Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän (TTYR) jäsenjärjestöjen hallitukset ovat päättäneet lakkauttaa järjestöjen ylläpitämän tulkkirekisterin 31.12.2015. Rekisteri on ollut käytössä vuodesta 1993 lähtien.

Yhteistyöryhmän tiedotteessa todetaan, että nykyisen kaltainen rekisterimuoto ei ole enää tarpeen tulkkausalalla.

TTYR:n puheenjohtajan, Kuuloliiton erityisasiantuntijan Sirpa Laurénin mukaan syitä rekisterin lopettamiseen on monia. Järjestöillä ei ole taloudellisia eikä henkilöresursseja pitää yllä rekisteriä, ja rekisterin epävirallinen asema on rajoittanut toimintaa. Juridisesti ei-velvoittavana se ei palvele alaa eikä asiakkaita.

-Kelan edustajat eivät myöskään näe estettä muutokselle tulkkauspalvelun tuottamisen kannalta, toteaa Laurén. -Itse asiassa Kelalla on jo vastaavat tiedot kuin tulkkirekisterissä eli ajantasaiset tiedot tulkeista, jotka tekevät alalla työtä tällä hetkellä.

Rekisterin lakkauttamisella ei ole vaikutusta tulkkien nykyiseen työskentelyyn.

Henkilötietolain mukaan henkilörekisteri on hävitettävä, jos se ei ole rekisterinpitäjän toiminnan kannalta enää tarpeellinen. Lakkautettava tulkkirekisteri hävitetään heti 31.12.2015 jälkeen.

Rekisteriote on lähetetty kaikille rekisterissä oleville

Kaikille vuoden 2015 lopussa rekisterissä oleville tulkeille on lähetetty rekisteriote. Se sisältää tiedon siitä, että tulkki on ollut liitettynä rekisteriin suoritettuaan todistettavasti sen sääntöjen edellyttämän koulutuksen.

Tämä rekisteriote tulee olemaan ainoa todiste kuulumisesta rekisteriin, joten tulkkien on hyvä säilyttää se ainakin kuluvan kilpailutuskauden ajan. Virheellisten osoitetietojen vuoksi palautuneet rekisteriotteet hävitetään vuoden alussa.

Tulkkirekisterikoe säilyy oppilaitoksissa

Toistaiseksi oppilaitokset (Humak ja Diak) järjestävät nykyisenkaltaisen tulkkirekisterikokeen opintonsa päättäville, vaikka valmistuvia tulkkeja ei enää jatkossa merkitä erilliseen tulkkirekisteriin.

Rekisterin lakkauttamisesta huolimatta tulkkirekisterikokeen hyväksytyn suorituksen kriteerit pysyvät jatkossa samoina. Rekisterissä vaatimuksena on ollut rekisterikokeiden (viittomakielen tulkkaus, kirjoitustulkkaus, viitottu puhe, kuurosokeille tulkkaus) suorittaminen vähintään arvosanalla kolme.

—Ainakin tämän kilpailutuskauden – ja vähintään vuoden 2016 loppuun asti Kela on luvannut, että vaatimus tulkkirekisterikokeen/päättökokeen suorittamisesta hyvin tiedoin/taidoin (taitotaso 3 tai parempi) säilyy, sanoo Laurén. —Toivomme, että myös tulevassa kilpailutuksessa jotenkin huomioidaan tulkkauksen laatu.

 

Kuvassa etusivulla: Sirpa Laurén