Tieto syntyy verkostoissa, korostaa Huttula

Teknologian murros ja yhä uusia muotoja saava globalisaatio muuttavat työelämää ja työtä, totesi rehtori Tapio Huttula Humakin Turun alueyksikön lukuvuoden avajaisissa Harjattulassa tiistaina 27.9.2016..

—Muutos vaatii asiantuntijoilta ja työnantajilta aivan uudenlaista osaamista ja työskentelytapojen kehittämistä. Voidaan puhua uudesta työjärjestyksestä, jossa perinteinen tapa organisoida työtä ei enää päde. Samalla muutos on suuri haaste myös koulutukselle.

—Olemme aivan uudenlaisten haasteiden edessä. Voimme kysyä osaammeko hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet uuden tiedon tuottamisessa, koulutuksen kehittämisessä ja toteutuksessa ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Digitaalinen korkeakoulu 2018

Vastauksina näihin kysymyksiin Humak rakentaa kokonaan digitaalista korkeakoulua. Se on määrä olla valmis 2018, jolloin myös kaikki opetussuunnitelmat on uudistettu.

—Olennaista on, että viemme digikampukselle myös kaikki palvelut, työelämän kanssa käytävän vuoropuhelun sekä pedagogiikan. Digitaalisen kohtaamisen ja osallisuuden rakentaminen on aivan olennaista uudenlaisessa oppimisessa.

Huttulan mukaan Suomessa ei ole vieläkään täysin ymmärretty teknologisen muutoksen massiivisuutta. Olennaista on päästä kiinni siihen, miten tieto syntyy verkostoissa. Digitalisaatio muuttaa tietovirtoja ja nopeuttaa prosesseja.

Muutos ja mahdollisuuksien ikkuna

Muutos testaa korkeakoulujen johtamisen ja osaamisen. Voi hyvin puhua korkeakoulujen digikyvykkyydestä. Se korkeakoulu, joka pystyy nyt ratkaisemaan digitalisaatioin haasteet avaa myös melkoisen mahdollisuuksien ikkunan.

Tulevaisuuden työelämä –otsikolla puhunut Huttula korostikin opetussisältöjen kehittämistarvetta, jotta oppilaitokset tuottavat tulevaisuuden kannalta kestävää osaamista.

—Jo nyt näyttää siltä, että muutoskykyiset ja taidoiltaan laaja-alaiset henkilöt työllistyvät muutostilanteissa helpoiten. Siksi on varsin ilmeistä, että vahvojen geneeristen (yleis)taitojen merkitys työllistymisessä korostuu entisestään.

 

Uusi teknologia tuottaa aivan uudenlaisia työtehtäviä ihmisille. Uuden työn sisältöjä ja niiden edellyttämää osaamista on vain vaikea ennakoida.

—Tässä maailmassa osaamisen huipuksi ei enää riitä, että asiantuntija kykenee itsenäiseen työskentelyyn normitetuissa puitteissa. Nyt vaatimuksena on, että hän hyödyttää ja rikastuttaa osaamisellaan ja tiedollaan sitä yhä uudelleen muotoutuvaa ekosysteemiä, jossa hän työskentelee. Uusi tieto syntyy rajapinnoilla, yhteisissä prosesseissa ja vuorovaikutuksessa.

Ratkaiseva kysymys korkeakoulujen kannalta Huttulan mukaan on, kykenevätkö ne tuottamaan lisäarvoa uudessa tiedon, osaamisen ja kyvykkyyksien tuottamisprosessissa.

Lisätietoja

rehtori Tapio Huttula +358 40 5637944

Humanistinen ammattikorkeakoulu

 

Kuvat: Jenna Tamminen