Humanistinen ammattikorkeakoulu on mukana kehittämässä innovaatiotoimintaa. Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Katso muut hakukelpoiset tutkinnot

Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opiskelija voi Humakissa syventää asiantuntijuuttaan yhteisöpedagogi (ylempi AMK) –opinnoilla. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalla. Työkokemuksen tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Kevään 2018 yhteishausta lähtien hakukelpoisuuden Humakissa antaa myös tradenomi (AMK) -tutkinto.

-Yhteisöpedagogi ylempi AMK –koulutuksemme tarjoaa tradenomille mahdollisuuden pätevöityä yhteisöjen kehittäjänä. Opintoja voi suunnata järjestö- ja nuorisotyön osaamisen tai työyhteisöosaamisen vahvistamiseen. Koulutus soveltuu erinomaisesti tradenomikoulutuksen suorittaneelle. toteaa Humakin yliopettaja Merja Kylmäkoski, joka on osallistunut tämän maisteritason AMK-koulutuksen kehittämiseen sen alusta alkaen.

Yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen kehittämistä

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinto valmentaa alojensa ammattilaisia toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Se antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen.

Koulutuksessa opiskelijan on mahdollista rakentaa itselleen työelämän kehittämisosaamista ja yhdistää siihen tietämystään ihmisten kasvusta ja kehityksestä, yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kulttuureista ja osallisuudesta.

Vuoropuhelua opintojen ja työelämän välillä

Opinnoilla on vahva yhteys työelämän ja toimialan kehittämiseen. Opiskelija voi koko opintojen ajan rakentaa ammattitaitoaan ja menetelmiä oman työn kehittämiseen.

Opinnot toteutetaan monimuotoisesti siten, että 2-3 päivän lähijaksojen väliin ajoittuu itsenäistä ja/tai pienryhmätyöskentelyä. Kontaktiopetuksessa jaetaan tietoa ja kokemuksia ja syvennetään olemassa olevaa osaamista vastaamaan alan kehittämistyön vaatimuksia. Lähipäivät pidetään Helsingissä.

Yhteisöllistä ammattitaidon syventämistä

Tutkinto on suunnattu kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat parantaa oman toiminta-alueensa kehittämistaitoja erityisesti yhteisöjen kehittäjinä. Monialaisesta, vankan työelämäkokemuksen omaavasta opiskeluryhmästä rakentuu työelämässä korvaamaton verkosto.

Tutkinto antaa välineet ja valmiudet johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä muutostilanteissa. Tutkinto suoritetaan kahdessa vuodessa työn ohella. Tutustutaan lähdeaineistoon, tehdään itsenäisiä verkko-opintoja sekä kehittämistehtäviä valmennusryhmissä. Kahden päivän lähijaksot pidetään kuukausittain. Humakissa käynnistynyt digikampus vahvistaa verkko-opiskelua.

Uralla eteenpäin

Vuonna 2015 ilmestyneen tutkimuksemme mukaan yhteisöpedagogi (ylempi AMK) –tutkinnon suorittaneiden keskipalkka oli 3637 euroa / kk. Valmistuneet ovat pääosin sijoittuneet julkisen ja kolmannen sektorin ja järjestöjen, lastensuojelun ja erilaisten projektien suunnittelun-, johtamis- ja kehittämistyöhön sekä opetustehtäviin humanistisella ja kasvatusalalla.
Hakukelpoisuuden antavat 10 AMK-tutkintoa ja joukko soveltuvia yliopistotutkintoja. Katso lista tästä.

Yhteisöpedagogiikan monet vaihtoehdot Humakissa

Maisteritasoisen ylemmän AMK-tutkinnon lisäksi kevään yhteishaussa Humakissa on monta AMK-tason yhteisöpedagogiikan tutkintoa: yhteisöpedagogi (AMK) päivä- ja monimuoto-opintoina, yhteisöpedagogi (AMK) työyhteisön kehittäjä TYKE sekä englanninkielinen Bachelor´s Degree in Adventure and Outdoor Education.

Tutustu valintaperusteisiin ja valintakoetietoihin: www.opintopolku.fi

Hakukelpoisuuden antavat seuraavat AMK-tutkinnot:

 • yhteisöpedagogi (AMK)
 • kulttuurituottaja (AMK)
 • tulkki (AMK)
 • liikunnanohjaaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksenohjaaja (AMK)
 • tanssinopettaja (AMK)
 • teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK)
 • tradenomi (AMK)

Edellä mainittujen AMK-tutkintojen lisäksi soveltuvia yliopistotutkintoja ovat:

 • humanististen tieteiden kandidaatti tai maisteri
 • kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri
 • yhteiskuntatieteiden kandidaatti tai maisteri (sosiologia, sosiaalityö, viestintä)
 • valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri (sosiologia, sosiaalityö, viestintä)
 • oikeustieteen kandidaatti tai maisteri
 • kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri (viestintä tai johtaminen tai johtaminen ja organisointi tai yritysten ympäristöjohtaminen)
 • hallintotieteiden kandidaatti tai maisteri
 • viittomakielen maisteriohjelma (filosofian maisteri)

Sekä vastaavat ulkomaiset tutkinnot.