Työskenteletkö vapaassa sivistystyössä ja haluaisitko kehittää omia pedagogisia taitojasi?

Kolme miestä seisovat kirjastossa tietokoneiden äärellä ja nauravat.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan täydennyskoulutukseen, joka on suunnattu vapaan sivistystyön henkilökunnalle! 

Humak tarjoaa keväällä 2020 täydennyskoulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi vapaan sivistystyön opettajille, kouluttajille, ohjaajille ja suunnittelijoille. Myös opintokeskusten jäsenjärjestöjen työntekijät voivat ilmoittautua mukaan.

Koulutus on 3-5 opintopisteen laajuinen ja alkaa tammikuussa 2020.

Koulutukseen kuuluu muutama lähipäivä, itsenäisiä tehtäviä sekä verkko-opiskelua.

Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien yhteisö- ja sosiaalipedagogista osaamista, jota tarvitaan tukemaan opiskelijoiden yksilöllistä oppimisprosessia, hyvinvointitaitoja ja liittymistä yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseneksi.

Suomenkielinen koulutus

Suomenkielinen koulutus koostuu kolmesta moduulista, joista ensimmäinen (A) on kaikille yhteinen. Seuraavista kahdesta moduulista (B ja C) voi valita joko yhden tai molemmat.

A.     Yhteisöllisen pedagogiikan osaajana kehittyminen 1 op

B.     Yhteisölliset ja osallistavat pedagogiset taidot 2 op

C.     Yhteisöllistä toimijuutta edistävä pedagogiikka 2 op

Ruotsinkielinen koulutus

Ruotsinkielisessä koulutuksessa tarjolla on aloitusmoduuli (A) ja moduuli B. Ruotsinkielisillä osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua suomeksi moduuli C:hen.

Koulutusesitteet

Lue lisää koulutuksesta, moduulien sisällöistä ja tarkista lähipäivien päivämäärät esitteistä.

Suomenkielinen esite

En broschyr på svenska

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 7.1.2020

Ilmoittaudu täyttämällä tämä lomake:

https://elomake.humak.fi/lomakkeet/344/lomake.html

Lisätietoja suomenkielisestä koulutuksesta: Hanna Laitinen, hanna.laitinen(at)humak.fi, 0400 349 389.

För mer information om den svenskspråkiga utbildningen, vänligen kontakta Janina Sjöstrand, janina.sjostrand(at)humak.fi, 0400 349 207.