TYKE koulutus alkoi

Humakin kevään korkeakoulujen yhteishaussa hyvin menestyneen uuden tutkintokoulutuksen yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä (AMK) ensimmäiset lähiopetuspäivät pidettiin 28.8. – 30.8. 2017 TKI-keskus Ilkassa Helsingissä. Paikalla oli noin 50 työelämässä kokemusta hankkinutta aikuisopiskelijaa ja ryhmää valmentavat yliopettaja Reijo Viitanen ja lehtori Nina Simola-Alha.

Osallisuutta, vuorovaikutustaitoja ja henkilöstöhallinnon peruskäytäntöjä

TYKE-koulutuksesta vastaava yliopettaja Viitanen profiloi koulutusta: Humakin kokemus yhteisöpedagogiopinnoista tuo työelämän kehittäjäkoulutukseen lakien, pykälien ja pelisääntöjen rinnalle muita näkökulmia. Alussa käsitellään yhteiskunta- ja talouspolitiikkaa jonkin verran, ja osallisuuden merkitystä tarkastellaan työmotivaation lähteenä.

–Kukaan ei sitoudu jollei koe olevansa osallinen niin työyhteisössä kuin laajemmin yhteiskunnassa, tähdensi Reijo Viitanen avauspuheenvuorossaan.

Ammatillisesti kokeneiden aikuisten ryhmä

Viitanen kertoi, että opiskelijoiden taustat ovat monipuoliset. Koulutukseen oli paljon hakijoita. Valitut eivät ole vasta-alkajia, he ovat työelämässä olevia aikuisopiskelijoita, jotka ovat ammatillisesti kokeneita. Heillä on oma mielenkiinto, työkokemus liittyy koulutusasioihin. Tavoitteena on mennä omalla uralla eteenpäin, viedä uuteen. Monella on luottamusmies- ja työsuojelutaustaa.

Yhteisöpedagogi (AMK) –tutkintoa monimuoto-opintoina suorittavien 30 opiskelijan kanssa samassa ryhmässä opiskelee 20 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Uusi avaus on myös yhteistyö Kiljavan opiston kanssa, mikä toi  vielä 12 avoimen AMK:n opiskelijaa koulutukseen.

Kevään 2017 yhteishaussa työyhteisön kehittäjäkoulutukseen haki lähes 300 henkilöä. Ensisijaisia hakijoita 30 paikan tutkinto-opiskelijaryhmään oli lähes kuusinkertainen määrä.

Aikuisopiskelijoiden työelämäkokemus ja näkemys käyttöön

Tarjosimme meillä pitkiä kokonaisuuksia ja syventävimpiä opintoja tehneille mahdollisuuden osallistua Työyhteisön kehittäjäopintoihin Humakin avoimen ammattikorkeakoulun kautta, kertoo Kiljavan opiston rehtori Ari-Pekka Lundén, joka on ollut mukana TYKE-koulutuksen kehittämisessä.

Kansanopiston kursseille osallistuneet ovat tehneet paljon työelämän kehitystyötä ennen kaikkea tehtävien kautta, mutta sillä ei ollut muodollista perustetta. Tarjoamalla tätä koulutusta haluttiin tarjota sellainenkin mahdollisuus. Kiljavan ryhmässä on monta pääluottamusmiestä, jotka ovat työssään törmänneet näihin ongelmiin. Sitä kautta he tuovat opiskeluryhmään todella paljon näkemystä ja kokemusta.

Minä uskon, että on todella hedelmällistä, jos ryhmät pääsevät keskenään vaihtamaan kokemuksiaan, sillä tutkintoryhmässä on paljon sellaisia, joilla on tiettyjä rooleja henkilöstöhallinnossa. Se varmasti tuottaa uusia oivalluksia, päättää Lundén.

”Koulutusta kaikille, jotka ovat töissä”

Sirpa Lahtiluoma
Sirpa Lahtiluoma odottaa TYKE koulutukselta rakennuspuita itsensä kehittämiseen

Näin kiteyttää Sirpa Lahtiluoma TYKE-tutkinnon monipuolisen sisällön. Hän hakee koulutuksesta uutta – rakennuspuita itsensä kehittämiseen.  Kolmen päivän kokemuksella Sirpa kokee parhaaksi keskustelun muiden ryhmäläisten kanssa.

Sirpa Lahtiluoma on toiminut sihteerinä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n edunvalvonta- ja kehittämisyksiköissä 4,5 vuotta. Sitä ennen hänellä on 25 vuoden kokemus liike-elämän eri tehtävistä, mm. laatupäällikkönä ja markkinointiviestinnästä vastaavana.

”Parasta on maailmankuvan laajentaminen”

TYKE - opiskelija Noora Harju
Uudet asiat vetävät Noora Harjua puoleensa

–Olen ollut tutkimusmaailmassa pitkään. Tässä ryhmässä oleminen auttaa näkemään asioita uudella tavalla”, kertoo Noora Harju. Hän opiskeli työyhteisön kehittäjäopintoja jo viime lukuvuonna Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa 30 opintopisteen verran. Nyt hän jatkaa kohti yhteisöpedagogi (AMK) –tutkintoa

Noora Harju toimii Eviran mikrobiologian yksikössä laboratoriotehtävissä, missä hän on ollut 15 vuotta. Noora on laatuvastaava ja mukana monissa projekteissa. Hänen esimiehensä ehdotti Humakin koulutukseen tulemista. Noora hankkii lisää osaamista työyhteisön kehittämisessä, ja antaa vinkkejä esimiehelleen työyhteisötaitojen kehittämisessä.

Nooran tavoitteena on uusi ammatti joko lähiesimiehenä tai esimiehen konsultoijana työsuhdetaidoissa.

Muutoslähettiläät rakentavat parempaa vuorovaikutusta

Aapo Niemi Kiljavan opiston TYKE-ryhmästä
Aapo Niemi tuo TYKE-ryhmään ammattiyhdistyskokemusta

–Mitä enemmän henkilökunta pääsee vaikuttamaan yrityksen strategiaan ja päätöksiin, sitä sitoutuneempi se on. Uudistuksia ei tarvitse erikseen myydä henkilöstölle, toteaa Aapo Niemi, Sahalahden Saarioisten pääluottamusmies, jolla on hyviä kokemuksia johdon ja työntekijöiden vuorovaikutuksen parantamisesta.

Konsernin yli 1000 työntekijää toimitusjohtajasta ihan tavalliseen duunariin osallistuivat muutoslähettiläsprojektiin. Työpajoissa käsiteltiin työilmapiiriä ja siihen vaikuttamista.  Miten hoidetaan esimies-alaissuhteita? Miten reagoidaan ongelmakohtiin? Syntyi valtava määrä materiaalia, jota on pyritty viemään eri tavoin eteenpäin. Esimerkiksi johtaja ja työnjohtajat ovat olleet vuoden alusta mukana tuotantotöissä neljä tuntia joka kuukausi. He kirjaavat havaintojaan kehittämistarpeista.