HUMAKOn maskotin nimi on HJördis Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lue lisää HUMAKOsta

Opiskelijatutorit ovat Humak-opiskelun parhaita asiantuntijoita. Tutorit kiertävät kouluissa ja tapahtumissa esittelemässä Humakin koulutuksia ja kertomassa, millaista opiskelu käytännössä on. Heiltä saa tietoa myös ammateista, joihin Humakista valmistuu, ja tietoa alojen työllistymismahdollisuuksista.

Humakin tukema tutorointi on osa HUMAKOn toimintaa. Humak pitää tärkeänä, että opiskelijat osallistuvat oman koulunsa tunnetuksi tekemiseen.

-”Pidän tutoreiden henkilökohtaisia vierailuja kouluissa ja koulutustapahtumissa parhaimpana markkinointimuotona, jota mitkään uudet digitaaliset tai painetut markkinointitavat eivät voi korvata”, toteaa Humakin viestintäpäällikkö Jarmo Röksä ja jatkaa, että Humakin viestintä saa jatkuvasti positiivista palautetta tutoreiden onnistuneista kouluvierailuista.

Myös rehtori Tapio Huttula muistutti aikaisemmin tänä syksynä henkilöstön vuotuisilla koulutuspäivänä pitämässä puheessaan, että tutorointi Humakin näkyvyyden puolesta kouluista on toimintaa, jota jokaisen Humakissa työskentelevän pitää tukea.

Tutorin voi tilata vierailemaan koulussa

Koulut ovat kiitettävästi huomanneet, että tutoreita voi pyytää vierailemaan kouluissa. Tutorin tilaamiseksi tarvitsee ainoastaan lähettää pyyntö lähimmän Humak-yksikön opintosihteerille tai Humakin hakijapalveluihin.

HUMAKOn tutorvastaava välittää vierailupyynnön potentiaalisille markkinointitutoreille, jotka puolestaan ottavat yhteyttä vierailun yksityiskohtien sopimiseksi.

Ammatillista kehittymistä ja opintopisteitä

”Tutorina toimiminen kehittää myös ammatillisesti. Opiskelijatoiminnan opinnollistamalla voi saada jopa kymmenen opintopistettä.  HUMAKOssa pääsee tutustumaan järjestötoimintaan, sen talouteen, hallintoon, viestintään tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen”, kertoo HUMAKO tutorvastaava Tiia Haimi.  ”Myös tutortoiminta voi olla Humakin opiskelijoihin liitettävää työelämäoppimista”.

Tiian suunnitelmissa on valmistua keväällä 2016. Opinnäytetyön aiheena on markkinointitutor-oppaan tekeminen.

Tutorointi on myös uusien opiskelijoiden ohjausta ja tukemista. Vertaistutorit toimivat aloittavien opiskelijoiden tukena ensimmäisen lukuvuoden ajan ja KV-tutorit ovat vaihto-opiskelijoiden tukena. Kokemustutorit jakavat omaa osaamistaan harrastepiirien kautta tai voivat tukea esimerkiksi harjoittelu- ja opinnäytetyöasioissa. Markkinointitutorit käyvät markkinoimassa Humakia ja HUMAKOa erilaisilla kouluvierailuilla ja liikuntatutorit kannustavat muita opiskelijoita matalan kynnyksen liikunnan pariin.

Yksiköissä vaikuttamista ja opiskelijatapahtumia

Tutoreiden rinnalla yksiköissä toimivat myös paikallisjaostot. “Jaostotoiminnassa opiskelijat pääsevät vaikuttamaan opiskelijoiden viihtyvyyteen omassa yksikössä sekä järjestämään opiskelijaelämään usein kuuluvia opiskelijatapahtumia, bileitä ja muuta yhteishenkeä kohottavaa toimintaa”. kertoo Jenna Ojala, toisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Nurmijärven kampukselta.

Hän on vastannut HUMAKOn hallituksessa jaostotoiminnasta alkukeväästä 2015 alkaen. ”Jaosto toimivat opiskelijakunta HUMAKOn paikallisena edustajana sekä yhteydenpitokanavana HUMAKOn hallitukseen. Yhteistyötä tehdään myös Humakin henkilökunnan kanssa. Jaostot toimivat kaikissa Humakin alueyksiköissä: Jyväskylässä, Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla ja Turussa,” kertoo Jenna. ”Jaostossa on mahdollista tehdä myös yritysvierailuja ja tutustua sitä kautta oman alan työpaikkoihin. Vierailut voivat parhaassa tapauksessa poikia vaikkapa harjoittelupaikan”

Jaostossa voi tehdä monenlaisia hommia. Järjestää voi esimerkiksi bileitä, illanviettoja, hyvinvointitapahtumia tai suunnitella ja toteuttaa kokonaan uudenlaisen idean. HUMAKO tukee jaostojen toimintaa rahallisesti, joka mahdollistaa toiminnan monipuolisuuden. Jaostojen tehtäviin kuuluu opiskelijapalautteen kerääminen kampuksilla ja TKI-keskuksissa. Saadun palautteen kautta voidaan vaikuttaa siihen, että Humak olisi opiskelijalle mahdollisimman hyvä ammattikorkeakoulu. Palautteiden käsittelyyn osallistuu myös Humakin henkilökunnan edustaja.

Jenna kertoo, että jaostotoiminta käynnistettiin HUMAKOssa kaudella 2014 ja toiminnan raamit ovat muotoutuneet vasta hiljattain. Jaostotoiminta on opiskelijoille hieno mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja luomaan aktiivisempaa opiskelijaelämää Humakiin. “Jaostotoiminta on todella monipuolista ja siksi kaikki löytävätkin sieltä varmasti jotain itselleen”, toteaa Jenna.

Haku tutoriksi on menossa 23.9.2015 asti. Jaostohaku jatkuu 28.9.2015 asti.

Lue tarkemmin www.humako.net

HUMAKO on mukana myös Humakin laatupäivillä, joissa käsitellään mm. opiskelijoiden antamaa palautetta Humakin opintojen ja opiskeluympäristöjen laadusta.

Lue juttu laatupäiviltä Turussa