Puhevammaisten viikolla Kuopiossa

Onko puhumaton olematon? kysyttiin Puhevammaisten viikolla 5. – 11.10.2015. Teemapäivää vietettiin 10.10.2015 Kuopion Matkuksessa. Tapahtumassa oli tarjolla tietoa puhevammaisuudesta ja erilaisista kommunikaatiotavoista, kuten esimerkiksi kommunikaatio-ohjelmista ja tukiviittomista.

Paikalla olivat myös Humakin Kuopion alueyksikön neljännen vuoden tulkkiopiskelijat Julianna Hukkanen ja Tiia Villikka, jotka esittelivät tukiviittomia ja Humakin viittomakielen tulkkikoulutusta.

—Puhevammainen henkilö ei tule toimeen arkisissa kommunikaatiotilanteissa puheen avulla ja hänen on vaikea tuottaa ja ymmärtää puhetta. Lisäksi hänellä voi olla lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia, kertovat tulkkiopiskelijat Julianna ja Tiia. —Suomessa noin 65 000 henkilöllä  on puhe- tai kommunikaatiovaikeuksia. Noin 30 000 heistä tarvitsee puhetta korvaavia apuvälineitä.

Puhevammaiselle tukiviittomista on apua arjessa
Evantia esitteli Puhevammaisten viikon tilaisuudessa erilaisia arjen kommunikaatiota helpottavia apuvälineitä

Kommunikaatiovaikeuksien syyt

Eriasteiset kommunikointivaikeudet voivat olla synnynnäisiä esimerkiksi CP-oireyhtymä ja kehitysvamma tai puhekyvyn ja kielellisen taidon voi menettää sairauden tai vamman seurauksena. Näitä ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat ja dementoivat sairaudet.

Aivoverenkiertohäiriön saa vuodessa noin 25 000 suomalaista. Sen seurauksena voi syntyä tarve puhetta korvaaville tai tukeville kommunikointitavoille.

Tukiviittomat puheen tukena

—Tukiviittomat ovat yksi tapa, jonka avulla puhevammaisen kommunikaatio paranee. Tukiviittomilla tarkoitetaan viittomakielestä otettuja perusviittomia, joita käytetään yleensä puheen tukena. Niillä ilmaistaan viestin tärkeimmät sanat, kertovat tulkkiopiskelijat.

Humakissa tulkin (AMK) tutkintoon sisältyy tukiviittomien opetusta. —Niistä ei ole erillistä kurssia, mutta niitä opiskelemme laajempien kurssien osana, kertovat opiskelijat.  —Pian alkavalla pedagogiikan suuntaumisen kurssilla opimme lisää tukiviittomia.

Osallistuminen puhevammaisten viikon tapahtumaan ja siitä raportointi olivat Tiialle ja Juliannalle osa opintoja. — Johdatus pedagogiikkaan -kurssilla meidän tulee suorittaa tehtävä, missä käymme seuraamassa tukiviittoma-opetusta (noin 10 tuntia), kertovat opiskelijat. —Saimme korvattua kyseisen tehtävän ja opimme paljon uutta puhevammaisuudesta, sillä perehdyimme asiaan syvemmin ennen tapahtumaan.

—Osaamme mielestämme jo käyttää tukiviittomia, vaikka hiomista se vielä vaatii, kertovat Tiia ja Julianna.  —Yhden henkilön kanssa käytimme tukiviittomia Puhevammaisten viikon tapahtumassa.

Verkostoitumisen paikka

—Saimme myös uutta tietoa ja tutustuimme  tulkkausalan – ja erityisesti puhevammaisuuden parissa toimiviin järjestöihin ja ihmisiin, kertovat opiskelijat.

Vaalijala Malluksessa puhevammaisten viikolla
Vaalijala on savolainen toimija Itä-Suomessa, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa elämäntilanteissa.

 

Tapahtumassa olivat mukana Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Savon ammatti- ja aikuisopisto (SAKKY), Vaalijalan kuntayhtymä, Honkalampisäätiö, TulkkausIlona, Savon Vammaisasuntosäätiö (Savas), Evantia, Contextia ja Aivoliitto.

Humakissa työelämäkontakteihin kannustetaan koko opintojen ajan. Erityisesti loppuvaiheessa suurin osa opinnoista suoritetaan oikeita työelämäprojekteja tehden.

Juttu perustuu Tiia Villikan ja Julianna Hukkasen (kuvassa etusivulla) raporttiin ja kuviin tapahtumasta.

Tämän sivun ylälaidan kuvassa Tiia Villikka ja Humakin lehtori Sirpa Lyytinen.