Yhteisöllisyys vahvistui yhdessä tehden. Turku

Yhteisöllinen opiskelupaikka! nousi ensimmäisenä esille kun neljältä viime syksynä opiskelun aloittaneelta kulttuurituottaja- ja yhteisöpedagogiopiskelijalta kysyttiin, millainen Turun Humak on. Heidän ensimmäinen yhteinen projektinsa, Satumaiseksi illaksi nimetty tutustumistapahtuma opiskelijakollegoille ja henkilökunnalle, vahvisti heti alkuun yhteenkuuluvuutta.

—Yhteisöllisyys on koko ajan vain vahvistunut, vakuuttavat myös kulttuurituottajaopiskelijat Hanna Nurmi ja Fanny Hedberg sekä yhteisöpedagogiopiskelija Milla Ruuska, joka muutti Vantaalta Turkuun eikä ole valintaansa katunut. —Turku on mahtava opiskelijakaupunki ja Humak yhteisöllinen oppilaitos.

Myös yhteisöpedagogiopiskelija  Aarni Lehto on tyytyväinen opiskelupaikan valintaansa. —Yhteisöllisyys on ollut luokkamme keskuudessa upeaa. Lehtorit osaavat opettaa erinomaisella tasolla ja heiltä saa arvokasta ja hyvää tukea. Tunnen selvästi, että olen löytänyt paikkani Aarni kertoo. Hänen mielestään kiinnostavin opintojakso tähän mennessä on ollut elämänkulku, kasvu ja kehitys.— Myös nuorisopolitiikka ja nuorisotyön perusteet olivat mielestäni erittäin hyviä ja tarpeellisia, Aarni jatkaa.

Paljon projekteja ja uusia kontakteja

Humakissa opiskellaan paljon yhdessä. Oikeiden työelämäprojektien ja toimeksiantojen ohessa opitaan yhteisöllisyyden taitoja ja luodaan verkostoja. Näistä on hyötyä tulevissa ammateissa kulttuurituottajina tai järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisina.

Turussa opinnot aloitetaan ensin Harjattulan kampuksella. Siellä kulttuurituottajaopiskelijat aloittavat perehtymisen tapahtumatuotannon eri osa-alueisiin, ja yhteisöpedagogit tutustuvat kansalaistoimintaan ja järjestötyöhön. Opintojen puolivälissä opiskelijat siirtyvät Logomoon, missä työelämäkontaktit lisääntyvät ja opiskelijat osallistuvat erilaisiin ammattialansa hankkeisiin. 

—Opiskelujen kautta olen itse saanut paljon uusia kavereita ja hyviä ystäviä, kertoo Fanny. —Verkostoitumisen tärkeyttä on korostettu meille opiskelujen alusta alkaen, ja kyllä sen tärkeyden alkaa jo itsekin huomata. Hyvä yhteishenki on todella tärkeää ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten välille, Fanny kehuu.

Fanny on parhaillaan ensimmäisessä harjoittelussaan kulttuuriyhdistyksessä. Ensimmäisen vuoden kulttuurituottajaopiskelija on saanutkin jo hyvin vastuuta harjoittelupaikassaan.

—Olen nauttinut sen monipuolisista, vastuullisistakin, työtehtävistä. Lisäksi minua kiinnostaa omien projektien teko. Olen mukana opiskelijakunta HUMAKOn vuosijuhlaprojektissa ja pian mahdollisesti myös ensi jouluun sijoittuvassa prokkiksessa, Fanny kertoo.

Hanna tekee harjoitteluaan järjestössä, sillä hän pohtii koulutuksen vaihtoa kulttuurituottajaopinnoista yhteisöpedagogiopintoihin erillishaussa. — Mutta järjestöharjoittelu soveltuu sekä yhteisöpedagogi- että kulttuurituotannon opiskelijoille, Hanna kertoo.

Yhteisöllinen yhteiskunta suojaa syrjäytymiseltä ja radikalisaatiolta

Aarni muistuttaa myös yhteisöllisyyden globaalista ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta: sillä torjutaan syrjäytymistä ja radikalisaatiota. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteisöllisyys ovat myös Humakin arvoja.

Globalisoituvassa maailmassa yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Aarnin mielestä kansalaistoiminta, vapaaehtoisuus, kulttuurien välinen kohtaaminen, integraatio, deintegraatio, syrjäytyminen ja radikalisoituminen ovat ilmiöitä, joihin meidän pitää puuttua. — Näihin ilmiöihin puututaan yhteisöllisyyden kautta, Aarni painottaa ja jatkaa, että meidän on muistettava myös niitä, joille yhteiskuntamme yhteisöllisyys on jäänyt liian vähälle. —Sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevat ja yksin jätetyt, muistuttaa Aarni.

Hupparikansan puolesta Turussa
Turun ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat asettuivat kuvaan #Hupparikansan puolesta. Kuva: Aarni Lehto.

 

Yhteishaussa 15.3. – 5.4.2017:
kulttuurituottaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK)

Turun Humakissa voit opiskella yhteisöpedagogiksi (järjestö- ja nuorisotyö) tai kulttuurituottajaksi (kulttuurituotanto ja luovat alat). Yksikön Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksen osaamisalueita ovat tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta sekä järjestötyö, työyhteisöt ja kotouttaminen sekä nuorisotyö ja yhteisöllisyys. Turun TKI-keskus (Meri) johtaa Humakin valtakunnallista kulttuurituotannon ja luovien alojen projektitoimintaa.

Turun vilkasta kulttuuri- ja tapahtumaelämää on usein toteuttamassa joko Humakista valmistunut kulttuurituottaja tai meillä edelleen kulttuurituotantoa opiskeleva harjoittelija.

Kuvateksti: Satumaiseen iltaan Turkuun oli tullut hahmoja monesta todellisuudesta

Opiskelijoiden oma kertomus Opiskelijan silmin -blogissa

Opiskelijat kirjoittivat tapahtuman tekemisestä tuotantoptosessin aikana. Opiskelijoiden oman kuvauksen Satumaisesta illasta ja sen tuotannosta voit lukea  Opiskelijan silmin –blogista http://opiskelijansilmin.humak.fi/

Nostokuva ja sivun ylälaidan kuva: Aarni Lehto