Ilmoittaudu avoimeen AMKiin! Uuden OPSin maistiaisina “Projektit ja talous 5 op” -opinnot – Tulevaisuutta tehdään projekteissa

Piirretty paperilennokki, joka lentää.

Opetussuunnitelmat (OPS) ovat uudistumassa Humakissa. Uuden OPSin maistiaisena tuli avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaamme uusi opintojakso “Projektit ja talous”. Opinnot pääsee suorittamaan 1.9.2022 alkaen ja ne voi tehdä omaan tahtiin verkossa.

Humak tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua uuden opetussuunnitelman sisältöihin jo ennakkoon muutamien kurssien myötä. Yksi näistä opintojaksoista on Projektit ja talous (5 op), jota tarjotaan tutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös avoimen ja Campus Onlinen opiskelijoille.

Projektit ja talous kuvistuskuva, jossa graafinen piirros kolmesta hahmosta polkemassa samaa polkupyörää.

Tulevaisuuden tekijät -moduuli perustuu työelämän osaamistarpeisiin

Projektit ja talous -opintojakso pohjautuu yhteisiin kompetensseihin, joita korkeakouluopiskelijoilta edellytetään (Arene 2022), joten se soveltuu eri alojen opiskelijoille ja osaamisen täydentämiseen. Opintojakso on osa laajempaa “Tulevaisuuden tekijät” -moduulia, joka on rakennettu tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin perustuen.

Jaksolla perehdytään miten projekteja suunnitellaan, budjetoidaan ja miten niihin haetaan rahoitusta.

Projektit ja talous -opintojakso perehdyttää opiskelijat projektimaiseen työhön ja projektinhallinnan perusteisiin. Jaksolla perehdytään miten projekteja suunnitellaan, budjetoidaan ja miten niihin haetaan rahoitusta. Lisäksi hahmotetaan, minkälaista oman alan projektimainen työ on, mitä vaiheita projektien toteutukseen liittyy sekä minkälaisia työkaluja ja osaamista projektityössä tulisi olla.

Jakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. Se soveltuu korkeakouluopiskelijoille tai muille vasta projektitoimintaan perehtyville osallistujille, jotka kykenevät itsenäiseen verkko-opiskeluun. Noin kerran kuukaudessa järjestetään verkkowebinaari, joka pohjautuu monialaiselle yhteistyöskentelylle.

Opintojaksolla myös verkostoidutaan tulevaisuuden tekijöiden kesken.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää projektien merkityksen oman alansa toimintakentällä
  • Ymmärtää projektin toteutuksen vaiheet
  • Osaa laatia projektille realistisen talousarvion
  • Tuntee projektien erilaisia rahoitusmuotoja
  • Osaa käyttää projektinhallinnan työkaluja

Sisältö

  • Projektisuunnitelma ja -hallinta
  • Projektin talous
  • Projektityö ja -työkalut
  • Projektin viestintä ja vaikuttavuuden arviointi

Ilmoittaudu “Projektit ja talous” -opintoihin

Linkki verkkokauppaan: “Projektit ja talous 5 op”

Lue myös millainen on “Tulevaisuuden tekijät” -moduuli?

Opintojakso on osana  ​”Tulevaisuuden tekijät” -moduulia, jossa opiskelija tutustuu tulevaisuuden ennakoinnin, innovaatiotoiminnan ja luovan ongelmanratkaisun perusteisiin. Opiskelija tiedostaa talouden ja muuttuvan rahoituskentän vaikutukset omaan työskentelyynsä. Hän osaa rakentaa erilaisia verkostoja ja toimia moninaisissa työyhteisöissä. Opiskelija syventää osaamistaan projekti- ja yritystoiminnassa muuttuvan työelämän tarpeisiin sekä osaa arvioida ja kehittää työyhteisö-, verkostoitumis- ja johtamistaitojaan.

Moduulin opintojaksot

Teksti: Jenny Honka, Marika Stam. Julkaistu alunperin 3.6.2022, edit 10.8.2022.