http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki/luokka/tervehdykset-ja-toivotukset

”Tulkin opinnoissa ehdottomasti parasta on jatkuvasti itsensä likoon laittaminen ja heittäytyminen. Opintojen aikana jokainen näyttää jatkuvasti taitojaan ja on esillä. Saamme paljon vertaispalautetta muilta opiskelijoilta: se on auttanut kehittymään.”

Neljännen vuoden tulkkiopiskelijat Jenniina Suomalainen ja Moona Väisänen Kuopiosta ovat opintojensa loppuvaiheessa ja viettäneet viime ajat tiiviisti yhteisen opinnäytetyön parissa.

Molemmat ovat suuntautuneet opinnoissaan kommunikaatiomenetelmien ohjaukseen ja puhevammaisille tulkkaukseen. Loppuvaiheen opinnot ovat olleet antoisia ja hyvin työelämälähtöisiä. Opetuksessa ovat olleet mukana lehtori Sirpa Lyytisen lisäksi alan ammattilaisia ”kentältä” eli työelämästä sekä asiakkaita eri asiakasryhmistä.

Viittomakommunikaatiota päiväkodissa, tukiviittomia yhteisöpedagogiopiskelijoille

Jenniina ja Moona ovat saaneet suuntautumisharjoittelussaan runsaasti onnistumisen kokemuksia. ”On ollut palkitsevaa nähdä, miten päiväkodin henkilökunta on ottanut tukiviittomat osaksi arkea. Lapset ovat hyötyneet, kun kommunikaatio on sujuvoitunut”, kertoo päiväkodissa viittomakommunikaatio-opetusta antanut Moona.  Jenniina on opettanut tukiviittomia Kuopion kampuksen toisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoille Erilaisuuden kohtaaminen -opintojaksossa. Monialainen yhteistyö näkyy siis eri opintojaksojen toteutuksessa.

Harjoittelua optikkoliikkeessä, poliisiasemalla, kirkossa

Jenniina ja Moona ovat olleet harjoittelussa tulkkausalan yrityksissä. Jenniinan mukaan harjoittelu kommunikaatio- ja tulkkauspalveluita tarjoavassa yrityksessä on osoittanut, että harjoittelu on parhaimmillaan dialogista. Harjoittelijan lisäksi yrityksen työntekijät oppivat, kun asioista keskustellaan. Molemmat korostavat, että oppiminen ja opiskelu tulkiksi on vaatinut paljon työtä. Tulkkausta harjoitellaan erilaisissa ympäristöissä optikkoliikkeestä poliisiasemaan ja kirkkoon. ”Valmistautumiseen käytetään paljon aikaa ja on mahtavaa kokea onnistumisen tunteita. Keskustelemme paljon harjoitteluista opiskelijoiden kanssa. Se on antoisaa, koska opiskelijat tekevät harjoitteluita eri puolilla Suomea.”

Matka erilaisuuden ymmärtämiseen

Jenniina ja Moona toteavat, että viittomakielen oppiminen ja kuurojen kulttuurin tuntemus on auttanut ymmärtämään monenlaista erilaisuutta. Tällaisesta taidosta on paljon hyötyä monella alalla.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena sukelletaan kielikylpyyn, sillä opetusta on paljon suomalaisella viittomakielellä. Opiskeluun sisältyy runsaasti kulttuurin opiskelua. Tämä tuo kokonaan uusia näkökulmia ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Opintojen aikana pääsee konkreettisesti näkemään, miten paljon kehittyy. Humakissa opiskelu on tuonut paljon reippautta ja rohkeutta. ”Olemme oppineet nauramaan myös itsellemme!”

Teksti ja kuva lehtori Hanna-Kaisa Turja
Piirroskuva: http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fi

Hae opiskelemaan tulkiksi (AMK) – yhteishaku jatkuu 5.4.2017 asti

Kevään 2017 yhteishaussa  voit hakea tulkkikoulutukseen pääkaupunkiseudulla. Päivätoteutukseen otetaan 23 opiskelijaa. Koulutus alkaa syksyllä Kauniaisissa, ja opintojen puolivälissä opiskelijat siirtyvät Humakin TKI-keskukseen Valkeaan taloon Helsingissä. Siellä jatkuu opintojen työelämäläheinen vaihe samassa talossa keskeisten tulkkausalan toimijoiden kanssa.

Kuopiossa on välivuosi. Seuraava ryhmä aloittaa syksyllä 2018.

Keväällä 2017 haussa on myös tulkki (AMK) -koulutuksen monimuotototeutus. Hakukelpoisuuden monimuotototeutukseen antaa kuitenkin vain opistoasteen 1 – 3 -vuotinen loppuun suoritettu viittomakielentulkin koulutus (Pohjois-Savon Opistosta tai Turun kristillisestä opistosta). Ryhmään ei voi hakea harkinnanvaraisen haun tai avoimen amk:n väyläopintojen kautta.

[sam id=”5″ code=”true”]