Töissä täällä seminaari

Töissä täällä -seminaari tarjosi työ- tai koulutuspaikan hakemisessa tarvittavia työkaluja ja motivaatiota maahanmuuttajille sekä heidän opettajilleen ja ohjaajilleen Turussa 17.4.2019. Osallistavien työpajojen lisäksi päivän aikana oli tarjolla useita puheenvuoroja.

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä viisi maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvää hanketta: Baana, Nuotta, Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille, Työllistymisen polku maahanmuuttajille ja Vertaista vailla. Baana on Humakin hanke, joka toimii tiiviisti maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistämiseen liittyvien verkostojen parissa pääosin Turussa.

Seminaarin aamupäivä oli suunnattu maahanmuuttajille, jotka halusivat kehittää uraansa ja tarttua työn syrjään. Iltapäivällä jatkettiin maahanmuuttajien ohjaamisen, työllistämisen ja koulutuksen parissa toimivien asiantuntijoiden puheenvuoroilla. Iltapäivällä paikalla oli ohjaajia, kouluttajia, kehittäjiä ja hankeammattilaisia.

Unelmat, polut ja inspiraatio maahanmuuttajille

Aamun työpajoissa osallistujat rakensivat ajatusta omasta unelmatyöstään ja siihen pääsemisen polkuja, ammatteja ja koulutusta. Työpajassa löydettiin työkaluja omien vahvuuksien, osaamisen ja taitojen nimeämiseen sekä urapolkujen rakentamiseen. Pajassa kokeiltiin Baana-hankkeessa rakennettuja ammatti- ja osaamiskortteja, jotka toimivat työvälineenä ohjaustilanteessa.

Vuoden 2018 pakolaismies Ahmad Hosseini jatkoi inspiroivalla kasvutarinallaan. Hän piti Suomessa tärkeimpinä asioina koulutusta, turvallisuutta ja rauhaa. Haastavimpana hän oli kokenut kielen oppimisen, ennakkoluulot ja yksinäisyyden. Kaikista haasteista huolimatta hän halusi pitää unelmansa ja kannusti myös läsnäolijoita pohtimaan suuresti ja olemaan rajoittamatta omia ajatuksiaan siitä, mitä uraa kohti voi pyrkiä. On tärkeää tietää, missä on hyvä ja vahvistaa tätä sekä mennä rohkeasti omaa polkua.

Hosseini kannusti erityisesti kielen opiskeluun, kantasuomalaisten kohtaamiseen ja hymyilemiseen, ihmisten kohtaamiseen ja auttamiseen. Hän piti tärkeänä myös maahanmuuttaja-asioihin vaikuttamisen työtä, yhteistä hyvää, esimerkiksi aktiivisen yhdistystoiminnan kautta.

Hosseinin vaikuttajanäkökulman jälkeen siirryttiin toisenlaiseen vaikuttamiseen sosiaalisen median ja viihteen keinoin. Tubettajat Seksikäs Suklaa ja Dosdela kertoivat omasta tavoitteestaan ”saada fyrkkaa” tekemästään työstä. Sosiaalinen media mahdollisti heille oman juttunsa toteuttamisen ja siitä elannon ansaitsemisen. Samalla he pyrkivät laajentamaan tällaisenaan kapeaa viihdemaailmaa, kuvaa suomalaisuudesta. He ovat menestyneet urallaan, vaikka heidän kokemuksensa on, että heillä ”ei o samanlaisii chäänssei kuin suomalaisilla”.

Verkostojen avulla hyvät käytännöt jakoon

Iltapäivällä asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi jaettiin Turun seudun hyviä käytäntöjä liittyen päivän teemoihin ja jatkettiin verkostoitumisen parissa. Seminaarisali oli täynnä: osallistujia oli yli 200. Töissä täällä -tapahtuma oli osoitus hedelmällisestä yhteistyöstä Varsinais-Suomen maahanmuuttajien kotoutumiseen, koulutukseen ja työllistämiseen liittyvien verkostojen kesken.

Viisi maahanmuuttajien työllistymistä tukevaa hanketta – Baana, Nuotta, Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille, Työllistymisen polku maahanmuuttajille ja Vertaista vailla – yhdistivät voimansa. Hankkeet ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 2018 käynnistyneessä Töissä täällä -kampanjassa. Yritysten tukeminen maahanmuuttajataustaisten työllistämisessä on tuottanut tuntuvia tuloksia: yli 300 henkilöä on löytänyt työpaikan hankkeiden avulla.

Töissä täällä -seminaarista lisätietoa: https://www.toissataalla.fi/seminaari

Baana-hanke: http://baanalla.fi/

Uutisen teksti: Jenny Honka Humak