Humanistisen ammattikorkeakoulun jokakeväinen laatukierros päättyi tänään Turun kampukselle. Henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa opetuksen ja TKI-toiminnan laadusta olivat keskustelemassa rehtori Tapio Huttula, järjestö- ja nuorisotyön johtaja Jukka Määttä, Turun aleyksikön johtaja Kimmo Kumlander sekä Humakin laatuvastaava yliopettaja Hannu Sirkkilä.

—”Laatupäivät on meille tärkeä työkalu, jonka kautta voidaan avoimesti keskustella niistä asioista, joita meidän pitäisi vielä kehittää edelleen. Kun uudistuksemme on vielä suhteellisen lähellä, on luonnollista, että esimerkiksi uuden pedagogisen mallin jalkauttamisessa voidaan vielä petrata. Samalla saamme tietoomme eri alueiden parhaita käytäntöjä jaettavaksi koko organisaation tasolle”, Hannu Sirkkilä perustelee laatutyön merkitystä.

Työelämäläheisyys hyvä, mutta pelisäännöt selviksi kaikille

Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat Katja Kastman ja Kristiina Wilska toteuttivat Turun kampuksella kyselyn vuosina 2013 ja 2014 aloittaneille opiskelijoille, joissa selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä opetuksen laadusta, työskentelystä tunneilla sekä opetustiloista. Kyselyn tulokset kirvoittivatkin rakentavan dialogin opiskelijoiden ja henkilökunnan välille.

Kastman ja Wilska
Katja Kastmanin ja Kristiina Wilskan keräämästä opiskelijapalautteesta keskusteltiin vilkkaasti Turussa.

Opiskelijat kiittivät Humakin työelämäläheistä mallia, jonka kehuttiin olevan aidosti työelämäläheinen. Toiminnallisia tehtäviä kiitettiin kiinnostaviksi ja asiantuntijaluennoista pidettiin yleisesti. Opiskelijat pitivät myös opintojen aikatauluttamisesta, jossa opiskelijoiden omiin ryhmätöihin oli varattu etäpäiviä. Tällöin niihin ei tarvittu käyttää viikonloppuja.

Kehitettävääkin opiskelijat löysivät. —”Opiskelijat toivoivat, että lehtorit vastaisivat nopeammin heidän viesteihinsä”, Katja Kastman esitteli kyselyn tuloksia. Oona Tikkaoja kertooi lehtoreiden puolesta, että henkilökunnalla on olemassa oleva sisäinen ohjeistus, että kaikkiin viesteihin pyritään vastaamaan viikon kuluessa. —”Opiskelijoiden kannattaa muistuttaa meitä lehtoreita lähettämistään viesteistä, jos vastaus on jäänyt saamatta. Viestitulvassa voi jäädä joitain viestejä huomaamatta”, Tikkaoja muistutti.

Opiskelijat toivoivat myös selkeämpiä pelisääntöjä keskinäisen työskentelynsä tueksi. Opiskelijat kaipasivat apua siihen, miten käsitellä ristiriitatilanteita esimerkiksi ryhmätöiden työmäärän tasa-arvoisessa jakautumisessa ryhmän jäsenten kesken. Tässä pohdittiin, voisiko työskentelyä tukea esimerkiksi opiskelijoiden välinen kirjallinen sopimus työn jakautumisessa. Yhtenä ehdotuksena opiskelijat esittivät, että dialogitaitoja opetettaisiin nykyistä enemmän.

—”Nämä ongelmathan ovat tuttuja myös normaalissa työelämässä ja kaikkia ratkaisua ei tietenkään henkilökunta voi antaa valmiina. Jos opiskelijoita pidettäisiin kuin kukkaa kämmenellä, niin tällöin työelämään siirtyminen olisi vieläkin hankalampaa”, rehtori Tapio Huttula muistutti. Haasteelliset tilanteiden ratkaiseminen ryhmätyöskentelytilanteissa on myös työelämätaitojen valmentamista.

Yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa kampukselle

”Täällä onkin aivan mahtava ilmapiiri”, Kristiina Wilska summasi Humakin ilmapiiriä, mutta kampuksille kaivattiin enemmän kaikkien yhteistä virkistystoimintaa, joka parantaa jaksamista ja työhyvinvointia. Opiskelijat toivoivat lisää yhteisiä illanviettoja, piknikkejä, retkiä ja teemapäiviä sekä myös yhteistoimintaa Turun muiden korkeakoulujen oppilaskuntien kanssa.

Lisäksi opiskelijat toivoivat joitain parannuksia kampuksen ja Logomon tiloihin. Avokonttorimaiseen Logomoon toivottiin tilaa, jossa voisi pitää enemmän ääntä ja kampukselle opiskelijoiden omaa taukotilaa, jossa olisi tilaa rentoutumiseen ja seurusteluun.

—”Kunhan vaan sanoo asiat ääneen ja ottaa ne esille, niin asiat meillä näyttävät selviävän”, Katariina Wilska summasi vilkkaan keskustelun annin.