Hymyilevä nuorekas mies vaalean talon edustalla

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen loppuunsaattaminen on tärkeää koko ammattikorkeakoulukentälle ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle, toteaa Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n hallituksen jäsen Tapio Huttula tänään Kuopion kampuksella pidetyssä lukuvuoden avajaisissa.

– Vaikeasta tilanteesta huolimatta poliitikkojen tulisi nyt nopeasti saattaa loppuun vuosia valmisteltu ja vielä vaiheessa oleva uudistus. Mikäli uudistus jää nyt puolitiehen, on sillä kohtalokas vaikutus työllisyyden kehittymiselle ja suomalaiselle kilpailukyvylle, Huttula toteaa.

Ammattikorkeakoulujen osaaminen korostuu rakennemuutoksessa
Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisinä tekijöinä pidetään koulutusta ja osaamista. Huttulan mielestä onkin omituista, ettei korkeakoulujen ydinosaamista käytetä enemmän suomalaista yhteiskuntaa koettelevien ongelmien ratkaisemiseen. Ammattikorkeakoulut pystyvät hänen mukaansa luomaan malleja työpaikkojen luomiseen, työttömien aktivoimiseen ja uusien yrityksien synnyttämiseen nopeammin ja ketterämmin kuin esimerkiksi valtion virkamieskoneisto, koska niillä on läheiset suhteet työelämään sekä konkreettista kehittämisosaamista omilla vahvuusalueillaan.

– Kehittämisprojektien löydökset ovat hyödynnettävissä yhteistyöyrityksissä jo projektien aikana. Samalla niitä voidaan opettaa uusille tuleville ammattilaisille ammattikorkeakoulujen perusopetuksessa. Tämä on amk-kentän vahvuus julkaisupainoitteiseen tutkimukseen verrattuna, Huttula sanoo.

Viranomaisen ei kannata keksiä pyörää uudestaan
Huttula nostaa esiin vaikeasta rakennemuutoksesta kärsivät Oulun talousalueen. Oulussa ammattikorkeakoululle annettava tuki on suora ja nopeampi väylä alueen yritysten kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Ammattikorkeakoulut voivat jatkokouluttaa työttömiksi jääneitä, mutta ennen kaikkea niiden läheinen työelämätuntemus ja työelämän kehittäminen tarjoavat ratkaisumalleja kriisistä selviämiseen.

– Valtion ei pidä keksiä pyörää uudestaan. Meillä ammattikorkeakouluilla on välineet, osaaminen ja henkilökunta työelämän kehittämiseen, joten voimme toimia ketterämmin ja nopeammin kuin virkakoneisto, Huttula painottaa ja jatkaa, että valtion virkamiesten tehtävänä olisi määrittää tavoitteet ammattikorkeakoulukentälle ja myöntää riittävät resurssit kehittämistehtävään.

Uudet innovaatiot syntyvät uudenlaisista yhteyksistä
Huttulan mukaan yhteiskunta huutaa humakilaista osaamista. Humanistinen ammattikorkeakoulu on kehittänyt toimivia menetelmiä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, joka inhimillisten hyvinvoinnin lisäksi on kiistatta tuo myös taloudellista hyötyä koko yhteiskunnalle.

Tämän osaamisen edelleen kehittämiselle ja yhteisöpedagogisen näkökulman laajentamiseen muihin tukea tarvitseviin erityisryhmiin, kuten esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamiseeen tai pitkäaikaistyöttömien voimaannuttamiseen, on suuri tarve.
Tulkkausalan organisoimisessa tehdyt valitettavat virheet ovat aiheuttaneet suurta huolta tulkkausalan yrityksissä, joista useimmat ovat Humakin yhteistyökumppaneita. Tämä ja muut muutokset alalla edellyttää koulutuksen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa. Etsimme aktiivisesti tulkkausalalle uusia kehittämiskohteita ja näemme, että tulkkien ammattikenttä tuleekin tulevaisuudessa laajenemaan perinteisestä tulkkauspalveluista muihinkin tehtäviin.

Humak on aktiivinen myös uusien työpaikkojen synnyttämisessä luoville aloille. Sadat luovan talouden yrityshautomo Creven yritysneuvonnat ja koulutustilaisuudet ovat tästä hyvä esimerkki. Lisäksi humanistista näkökulmaa on linkitetty muiden alojen kanssa. Kulttuurituotannon Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on löytänyt uudenlaisia palvelukonsepteja Meriteollisuudelle. Perinteisen teollisuuden ja elinkeinojen tarjotessa yhä vähemmän työllistymismahdollisuuksia uudet työpaikat syntyvät luovalle alalle. Tätä on korostettu myös Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä arvioivissa tutkimuksissa.

Ongelmana on ollut, että luovat ihmiset eivät välttämättä tunne yrityksen perustamiseen liittyviä lakeja, sääntöjä tai liiketaloudellisia mekanismeja. Humakilla on valtakunnallinen vastuu luovien alojen yritystoiminnan kehittämisessä. Olemme juuri tänään julkaisseet kirjan Luovuus ja liiketoiminta – Käytännön työkaluja luovien alojen liikeidean ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tätä kirjaa jaetaan ilmaiseksi verkossa ja fyysistä kappaletta löytyy pian eri paikoissa, kuten yrittäjyysneuvonnoissa.

Kirjan kirjoittajat ovat pitäneet satoja yritysneuvontoja ja useita ”Luovuus ja liiketoiminta” -kursseja luovien alojen toimijoille ja huomanneet työssään, että luovien alojen liikeidean kirkastamisessa parhaiten toimivat konkreettiset tehtävät ja oikeiden kysymysten kysyminen. – Uskon, että tämä kirja auttaa monen uuden luovan yritysidean muuttumisen ideasta menestyväksi liiketoiminnaksi. Tämä on sitä valtakunnallista toimialojen kehittämisvastuuta, joka on toimilupamme ehtona, Huttula päättää.

Lisätietoja ja haastattelut:
Humakin rehtori Tapio Huttula,
p. +358 (0)40 5637944 / +358(0)20 7621 349
tapio.huttula@humak.fi

Jarmo Röksä, viestintäpäällikkö
tel. +358 (0)20 7621 333, jarmo.roksa@humak.fi
Humanistinen ammattikorkeakoulu – Humak