Yhteistyökumppanit tulkkausalalta oli kutsuttu pohtimaan Humakin strategiaa Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Täytä hakulomake opintopolku.fi palvelussa

Tulkkaustoiminnan kehittäminen (ylempi AMK) koulutus alkaa kolmatta kertaa syksyllä 2016. Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä, joista opinnäytetyö kattaa 30 opintopistettä. Opinnäytetöillä pyritään laajaan vaikuttavuuteen alalla, joten Humak ja Diak järjestävät kevään aikana työelämän edustajien kanssa työpajoja, joissa mietitään alan kehittämishaasteita ja valitaan teemoja tuleville opinnäytetöille. Mukana on alan järjestöjä, yrityksiä sekä tulkkauspalvelun järjestämisestä vastaava Kela.

“Tulkkausala on kokenut viime vuosina suuria muutoksia ja on erittäin tärkeää, että alan kehittämisessä huomioidaan uudistunut toimintaympäristö”, toteaa Tulkkauspalvelun tuottajat ry:n puheenjohtaja Outi Huusko.

Mallia osallistavasta opinnäytetyöprosessista

Kevään 2016 aikana tulevia opinnäytetöitä varten valitaan teemoja, joiden alle ryhmitellään kaikki tulevat opinnäytetyöt. Kokemusta ja mallia haettiin erityisesti Diakin sosiaali- ja terveysalan ylempien tutkintojen työelämää osallistavasta opinnäytetyöprosessista.

“Työelämälähtöisten teemojen alla sijoittuvat opinnäytetyöt mahdollistavat 360 asteen tarkastelukulman alaan. Ne ovat yhteiskunnallisesti merkittävää ja palvelujen täsmälaatua lisäävää tki-toimintaa, jolla on myös kansainvälistä merkitystä, summaa Diakin yliopettaja Terhi Rissanen.

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöt ovat tutkimuksellisia työelämän kehittämistehtäviä. Töillä on aina tilaaja, joko opiskelijan oma taustaorganisaatio tai jokin muu taho. Humakin yliopettaja Eeva Salmin mukaan opinnäytetyöt vastaavat hyvin yksittäisen työnantajan tarpeisiin, mutta on tärkeää, että töillä on myös laajempi vaikuttavuus alalle. Tulkkausalalla ylemmän tutkinnon opinnäytetyöt ovat merkittävä resurssi alan kehittämistyössä.

Tulkkauspalvelun kehittämis- ja johtotehtäviin

Koulutus tarjoaa valmiuksia tulkkauspalvelun kehittämis- ja johtotehtäviin. Sisältöjä ovat tulkkausalan liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, toimintaympäristöjen ja palvelurakenteiden muutokset, vaikuttamisosaaminen sekä työyhteisöjen ja ammattikäytäntöjen kehittäminen.

Koulutus on suunnattu viittomakielen tulkeille (AMK), joilla on vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Koulutukseen otetaan 20 tulkkausalan ammattilaista, joista 10 Diakiin ja 10 Humakiin.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Diak ja Humak.

Seuraava toteutus, joka alkaa syksyllä 2018 on tarkoitettu viittomakielentulkkien lisäksi myös muille Tulkki (AMK) -tutkinnon suorittaneille

Kuva sivulla ylhäällä: Humak järjesti syksyllä 2015 strategiapajan, johon kutsuttiin tulkkausalan yhteistyökumppaneita keskustelemaan Humakin ja sen alojen kehittämisestä. Kuvassa etualalla (vas.) toiminnanjohtaja Markku Jokinen Kuurojen Liitosta, Tulkkauspalvelun tuottajat ry:n puheenjohtaja Outi Huusko, Humakin yliopettaja Liisa Martikainen ja tulkit Sandra Aaltonen ja Ari Savulahti.

 

Tulkkausalan opintoja haussa kevään 2016 yhteishaussa.
Hakuaika jatkuu 6.4.2016 asti

Humakissa alkavat syksyllä 2016 sekä tulkki (AMK) että tulkki (ylempi AMK) -tutkintokoulutus.
Tulkiksi (AMK) voi opiskella pääkaupunkiseudulla (Kauniainen/Helsinki) ja Kuopiossa.
Tulkki (ylempi AMK) lähiopetus pidetään Helsingissä.

Lisätiedot ja hakeminen koulutuksiin: https://opintopolku.fi/wp/fi/

Syksyllä 2016 on haku viittomakielen tulkeille tarkoitettuun kansainväliseen yamk-tutkintoon, European Master in Sign Language Interpreting.
Koulutus  alkaa tammikuussa 2017.