojakson keskeisiä oppimistavoitteita on ehkäisevän työn merkityksen tunteminen yhteiskunnassa sekä nuorten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan lähtökohtien tunnistaminen. Oppisisältöjä ovat mm. nuorten parissa tehtävä ehkäisevä työ sekä nuorten elämänhallinnan tukeminen. Jaksossa Humakin opiskelijat toteuttivat opintojaksoilla oppimaansa käytännön kenttätyössä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa.

– Ilman aktiivisista yhteistyötä ammattilaisten kanssa tällainen oppimistapa ei olisi mahdollista. Siksi olemmekin iloisia, että yhteistyömme Kuopion nuorisopalveluiden kanssa antaa meille mahdollisuuden käytännön taitojen opiskeluun, Humakin lehtori Piia Mylly kiittää.

Vuoden energiajuomilla ostaisit Pleikkarin

Päivä toteutettiin siten, että jokainen luokkataso pääsi yksi kerrallaan osallistumaan toimintaan. Tällä varmistettiin, että kullekin luokalle voitiin tarjota tietoa heidän ikätasonsa huomioiden.

– Tavoitteena oli siis tarjota päihteisiin ja terveyteen liittyvää ajattelemisen aihetta niin toiminnallisesti kuin havainnollisesti, Mylly kertoo.
Humak-kuopio-yhteisopedagogi-Humak-1200-sisäartikkeli

Nuorisotyössä tärkeää osallistamista edistettiin, että luokat saivat itse valita, mihin kolmeen viidestä teemoitetusta rastista he osallistuivat. Rastien teemoja olivat huumeet, alkoholi, tupakka, kotibileet sekä raha ja terveys. – Opiskelijat havainnollistivat terveellisen elämäntavan tuomia taloudellisia hyötyjä kertomalla, että mikäli ostaisi energiajuomatölkin kerran päivässä, niin vuodessa samalla rahasummalla olisi voinut ostaa PlayStationin, Mylly kuvaa yhden rastin sisällöstä.

Vehmersalmen koulun opettajat ja rehtori olivat tyytyväisiä päivän antiin. He kiittivät Kuopion nuorisopalveluita ja Humakia siitä, että syrjemmässä olevalle maaseutupaikkakunnallekin tuodaan tällaista erilaista toimintaa. Myös koululaiset olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja sen tuomaan toiminnalliseen breikkiin keskellä kouluarkeaan