Viittomakielinen kulttuuri kiinnosti itähelsinkiläisiä

Humakin tulkki- ja kulttuurituottajaopiskelijat tuottivat yhdessä rajoja rikkovan HELSign-tapahtuman Stoassa Itäkeskuksessa. Viittomakielisiä taidemuotoja ja kulttuuria esittelevä ilmaistapahtuma toivotti tervetulleiksi kaikenikäiset, kuurot ja kuulevat. Helmikuisena lauantai-iltapäivänä tarjolla oli satuhetkiä, teatterityöpaja, stand-up tulkkausta ja kuuron rap-artistin Signmarkin esitys. Yleisöä oli järjestäjien arvion mukaan paikalla yli 500.

-”Tällaisia tapahtumia pitäisi ehdottomasti järjestää enemmänkin ja suunnattuna laajalti kaikille, ei tosiaan vain viittomakieltä tunteville. Kuuluvien ja kuurojen huomiointi oli ohjelmassa tehty hienosti,”  hehkutettiin yleisöpalautteessa.

Oikeat projektit lisäävät luottamusta omaan ammattitaitoon

”Tämän kaltaisen oikean projektin tuottaminen on juuri kaikkein hyödyllisintä opiskelua, sillä olimme mukana suunnitteluvaiheesta toteutukseen asti”, kertoo kulttuurituotannon opiskelija Kaisa Suomela.

Hän on sitä mieltä, että tämän isohkon tapahtuman tuottaminen lisäsi roimasti luottamusta omiin tuottajakykyihin ja päätöksentekotaitoihin.

–”Ammattitaitoni karttui valtavasti HELsign-projektissa. Vastuu tapahtuman kaikkien osa-alueiden (budjetointi, viestintä, tuotanto) onnistumisesta on mahtava tilaisuus testata omia tuottajankykyjä suhteellisen turvallisissa raameissa ja ammattilaisten (Stoa ja Humak) ohjauksessa”.

Stoa Itäkeskuksessa täyttyi kun Signmark esiintyi
Viittomakielinen rap-artisti Signmark houkutteli paikalle runsaasti yleisöäKuva: Venla Vihersaari

 

Uudenlaista yhteistyötä opetusalojen välillä

Kaisa toimi yhteistyössä kahden Humakin tulkkiopiskelijan Anni Saviniemen ja Hanna Holopaisen kanssa. Käytännönläheinen opiskelu oli heistäkin mieluisaa. Viittomakielinen kulttuuritapahtuma toi  tulkkiopiskelijoille tärkeitä uusia kontakteja työelämään.

”Työskentely oli kiinnostavaa. Saimme toimia oman alamme asiantuntijoina monialaisessa työryhmässä. Opimme myös paljon uutta kulttuurituotannosta. Kehitimme yhteistyö- ja organisointitaitojamme – niistä varmasti on hyötyä myöhemmin työelämässä,” kiittävät Anni ja Hanna.

Myös tuleva kulttuurituottaja Kaisa on tyytyväinen yhteistyön sujumiseen. ”Monikanavainen yhteistyö Humakin viittomakielen tulkkiopiskelijoiden ja viittomakielisten yhteistyökumppanien kanssa sujui moitteettomasti. Koulutusohjelmien välinen yhteistyö on sekin erittäin hyödyllistä tulevaisuuden työelämää ajatellen. Kulttuurituottajan työkenttä kattaa yhteistyökumppaneita ja työkavereita monista erilaisista taustoista.”

Teoriaa ja käytäntöä – 50/50

On hyvä että Humak panostaa yhteistyöhön työelämän edustajien kanssa. Kentällä oppii parhaiten. Eikä tietenkään kannata unohtaa kullanarvoisia kontakteja joita yhteistyöprojekteissa syntyy, tiivistää Kaisa.

Humakin 50 / 50 –malli tarkoittaa sitä, että opintojen ensimmäinen puolikas tutustutaan kampuksilla ammattialan perusteisiin. Puolessa välissä siirrytään opintojen työelämäläheiseen vaiheeseen tutkimus-, kehittämis- ja innovointikeskuksiin. Pääkaupunkiseudulla tämä tarkoittaa sitä, että kulttuurituottaja- ja tulkkiopiskelijat siirtyvät Kauniaisten kampukselta, ja  yhteisöpedagogiksi opiskelevat Nurmijärven kampukselta Helsingin TKI-keskukseen Ilkantielle tekemään työelämän projekteja ja opinnäytetöitä.

”HELsign on hieno esimerkki kulttuurituottajien ja viittomakielen tulkkien yhteistyön mahdollisuuksista, ja se saa varmasti jatkoa, Luovalla alalla uutta syntyy usein juuri eri alojen kohtaamisesta”, toteaa hankkeen päällikkö ja opiskelijoita tuotannossa valmentanut, lehtori Arto Lindholm.

Humak toimii tapahtuman pääjärjestäjänä ja se on osa OKM:n rahoittamaa Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin –hanketta.

Tulkiksi voi opiskella myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion yksikössä.