International Week Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Ladattavia tiedostoja

Konferenssin ohjelma

Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestää Jyväskylässä kansainvälisen konferenssin, jonka otsikko on Tulevaisuus käsissämme (Future in our hands). Konferenssiin on kutsuttu vieraita Humakin laajasta kansainvälisestä verkostosta. Humakin opiskelijat ja kansainväliset vaihto-opiskelijat ovat olleet mukana aktiivisesti konferenssin järjestelyissä ja vastaavat sen näkyvyydestä Humakin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa viikon aikana.

Konferenssin ohjelma

Konferenssin tarkoituksena on keskustella niistä haasteista, joita Humakin edustamat alat järjestö- ja nuorisotyö sekä kulttuurituotanto kohtaavat tulevaisuudessa. Ohjelma (katso oheinen liite) koostuu mm. katsauksesta työhyvinvointiin, työelämäyhteistyöstä ja sen haasteista, valtion tukemien nuortisotilojen merkityksestä Iso-Britanniassa, ehkäisevän päihdetyön merkityksestä sekä valmentajuuspedagogiikan esittelystä.

Opiskelijat aktiivisesti mukana

Humakin Erasmus-vaihto-opiskelijat sekä Humakin omat opiskelijat osallistuvat aktiivisesti konferenssin eri toimintoihin osana kulttuurituotanto- ja yhteisöpedagogiopintojaan. Humakin pedagoginen malli painottuu oikeiden työelämätilanteiden opettamiseen käytännössä sen sijaan, että niitä yritetään omaksua pelkästään oppikirjoista.

Yhtensä esimerkkinä tällaisesta on Tulevaisuus käsissämme -konferenssin aikainen viestintä, josta tämä artikkeli on yksi esimerkki. Humakin viestintäosaston toimeksiannosta opiskelijat toteuttavat ja tuottavat konferenssin aikaista viestintää sekä sosiaaliseen mediaan tunnuksella #internationalhumak sekä uutisointia varten tiedotteita Humakin verkkosivuja varten. Tämä uutinen perustuu Eramus-opiskelija Geoffrey Louisonin kirjoittamaan tiedotteeseen konferenssista.

Viestinnän ohella opiskelijat osallistuvat ja tuottavat myös itse tapahtumaa ja järjestävät muun muassa erilaista sosiaalista ohjelmaa kanssaopiskelijoille, jotka saapuvat tilaisuuteen Humakin toisilta kampuksilta.

Opiskelijat ovat tulevaisuus

Opiskelijat osallistuvat myös konferenssin mukaisen teeman käsittelyyn omasta näkökulmastaan. Kysymyksiä, joihin järjestö- ja nuorisotyön ja kulttuurituotannon opiskelijat yrittävät löytää vastauksia ovat: Miltä nämä opiskelijoiden toimialat näyttävät 2020-luvulla? Onko meillä todellakin avoin maailmanlaajuinen toimintakenttä? Kuinka reagoimme työelämän muutoksiin? Mitä haasteita tämä asettaa koulutukselle nyt ja entä tulevaisuudessa?

Tulevaisuus käsissämme? Seuraa tätä kaikkea tunnuksella #internationalhumak.

Artikkelin teksti perustuu Erasmus-opiskelija Geoffrey Louisonin mediatiedotteeseen tapahtumasta.
Kuva: Outi Kinnunen