Suomen Partiolaiset, Allianssi, Ohjaamo, Preventiimi ja Humak

Yhteisöpedagogikouluttajien joulukuu alkoi yhdessä kumppanien kanssa luovasti kehittäen. Humak oli kutsunut nuoriso- ja järjestöyön keskeisiä toimijoita pohtimaan yhdessä yhteisöpedagogikoulutuksen tulevaisuuden osaamistarpeita. Joulukuun ensimmäisenä iltapäivänä paikalle saapui vaikuttava joukko asiantuntijoita.

Työpajan tuotokset hyödynnetään yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman uudistustyössä.

—Minulle itselle opetussuunnitelmatyön koordinoijana tärkeää oli se, että jatko- opetussuunnitelmatyötä varten saatiin nyt hyvää aineistoa. totesi Humakin yliopettaja Annikki Kluukeri. —Työpajoissa saimme suuntaviivoja työelämässä tarvittavan osaamisen, kohderyhmän ja organisaatioiden tilasta ja kehittymisestä.

Hieno ja antoisa työpaja

Kluukeri korostaa, että opetussuunnitelmatyön näkökulmasta paras anti oli, että työelämäkumppanit ja henkilöstön edustajat istuivat ns. saman pöydän ääressä. Yhteinen tila ja aika inspiroivat ajatusten vaihtamiseen, pienryhmätyöskentelyyn ja yhteiseen keskusteluun.

Osallistujajoukko edusti toimialamme useita eri toimintaympäristöjä, joten näkökulmat tulevaisuuteen saatiin kohtuullisen kattavasti, toteaa yliopettaja Annikki Kluukeri.

Yhdessä tehtävä tulevaisuus

Tämä keskustelu avasi niin toimialan kuin työelämänkin mahdollisia maailmoja. Saimme käsityksen siitä; millaisena tulevaisuus työelämän ja toimialan näkökulmasta voisi näyttäytyä.

Tulevaisuus ei vain tule, vaan me yhdessä sitä myös teemme ja vaikutamme siihen toimillamme, sanoo Kluukeri. — Tässä mielessä Humakin strategia työelämän uudistajana ja muutosten ennakointikyvyn edistäjänä yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa kohtasivat hyvin. Tämä tukee hyvin sitä kokonaisuutta, jota olemme syksyn yhteisöpedagogi (ylempi AMK) opetussuunnitelmatyössä tehneet. Olemme keränneet aineistoja, analysoineet ja keskustelleet. Työpaja on myös hyvä paikka testata suunnittelutyössä esille tulleita ajatuksia.

Työelämäedustajat osallistuvat YAMK-tutkinnon kehittämiseen
Työpajassa nuorisotyön ammattilaisia kolmesta kumppaniorganisaatiosta: toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio Kuopion Nuortenpalveluista, Ohjausryhmän erityisavustaja Lasse Siurala ja nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön yliopisto-opettaja Juha Nieminen Tampereen yliopistosta.

 

Työelämäkumppanit äärettömän tärkeitä

Työelämäkumppaneiden merkitys Humakille on luonnollisesti suuri ja arvokas, korosti Kluukeri. – Tässä vaiheessa kun strategia on osin jalkauttamisvaiheessa ja koulutusten opetussuunnitelmat ovat uudistumassa, työelämäkumppaneiden merkitys on äärettömän tärkeä.

Strategian tunnetuksi tekeminen ja konkretisointi, opetussuunnitelmien työelämälähtöisen valmennuspedagogiikan toteutuminen ja opiskelijoiden laadukas ja kestävä ammattiosaaminen vaativat meiltä jatkossakin hyviä, kohdallisia ja erilaisia työelämäkumppaneita.

Syventävä ja laajentavaa osaamista

Erityisesti yhteisöpedagogi (ylepi AMK) -koulutukselle tarvitsemme erilaisia kumppaneita tukemaan uuden opetussuunnitelman tekemistä ja sen kehittämis-, innovaatio- ja yhteisöosaamista  tuottamaan. Tässä mielessä työpaja oli arvokas lähtölaukaus myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tulevan opetussuunnitelman ja työelämäkumppaneiden yhteistyölle.

Yamk-koulutuksessa meillä on läheisiä yhteistyökumppaneita olleet opiskelijoiden taustayhteisöt ja työpaikat; esimerkiksi opinnäyte- ja kehittämistöiden mahdollistajina.

Jatkossa tarvitsemme myös muita kumppaneita, jotka pystyvät osallistumaan yhdessä kanssamme tutkinnon syventävän ja laajentavan osaamisen tuottamiseen.

Tästä eteenpäin

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) opetussuunnitelmatyö jatkuu tiiviisti. Prosessissa siirrytään nyt työpajan tulosten analysoinnin jälkeen tutkinnon kompetenssien tarkentamiseen, rakenteen, opintojaksojen ja kumppaneiden suunnitteluun ja tarkentamiseen.

Tavoitteena on että opetussuunnitelma valmistuu huhtikuuhun mennessä.. Tässä vaiheessa oletan, että tarvitsemme vielä toisen työelämäkumppaneiden kuulemistavan, ennen opetussuunnitelman päätöksentekoprosessia syksyllä 2017, kertoo yliopettaja Kluukeri. -Tätäkin on alustavasti suunniteltu edelfoi-työpajan muodossa keväälle 2017.

Yliopettaja Kluukeri
Annikki Kluukeri

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) kevään 2017 yhteishaussa 15.3. – 5.4.2017

Olisiko nyt korkea aika lähteä syventämään asiantuntijuuttasi yhteisöllisesti?

Humakissa aloittaa syksyllä 2017 yhteisöpedagogi (ylempi AMK) –tutkintoon johtavassa koulutuksessa seuraava uusi ryhmä. Maisteritason tutkinto  on tarkoitettu kokeneille ammattilaille, jotka haluavat parantaa oman toiminta-alueensa kehittämistaitoja, erityisesti yhteisöjen kehittäjinä. Lue lisää

 

Sivun ylälaidan kuvassa järjestöjen ja yhdistysten kehitysnäkymistä keskustelevat hallintopäällikkö Mikko Lehtonen Suomen Partiolaiset, pääsihteeri Olli Joensuu Allianssi, projektisuunnittelija Eija Virkki Ohjaamo/Omnia sekä asiantuntija Elsi Vuohelainen Humakista Preventiimistä ja yliopettaja Pekka Kaunismaa, joka myös kirjasi ryhmän ajatukset.