Tulkki (AMK) -opiskelijan asiakaskohtaaminen voi olla lasten satutuokio viitottuna

Tyyni 11 kk, Kuulolaitetta käyttävä tyttö katsoo viitottua ohjelmaa tietokoneelta.

Koronaepidemia sotki suunnitelmat viime syksyllä, jolloin Humakin Tulkki (AMK)-opiskelijoiden piti tuottaa viitottuja satutunteja Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Vuonna 2019 ensimmäistä kertaa järjestetyt satutuokiot oli otettu positiivisesti vastaan kirjaston Leikkipuisto Lorussa. Nyt koronan takia yleisötilaisuutta ei kirjastossa voitu järjestää. Tilalle piti keksiä jotain uutta.

Tulkki (AMK) -koulutukseen liittyy olennaisesti ns. “oikeassa elämässä oikeiden asiakkaiden ja tilaajien” kanssa toteutettavat oppimistehtävät. Näin opiskelija tutustuu jo opintojensa aikana ammatissaan kohtaamiin toimintaympäristöihin ja asiakasryhmiin. Satuhetket kuuluivat Minua kuullaan –hankkeeseen, jossa yhdessä erialojen ammattilaisten kanssa kehitettiin palveluita lapsiperheille. Satuhetkien tekeminen otettiin osaksi toisen vuoden viittomakielen ja tulkkauksen opintoja.

– “Projektissa opiskelijat harjoitelivat viittomakielen ja tukiviittomien käytön lisäksi myös monia muita tulevassa työelämässä tarvittavia taitoja”, kertoo tulkkausalan lehtori Marja Eskel. 

Kun hyvä on keksitty, sitä kannattaa jatkaa – vaikka uudella tavalla

Kuten muuallakin korona-aikana, vastaus satutuokioiden turvalliseen järjestämiseen oli siirtyminen verkkoon. Syksyn aikana opiskelijat käsikirjoittivat ja suunnittelivat satu- ja laulutunnit ja tuottivat niistä verkkovideot. Erilaisten tietoteknisten apulaitteiden ja -välineiden hyödyntäminen on osa tulkkausalan ammattilaisten työarkea.

Ajatus yhteistyöstä Humakin ja Minua kuullaan hankkeen kanssa oli Humakin lehtori Karoliina Miettisen.

– “Humakin lehtorit tekevät aktiivisesti yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa”, kertoo Karoliina ja jatkaa, että  hanke sai alkunsa aktiivisesta työelämäyhteistyöstä.

Ensimmäisen suunnittelupalaverin jälkeen opiskelijat miettivät, kuinka työelämäedustajien toiveista ja omista ideoista tuotetaan lopullinen tuotos.  

– “Opiskelijat ovat joutuneet miettimään, miten saavutettavuus huomioidaan verkkovideoissa ja millä tavalla huomioidaan videota katsovat lapset”, Eskel kuvaa opintojen tarkoitusta.  

Tuotantovaiheessa tulkkiopiskelijat joutuivat miettimään kuvauskulmia, visuaalisia taustoja ja tekniikkaa sekä opiskelemaan tekstitystaitoja. Opiskelijat vastasivat projektista kokonaisvaltaisesti tiimeissä, jotka tuottivat yhteensä kuusi videoitua satu- ja laulutuokiota. 

Alla olevasta videosta näet, kuinka merkityksellinen viitottu satutunti voi olla sitä tarvitsevalle pienelle asiakkaalle. Kuulolaitetta käyttävä Tyyni (11 kk) innostuu opiskelijoiden satutunnin aikana.

Satutuokiot julkaistiin hankkeen Facebook-sivuilla 

Satuvideot julkaistiin Leikkipuisto Lorun ja Vetovoimainen leikkipuiston FB- sivuilla, jossa ne olivat katsottavissa vuoden 2020 loppuun.  

Hae tulkki (AMK)-koulutukseen yhteishaussa. Haku päättyy 31.3.2021

Tulkiksi voit opiskella päiväopintoina Helsingissä (viittomakielen tulkkaus) tai ensimmäistä kertaa monimuotototeutuksena Kuopiossa järjestettävässä (tulkkaus ja kommunikaation ohjaus) koulutuksessa. Monimuotoisuus tarkoittaa, että voit opiskella Kuopion ohjelmassa ilman, että sinun täytyy muuttaa sinne (lue lisää tästä linkistä).

Tulkkausalan opistoasteen suorittaneille tarjoamme mahdollisuutta päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi Helsingin tulkkikoulutuksen monimuotoryhmässä.

Linkki: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.62046930277 Linkki: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.55833186327 Linkki: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.36213867728

 

 

Uutinen on muokattu ja uudelleen kirjoitettu alunperin 20.11.2021 Marja Eskelin kirjoittamasta ja Marika Stamin editoimasta Lasten oikeuksien viikolla julkaistusta uutisesta. 


Hankkeesta

Minua kuullaanhanke on Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sekä Kehitysvammaliiton yhteinen hanke, jonka unelmana on kaikille yhteinen perhekeskus, jonka palvelut ja tilat soveltuvat myös vammaisperheiden tarpeisiin.

Hankkeen sivuille, jossa videot ovat katsottavissa pääset alla olevasta linkistä:
https://www.facebook.com/vetovoimainen/. 

Pääkuva: Tyyni 11 kk, Kuulolaitetta käyttävä tyttö katsoo viitottua ohjelmaa tietokoneelta.
Kuva ja video: Tyynin äiti.


Uutisia tulkkausalalta:

Kuopion Tulkki (AMK) koulutus muuttuu monimuotoiseksi – mitä tämä tarkoittaa hakijalle?

Viittomakielibarometri 2020