Tutkimus viittomakielisen tiedon saavutettavuudesta kriisitilanteissa – voit vastata suomeksi tai ruotsiksi

Kiikarit, joiden sisällä on silmät.

Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Tukholman yliopisto tekevät yhteistutkimusta siitä, miten saavutettavaa viranomaisten kriisitiedotus on ollut covid-19-pandemian ja Ukrainan sodan aikana viittomakielisen henkilön näkökulmasta.

Tietoja kerätään 9.5 – 5.6.2022 välisenä aikana toteutettavalla, kaikille avoimella kyselytutkimuksella yhdysvaltalaisen Gallaudet-yliopiston julkaisua varten. Siihen kootaan tietoja kriisiajan tulkkauksesta viittomakielellä eri puolilta maailmaa. Julkaisun on tarkoitus ilmestyä vuonna 2023.

Suomenkieliseen tutkimuslomakkeeseen pääsee tästä.

Tutkimuskyselyn toteuttavat professori Johanna Mesch Tukholman yliopistosta sekä tutkija, dosentti Päivi Rainò Humakin Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusalalta.

Lisätietoja kyselystä saa tutkimuksen tekijöiltä sähköpostitse:
Päivi Rainò (paivi.raino@humak.fi) & Johanna Mesch (johanna.mesch@ling.su.se)

Kiikarit, joiden sisällä on silmät.

Tillgänglighet av information på teckenspråk i krissituationer – enkätundersökning i Sverige och Finland

Humak  gör tillsammans med Stokholms universitet en enkätundersökning, som avser tillgänglighet av information på teckenspråk under covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Undersökningen genomförs både i Sverige och Finland mellan 9 och 5 juni 2022.

Data samlas in för en forskningsartikel, som kommer att publiceras år 2023 av det amerikanska universitetet Gallaudet. Publikationen handlar om teckenspråkstolknings kvalitet och tillgänglighet I hela världen.Att svara på enkät är helt frivilligt.  Enkäten är anonym och respondenterna kan inte identifieras, för inga personuppgifter eller elektroniska identifierare insamlas inte.

Enkäten kan besvaras på svenska här.

För mer information kontakta vänligen via email:
Johanna Mesch (johanna.mesch@ling.su.se)  & Päivi Rainò (paivi.raino@humak.fi)