Humakin Nurmijärven kampus

Uudenlaisia toimintamalleja ja positiivista muutosvoimaa peräänkuulutti Humakin rehtori Tapio Huttula Nurmijärven kampuksen avajaispuheessaan 18.9.2015. Positiivista asennetta tarvitaan hänen mukaansa niin turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa kuin yleisen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämisesså.

—Turvapaikanhakijoiden määrän räjähdysmäinen kasvu muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää nopeasti ja pysyvästi. Muutos on syvällisempi kuin nyt osaamme edes aavistaa, totesi Huttula. —Siitä on mahdollista tehdä positiivinen muutosvoima.

Uudet asukkaat tuovat uutta energiaa ja uusia mahdollisuuksia

Huttula piti tärkeänä, että kotouttaminen hoidetaan  hyvin ja että uusia toimintamalleja kehitetään nopeasti.

—Tähän haasteeseen Humak yhteiskunnallisena ammattikorkeakouluna haluaa tarttua. Nyt tarvitaan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun lisäämistä ja yhteyksien vahvistamista

—Siksi haluamme olla omalla osaamisellamme tukemassa esimerkiksi Kiljavalle tulevan pakolaiskeskuksen toimintaa ja sieltä turvaa hakevien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Positiivinen muutos on mahdollista

—Yhteiskunnallinen keskustelu on tällä hetkellä väkevää. Keskeiset kysymykset koskevat työmarkkinajärjestelmää ja turvapaikanhakijoita. Keskustelu on tärkeää, koska yhteiskunta ja työelämä tulevat muuttumaan näiden muutosten kautta syvällisesti. Humanistisen ammattikorkeakoulun täytyy olla aktiivinen tässä keskustelussa, sanoi Huttula.

—Tavoitteena täytyy olla hallittavissa oleva muutos, jossa kyetään säilyttämään yhteiskunnallinen eheys. Muutosvoimat on mahdollista kääntää positiiviseksi uudistumiseksi ja uudeksi energiaksi. Se edellyttää kuitenkin avointa, tasapainoista ja kiihkotonta keskustelua tulevista ratkaisuista.

Korkeakouluja tarvitaan yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäjinä

Huttula kertoi, että Humak on parhaillaan kirkastamassa strategiaansa vastatakseen omalla tehtäväkentällään yhteiskunnan ja työelämän uudistamistarpeisiin.

—Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäminen on nousemassa keskeiseksi yhteiseksi nimittäjäksi Humakin työssä. Tilausta työllemme näyttää olevan monella kentällä”.

Huttula muistuttaa ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksista olla aktiivisesti mukana erilaisissa uudistumisprosesseissa.

—Koulutus ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat lähes ainoita omissa käsissämme olevia välineitä, joilla voimme yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tilanteeseen vaikuttaa. Siten on ymmärrettävää, että katseet kääntyvät korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin.

Positiivinen muutos edellyttää kuitenkin kaikilta toimijoilta, niin hallitukselta, viranomaisilta, järjestöiltä kuin oppilaitoksilta tiivistä yhteistyötä ja yhteisen vision rakentamista. Tässä työssä haluamme olla tiiviisti mukana, sanoo Huttula.

– Humakin toimintarakenne perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja verkostojen rakentamiseen eri toimijoiden välillä. Tältä pohjalta uskon, että meillä on myös paljon annettavaa yhteiskunnan muutoksessa.

Suomi tarvitsee lisää yhteisöllisyyden rakentajia ja vahvistavia, joita Humakista valmistuvat tulkit, kulttuurituottajan ja yhteisöpedagogit lähtökohtaisesti ovat”, Huttula jatkaa. Toimintaympäristömme huutaa Humakin osaamista. Siksi on helppo nähdä, että myös uusille yhteisöpedagogeille, joita Humakista valmistuu, on tilausta tulevaisuudessa.

Alueyksiköiden avajaisjuhlat

Humakin yksiköissä lukuvuoden avajaisjuhlia on vietetty Jyväskylässä, Turussa, pääkaupunkiseudulla Nurmijärven lisäksi Kauniaisissa, ja ensi viikolla kausi avataan Kuopiossa.