Reeta Ahosilta, tulkkausilona Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

TulkkausILONA

Olen työskennellyt tulkkina jo yli 12 vuotta, enkä ole päivääkään katunut ammatinvalintaani. Olen unelmatyössäni.”, kertoo tulkki ja yrittäjä Reeta Ahosilta.

”Tyypillistä työpaikkaa tai työpäivää ei ole. Tässä työssä jokainen päivä on erilainen. Jokainen asiakas kohdataan yksilönä, ja tulkki  tekee jokaisen tulkkauksen mahdollisimman laadukkaasti, toteaa Reeta.

“Ammatti antaa minulle mahdollisuuden haastaa itseäni ja ammattitaitoani, kasvattaa yleissivistystäni ja kohdata erilaisia ihmisiä elämän erilaisissa tilanteissa. Töihin lähteminen ei harmita koskaan ja tässä työssä saan kokea olevani tärkeä.

Reeta Ahosilta suoritti AMK-tutkinnon Humakissa vuonna 2001, minkä jälkeen hän teki töitä freelancerina ja opiskeli työn ohessa puhevammaisten tulkiksi. Ylemmän AMK-tutkinnon Reeta suoritti Humakissa 2012.  Kuopion alueen tulkeille suunnatun koulutuksen tuloksena syntyi TulkkausILONA Oy, kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalveluja tarjoava kuopiolainen yritys.

Tulkkaus on monipuolista ja ihmisläheistä

Tulkki tarvitsee työssään kieli- ja vuorovaikutustaitoja, visuaalista hahmottamiskykyä, muistia sekä laajaa yleissivistystä. Viittomakielentulkki on mukana koko elämänkaaren erilaisissa tilanteissa, joissa kaikki eivät kommunikoi samalla kielellä. Ammatti vie työpaikoille, juhliin, terveydenhuoltoon, neuvolaan sekä kouluun, harrastuksiin, koulutuksiin, ystävien ja sukulaisten tapaamisiin ja niin edelleen.

Tulkin työpaikat

Viittomakielentulkit toimivat yleensä tulkkausalan yrityksissä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina muun muassa asioimis- ja opiskelutulkkeina, tulkkivälittäjinä ja muissa tulkkausalan tehtävissä, kuten kääntäjinä, viittomakommunikaation opettajina tukiviittomia käyttävissä perheissä. Tulkkausalan yrityksiä on kaikenkokoisia: on yksinyrittäjiä, yli sadan hengen yrityksiä ja kaikkea siltä väliltä. Viime aikoina tulkin ammattikuva on laajentunut mm. kirjoitustulkkaus ja kuurosokeille tulkkaus kuuluvat monen tulkin osaamissalkkuun.

“Suosittelen lämpimästi tätä ammattia kaikille, jotka haluavat työhönsä haasteita, vaihtelevuutta, jotka haluavat mahdollisuuden kokeilla siipiään yrittäjinä ja tietysti niille jotka uskaltavat olla lähellä ihmistä”, kertoo Reeta Ahosilta.

Tulkkeja tarvitaan myös perheissä. Esimerkiksi TulkkausILONAn tulkit opettavat sopeutumisvalmennuksena tarjottavaa viittomakommunikaatio-opetusta. Vuosittain TulkkausILONA opettaa toimialueellaan noin 30-40 perheelle viittomia antamalla perhe- ja ryhmäperheopetusta.

Reeta Ahosillan haastattelun tulkkiopiskelusta sekä hänen mietteitä ammatistaan voi katsoa Kantti.netin tekemästä videohaastattelusta.

Humakin tulkkikoulutus on työelämäläheistä

Tämä koulutus on aika vaativaa, sillä uuden kielen oppiminen ei käy helposti. Oppiminen jatkuu työelämässä ja jo opiskeluaikana työelämäläheisesti. Siksi on hienoa, että monet Humakin opiskelijat tekevät meillä harjoitteluitaan ja opinnäytetöitään. Näin me olemme mukana koulutuksen uusimmissa tuulissa ja Humak saa meiltä työelämätietoutta.

TulkkausILONA tekee yhteistyötä Humakin kanssa monella tavalla. TulkkausILONAlla onkin sivutoimipiste Kuopion TKI-keskuksessa (Otto) – Minusta alaa voidaan kehittää vain tekemällä yhteistyötä – toteuttamalla yhteisiä projekteja muiden palveluntuottajien ja koulutuksen kanssa.

[sam id=”7″ codes=”true”]