“Trenditiistai”-blogisarja täydentää Humakin asiantuntijakirjoituksia

Bannerimuotoinen kuva, jossa vaaleansinisellä taustalla on piirroshahmo mies katsomassa kiikareilla johonkin ja teksti Trenditiistai Blogisarja.

“Trenditiistai” on uusi Humakin verkkosivuilla julkaistava trendiblogisarja, jossa noin parin kuukauden ajan joka tiistai julkaistaan uusi kirjoitus tulevaisuutta peilaavasta aiheesta.

Jokaisessa blogissa esitellään yksi, kirjoittajalle tärkeä ja ehkä yllättäväkin trendi.

Johdantoblogissa “Ennalta nähtyjä tulevaisuuksia”, ilmestyi 16.2.2021, kirjoittajat lehtori Minna Hautio ja yliopettaja Arto Lindholm johdattelevat lukijat blogisarjaan ja trendikäsitteeseen.

– Trendillä tarkoitamme sellaista voimistuvaa yhteiskunnallista tai yksittäiseen toimialaan vaikuttavaa muutosta, jonka merkit ovat jo nähtävissä, mutta joka ei ole vielä sulautunut uudeksi toimintakulttuuriksi.

Trendiblogien kirjoittamiseen osallistuu Minnan ja Arton lisäksi muutama muukin tulevaisuustietoon intohimoisesti suhtautuva humakilainen. Blogisarja haastaa sekä humakilaiset että lukijat tutkimaan ja kuvittelemaan uusia kehityskulkuja.

Avoimen AMKin tarjonnassamme on opintoja tulevaisuuden ennakointiin

Humakin opetustarjonnassa on aiheesta myös kokonainen kurssi.

“Tu­le­vai­suu­den en­na­koin­ti” 5 op, on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opin­to­jak­so, joka tar­joaa tie­toa ja työ­ka­lu­ja muu­tok­sen ja vaih­toeh­tois­ten tu­le­vai­suuk­sien hah­mot­ta­mi­seen, nii­den ana­ly­soi­mi­seen se­kä ha­lut­tu­jen tu­le­vai­suuk­sien to­teut­ta­mi­seen.

Kevään jakso on parhaillaan käynnissä, mutta opinnot ovat tarjolla avoimessa ammattikorkeakoulussamme myös ensi syksynä.

Viimeinen trendi julkaistaan blogisarjassa huhtikuussa 2021.

Ennalta nähtyjä tulevaisuuksia – “Trenditiistai-blogisarja” osa 1