Uusi koulutuskokonaisuus Tuunattuna tulevaan – hyvinvoivana muutoksessa  tarttuu ajankohtaisiin aiheisiin – työhyvinvointiin, nuorten ajatteluun ja nuorten maailmaan ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Se on suunniteltu tukemaan opettajia ja nuorten ohjaajia muutoksen kohtaamisessa ja omien vahvuuksien löytämisessä.

Tuunauksella mielekkyyttä omaan työhön

Koulutuskokonaisuus sisältää kolme itsenäistä, toisiaan täydentävää osaa, jotka tarjoavat käytännön työkaluja ja yhteisöllisen foorumin oman ja työyhteisön toiminnan tuunaamiseen. Modulit ovat kolmen opintopisteen laajuisia, ja niihin sisältyy kaksi lähipäivää, teemawebinareja ja oppimis/tuunaustehtävä, yhteisöllinen vertaistoiminta sosialisessa mediassa sekä päivän seminaari.

Koulutus alkaa Yhdessä turvallisesti -modulilla, joka toteutetaan syys-lokakuussa. Siinä tutustutaan toiminnallisiin opetusmenetelmiin ja ryhmäohjaustaitoihin yhteisöllisyyden rakentajina.

Näkökulmia kestävään työelämään -modulin lähipäivät ja webinaarit ovat marras-joulukuussa. Sen keskeisiä teemoja ovat mm. työn muutos ja työhyvinvoinnin kokonaisuus ja yksilölliset työkalut jaksamiseen.

Dialogi Nuoruuden kanssa -moduli päättää kokonaisuuden tammi-helmikuussa. Tästä osiosta vastaa Humakin  järjestö- ja nuorisotyön yliopettaja Eeva Sinisalo-Juha. Hän kuvaa modulin taustoja:

– Muuttuvassa ajassa on noussut tarve oivaltaa paremmin tämän päivän nuorten toimintaa, arvoja ja olemista. Tarvitaan menetelmiä opettaa, valmentaa ja saattaa heitä työelämään ammatillisesta koulutuksesta.  Nuorten arkea hallitsevat kaverit ja sosiaalinen media. Koulutuksessamme pohditaan, miten näistä luodaan pönkitystä opinnoissa edistymiseen ja ammatilliseen kasvuun, ja miten valetaan uskoa ja tuetaan opiskelijan sinnikkyyttä valmistua työelämään.

Katso koulutuksen esittely

Pedagogista osaamista, hyvinvointiosaamista, nuoruuden asiantuntijuutta

– Koulutus on rakennettu verkostoyhteistyönä, osaamista jakaen, kertoo Sinisalo-Juha.  Kouluttajina toimivat HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun, HAMK Hyvinvointiosaamisen yksikön, Humakin ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat.

-“Humakilla on vahva tausta koulussa tehtävästä nuorisotyöstä”, kertoo Sinisalo-Juha. -“HAMKin rooli vahvana perinteisenä ammatillisten opettajien kouluttajana ja nuorisotyön suurimman kouluttajan Humakin nuoruuden eritysosaajuus täydentävät hyvin toisiaan”, hän jatkaa -“Yhteistyöllä tuotetaan aivan uudentyyppinen koulutus, joka toisaalta vahvistaa ja toisaalta innostaa niiden opettajuutta jotka toimivat haastavienkin opiskelijoiden parissa”.

Koulutus auttaa omien vahvuuksien löytämisessä ja hyödyntämisessä ja edelleen kehittämisessä. Se antaa mahdollisuuden löytää myönteisiä asioita omasta työstä ja tulevaisuudesta, työyhteisöstä. Tuunattuna on parempi suuntautua tulevaan, yhteisön hyvinvoivana jäsenenä.

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo
puh. 050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi

 

Etusivun kuvan Eeva Sinisalo-Juhasta otti Kaija Korpi
Sivun ylälaidan kuvan kuvaaja: Ville Salminen